De visie van: Annemarie Jorritsma

Almere, zevende stad van het land. Een groeigemeente met een eigen ingenieursbureau, waar omgevingssensitiviteit volgens burgemeester Annemarie Jorritsma onmisbaar is.

”In Almere hebben we een eigen ingenieursbureau. Naarmate we in projecten vaker design-en-constructcontracten gebruiken, is het belangrijker dat je ervoor zorgt dat je een goede opdrachtgever bent. Voor zo’n afdeling is het belangrijk dat men de strategische doelen van de gemeente kan vertalen, transparante aanbestedingstrajecten organiseert en de regie houdt. De uitdaging is dat het ingenieursbureau geen eigen leven gaat leiden, maar heel goed weet wat de interne opdrachtgevers verwachten. Je moet dus wel heel veel omgevingssensitiviteit hebben.

‘Gelukkig zijn we door Wageningen ontworpen’

Die eigenschap is niet bij alle ingenieurs aanwezig. Het is moeilijk om empathisch te zijn en de burger erbij te betrekken als je zelf de oplossing al denkt te hebben gevonden. Je komt er bij de burger niet met kant-en-klare oplossingen. Als je over de probleemstelling praat in plaats van over de oplossing, kom je er veel gemakkelijker samen uit. We hebben in Almere pittige gesprekken over verdichting. Dat is een moeilijke discussie in een stad die zo landschappelijk is.

Toch kun je ook bewoners enthousiast krijgen als je ze vraagt mee te denken over de probleemstelling. Als die gedeeld wordt, kom je samen tot resultaat. Met duurzaam bouwen als kern gegeven, groeien we in Almere naar meer organische stedenbouw. In planning en uit voering heb je daarvoor een totaal andere manier van werken nodig. Ik geloof niet dat je dat al terugvindt in de opleiding in Delft.

Een stadsingenieur hoort te weten wat er leeft in de stad en moet kunnen communiceren met andere diensten en andere overheden. Het gaat om samenwerking en synergie. Bij een stad in ontwikkeling is dat dubbel nodig. In deze stad is omgevingssensitiviteit lang een overbodige eigenschap geweest. Men kon werken in het greenfield. Een paradijs voor ingenieurs. Gelukkig zijn wij ontworpen door ingenieurs uit Wageningen. Want o wee, als men dat destijds aan Delft had gevraagd. Dan hadden we nu een compacte stad gehad. Het is aan Wageningen te danken dat we een landschapsstad hebben.”