De organisatie van het COB


Begin- en eindpunt van al onze activiteiten is het COB-netwerk met meer dan zestig participanten uit lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Het COB zelf is een stichting met een directeur, een toezichthoudend bestuur, coördinatoren en twee stafgroepen.

Naast persoonlijke kwaliteit is er één belangrijk criterium om als medewerker te kunnen werken voor het COB: toewijding aan het netwerk en aan onze activiteiten. De aansturing is zakelijk, maar onze kracht ligt in de persoonlijke aandacht voor het netwerk, onze creativiteit in het opstarten van nieuwe initiatieven en de afstemming tussen onze mensen onderling. Alle medewerkers bij het COB zijn professionals met een brede taak.

Het bureau

De directeur stelt in samenwerking met het bureau de strategie en de begroting vast en bestuurt de organisatie.

De COB-coördinatoren signaleren nieuwe vraagstukken en voeren regie over projecten. Ook onderhouden zij contact met het COB-netwerk, bijvoorbeeld via platformbijeenkomsten.

De stafgroep Kennis en communicatie is essentieel voor de werkwijze van het COB. Deze groep onderhoudt intensieve en persoonlijke contacten met de participanten, ondersteunt de coördinatoren bij het ontwikkelen en uitbreiden van hun projecten en platforms en zorgt voor het ontsluiten van ontwikkelde kennis via bijeenkomsten, de website en publicaties.

De stafgroep Managementondersteuning maakt afspraken en begeleidt de interne organisatie van het COB. Deze groep ondersteunt tevens de coördinatoren en de activiteiten in hun platforms.

Momenteel kunt u terecht bij deze personen:

 • Merten Hinsenveld, directeur
 • Karin de Haas, coördinator Kennis en communicatie en speciale projecten
 • Richard van Ravesteijn, coördinator Kabels en leidingen
 • Leen van Gelder, a.i. coördinator Tunnels en veiligheid
 • Maarten van Riel, coördinator platform Beheer en onderhoud
 • Edith Boonsma, communicatieadviseur
 • Ellen van Eijk, communicatieadviseur
 • Caro Rietman, bureaumanager
 • Simone Abel, managementassistent
 • Irmgard Berkouwer, administratie
 • Marije Nieuwenhuizen, bladmanager en (web)redactie
 • Allart Hoekstra, webdeveloper


Bestuur
Het COB kent een toezichthoudend bestuur dat elk kwartaal bijeenkomt. Het bestuur verleent goedkeuring aan strategie en begroting en adviseert de directie. Bestuursleden van COB zijn onbezoldigd. Huidige samenstelling:

 • Jan Willemsen (voorzitter)
 • Gert-Jan Vermeulen (penningmeester)
 • René de Boer
 • Ad Broeders
 • Tjeerd Roozendaal


Programmaraad

Op 26 september 2014 heeft het COB-bestuur in samenspraak met de leden van de raad van advies besloten om de raad van advies op te heffen. De leden hadden qua aandachtsgebieden veel overlap met het bestuur. De adviesfunctie is overgenomen door de programmaraad.

 

 

Ook interessant:

Download het logoVoor gebruik op websites:
>> .jpg / 72 DPI / RGB (24 KB)
>> .png / 72 DPI / RGB (16 KB)

Voor gebruik in drukwerk:
>> .jpg / 300 DPI / CMYK (1.3 MB)
>> .eps / CMYK (620 KB)

Het netwerk COB


Het COB is een netwerkorganisatie; al onze activiteiten voeren we uit in samenwerking met de meer dan vijftig partijen die met het COB zijn verbonden. Binnen het COB zijn zij geen concurrenten, maar werken ze samen aan een oplossing van een vraagstuk. Het resultaat wordt gedeeld in het netwerk, door het vast te leggen in publicaties en te presenteren op bijeenkomsten, binnen opleidingen, op de website en in het blad de Onderbouwing. Het meedoen is echter op zichzelf al een van de krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering.
>> Lees meer over het netwerk en manieren van deelname

Bouwcampus

Al vanaf de eerste gesprekken over de Bouwcampus in 2012 is het COB warm voorstander van het concept. Het COB is steeds als partner betrokken geweest en in maart 2015 volgde dan ook de verhuizing naar Delft. Daar is het COB inmiddels gehuisvest op de begane grond van de Bouwcampus, zodat iedereen gemakkelijk kan binnenwandelen.

Historie

Het COB is in 1995 opgericht om de technische achterstand op het gebied van geboorde tunnels weg te nemen. Deze kennisachterstand is inmiddels goed ingelopen; ons land kent nu vele boortunnels, met als hoogtepunt de Noord/Zuidlijn. In de loop der jaren heeft het COB zich dan ook doorontwikkeld. Initiatieven en projecten bestrijken tegenwoordig het hele spectrum van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik.

Meer informatie

Meer weten over het COB en de manier waarop wij werken? Wilt u weten hoe u kunt meedoen? Download dan de flyer Informatie voor participanten