Over ondergronds bouwen

Waarom ondergronds bouwen?

Ondergronds ruimtegebruik zorgt voor efficiënte benutting van de schaarse beschikbare ruimte. Bovengronds komt er bijvoorbeeld plek voor een park, wordt het rustiger en wordt de lucht schoner. Zo kan ondergronds bouwen dus  bijdragen aan een betere leefkwaliteit.

Voorbeeldprojecten

Ondergronds bouwen is niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Talloze tunnels, ondergrondse parkeergarages, winkels en leidingsystemen... Hier vindt u een aantal inspirerende projecten.

Ondergrondse constructies

Met de huidige kennis en techniek kunnen we allerlei ondergrondse constructies realiseren. Eerst ging het weinig verder dan het aanleggen van kelders onder gebouwen, maar sinds het begin van de 19e eeuw heeft het ondergronds bouwen een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Kabels en leidingen

De ondergrond herbergt de levensaders van onze maatschappij. Vrijwel alle netwerken voor elektriciteit, data, gas, water en grondstoffen liggen onder maaiveld.

Ondergrond als opslagvat

We benutten de ondergrond voor grondstoffen en energie door er dingen dingen uit te halen en in te stoppen.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderwerp bij ondergronds bouwen omdat calamiteiten in ondergrondse ruimtes grote gevolgen kunnen hebben.

Ordening van de ondergrond

Ondergrondse ordening kan ervoor zorgen dat de ruimte optimaal wordt benut en functies elkaar niet in de weg gaan zitten.

Interactie met de omgeving

Risicomanagement bij ondergronds bouwen essentieel, om ervoor te zorgen dat de bouw niet leidt tot hinder en andere ongewenste gevolgen voor de omgeving.

Archeologie

De Nederlandse bodem bevat op veel plekken archeologische resten. Bij ondergrondse bouwprojecten moet daar serieus rekening mee worden gehouden; als risico én als kans.

Duurzaamheid

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ondergronds constructies zo min mogelijk negatieve effecten hebben op milieu, mens en ruimte en misschien juist iets positiefs bijdragen?