Coördinator platform Tunnels en veiligheid

Het COB is op zoek naar een nieuwe coördinator voor het platform Tunnels en veiligheid: een gedreven professional met praktijkkennis en -ervaring die met enthousiasme en volhardendheid het platform leidt en onderliggende projecten coördineert. 

Wat is het platform Tunnels en veiligheid?

Het COB-netwerk verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. De COB-platforms zijn hierbij essentieel. De deelnemers van een platform komen zo’n vier keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten, vaak gecombineerd met een werkbezoek, wordt gewerkt aan drie doelstellingen:

 1. Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren.
 2. Het identificeren van gezamenlijke opgaven die ook gezamenlijk worden uitgeplozen en vervolgens in werkgroepen worden uitgewerkt en doorontwikkeld.
 3. Zich door anderen van buiten het eigen werkveld laten inspireren en het daardoor ontwikkelen van een gezamenlijke visie.

Afhankelijk van het onderwerp vormen de platformdeelnemers soms subgroepen die een thema verder uitwerken en na enige tijd weer aan de groep teruggeven. Een belangrijke succesfactor is het creëren van sectorbreed draagvlak bij de deelnemers.

Kerntaken en kenmerken van de coördinator

De coördinator is de motor van het platform. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt, legt contacten en signaleert behoeften en ontwikkelingen. De coördinator leidt het platform Tunnels en veiligheid, organiseert vier platformbijeenkomsten per jaar en begeleidt en initieert projecten. Het is essentieel dat u als coördinator verder kijkt dan uw eigen specialisatie: het samenbrengen van partijen en het verbinden van vraagstukken staan tenslotte centraal bij het COB. Het enthousiasmeren van het netwerk om met tijd en soms ook geld bij te dragen aan COB-projecten is ook een kerntaak.

Wij zien dat het succes van een coördinator bij het COB vooral ligt in zijn of haar persoonlijke aanpak. Succesvolle coördinatoren zijn gedreven en breed georiënteerde professionals die het leuk vinden om een groep mensen te inspireren en ‘mee te krijgen’.

Concrete taken

 • Organiseren en faciliteren van ten minste vier platformbijeenkomsten per jaar.
 • Het is fijn als de coördinator één of meerdere projecten aanstuurt, dit is echter geen vereiste.
 • Stuurt (indien nodig) projectleiders binnen het aandachtsgebied actief aan.
 • Deelnemen/bijdragen aan COB-vergaderingen en -bijeenkomsten.
 • Samenwerken met andere platforms, coördinatoren en participanten/netwerk van het COB.
 • Signaleren nieuwe ontwikkelingen, identificeren kansen in de sector.

Eigenschappen

 • Kan goed overzicht houden over de verschillende projecten, platforms en ontwikkelingen binnen het COB en de ontwikkelingen die in de branche spelen.
 • Is ondernemend in zijn gedrag, en heeft een drive om concrete producten op te leveren.
 • Heeft veel te maken (gehad) met tunnels en met (tunnel)veiligheid
 • Beschikt over een netwerk binnen de overheid (landelijk en regionaal) en de aannemerij.
 • Heeft minimaal vijf jaar ervaring in het vakgebied.