Co-coördinator Digitalisering

Voor de ontwikkellijn Digitalisering in het COB-tunnelprogramma wordt gezocht naar een co-coördinator. Deze begeleidt het programma samen met de coördinator. Deze functie is betaald, waarbij wordt uitgegaan van 100 uur voor 2023.

Digitalisering is een paraplubegrip voor alles wat in digitale vorm wordt verzonden, gebruikt en verwerkt. Het gaat over de gegevens (data) zelf, maar ook over de procedures die daar omheen van kracht zijn. Digitalisering heeft effect op de manier hoe we met ons werk en elkaar omgaan. Om handen en voeten te geven aan de digitale ontwikkelingen in de tunnelsector, is door het COB binnen het tunnelprogramma de ontwikkellijn Digitalisering opgezet.

Van de nieuwe co-coördinator wordt verwacht dat hij/zij:

  • De verschillende werkgroepen aanstuurt, waarbij contact wordt onderhouden met de projectleiders en secretarissen over de planning en voortgang van de deliverables;
  • Het toetsen van de deliverables, waarbij de borging van de kwaliteit ervan centraal staat;
  • Het organiseren van kennisbijeenkomsten, waarbij de integraliteit van de ontwikkellijn centraal staat;
  • Assisteren bij het opzetten van de midden- en langetermijnplanning van de ontwikkellijn.

>> Lees hier alles over de ontwikkellijn