Amsterdam, Integrale Leidingentunnel

Rond station Amsterdam Zuid/ WTC is de ontwikkeling van een nieuw gebied gaande: de Zuidas. Er is een ontwikkelvisie waarbij de Zuidas het nieuwe internationale city centre van Nederland gaat worden. Bij de ontwikkeling van dit gebied is er niet alleen gekeken naar bovengronds ruimtegebruik, maar ook naar meervoudig ondergronds ruimtegebruik. De planning is dat in 2016 de bouw van de gehele Zuidas afgerond wordt.

Onder de Mahlerlaan is een 500 meter lange tunnel aangelegd waar alle kabels en leidingen voor gas, electriciteit, telecom water, riolering en stadsverwarming aangelegd zijn. 

Het bundelen van de kabels en leidingen in een tunnel heeft als grootste voordeel dat er niet gegraven hoeft te worden. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de Zuidas gegarandeerd.

Ontwerp

De leidingentunnel is 500 meter lang en bestaat uit 2 kanalen. De tunnel ligt 1,2 meter onder maaiveld en is 6 meter breed. In de twee kanalen is een onderscheid gemaakt tussen koud en warm gebruik. Zo is drinkwater gescheiden van electriciteit en stadsverwarming, zodat de schoon en gezond drinkwater gegarandeerd wordt. Verder is gas gescheiden van electriciteit om risico's te verkleinen. In beiden kanalen is een gangpad waar mensen kunnen wandelen en kleine machines kunnen rijden voor beheer en onderhoud van de kabels en leidingen.

Bouw

De tunnelconstructie bestaat uit 2 twee stalen damwanden met een betonnen dak. De constructie wordt ondersteund en beschermd tegen opdrijven door een rij funderingspalen in het midden.

 

Bronnen

www.iba.nl
www.hompetaselaar.nl
www.zuidas.nl 

Ook interessant: