Jaarverslag 2015

In 2015 bestond het COB twintig jaar. Al twintig jaar worden we voortgedreven door passie voor een werkveld dat alleen maar complexer, veelzijdiger en leuker wordt. Ging het twintig jaar geleden vooral om boren in slappe bodem, nu kijken we naar duurzaamheid, assetmanagement van ondergrondse infra (groot en klein), de waarde van ondergronds bouwen (ook bovengronds) en het probleemloos openstellen van tunnels.

Het COB richt zich op de integrale aanpak waar ondergrondse projecten om vragen, en waar de BV Nederland beter van wordt. Als je eenmaal gegrepen wordt door de passie en het plezier die dat je oplevert, laat je niet meer los. Daarom werken steeds meer participanten in, met, bij en voor het COB. Omdat samen slimmer worden leuk is, en samen kennis delen werkt. Met de platforms als veilige ontmoetingsplaats, en de koppeling aan praktijkprojecten als stimulans om kennis echt toepasbaar te maken. Wij zijn trots en blij met zo’n fantastisch netwerk!

Nieuw in 2015
In maart is het COB verhuisd naar de Bouwcampus. De start op deze gloednieuwe locatie werd gemarkeerd met het Diner van de Ondergrond, waarop de recent ingestelde programmaraad goedkeuring gaf aan de strategie, het COB-programma 2015-2020. Later in het jaar is de website vernieuwd en kwam de eerste Onderbreking uit. Aan inhoud hiervoor is geen gebrek, dat ziet u in het jaarverslag. Het netwerk is in omvang ongeveer gelijk gebleven. Een aantal organisaties is hun eigen weg gegaan, maar er zijn ook weer participanten bij gekomen.

Download of blader

U kunt een pdf van het jaarverslag (1.4 MB) downloaden of de publicatie online inzien:

Balans per 31 dec. 2015

Activa

 

Passiva

 

Vorderingen

€ 172.000

Eigen vermogen

€ 583.000

Liquide middelen

€ 1.391.000

Bestemmings-
fonds

€ 104.000

 

 

Voorzieningen

€ 3.400

 

 

Kortlopende schulden

€ 872.600

Totaal

€ 1.563.000

 

€ 1.563.000