Programmaraad

Met het instellen van een programmaraad wil het COB de verbinding tussen haar participanten onderling en het COB-bureau versterken.  We willen in de programmaraad een brede vertegenwoordiging van ons netwerk . De programmaraad zal fungeren als klankbord en adviseur van het COB-bureau. Ambassadeurs van een COB-platform zijn automatisch lid van de programmaraad.

Doelstellingen

Het COB-bureau wil één keer per jaar een bijeenkomst met de programmaraad organiseren. Tijdens die bijeenkomst willen we:

  • Denkkracht voor de programmering van het komende jaar;
  • Feedback op de voorgestelde plannen;
  • Horen of de werkzaamheden aansluiten op de behoeften van het netwerk;
  • Contactmomenten tussen sleutelspelers onderling en het COB;
  • Betrokkenheid bij de aanpak van sleutelprojecten;
  • Steun voor het openen van deuren en leggen van contacten;
  • Ondersteunen van de besluitvorming van het COB.

Ontbijtbijeenkomst 15 november 2016

In aanloop naar het COB-congres op 8 december 2016 is de programmaraad op dinsdagochtend 15 november bijeengekomen om de voorlopige tekst van de toekomstvisie op tunnels te bespreken.

De aftrap voor de langetermijnvisie werd gegeven tijdens het Diner van de Ondergrond op 20 juni jl. De participanten kregen die avond de gelegenheid suggesties en aandachtspunten in te brengen. Vervolgens is een aantal onderwerpen nader onderzocht door middel van bureauonderzoek, interviews met experts binnen en buiten het netwerk, en toetsing bij diverse platforms (COB en niet-COB). De feedback van de programmaraad (de participanten!) is nodig om op het congres een gedragen toekomstvisie te kunnen presenteren. In de eerste helft van 2017 zal de visie worden uitgewerkt tot een concreet actieplan.

Ontbijtbijeenkomst oktober 2015

Vroeg op de ochtend van 15 oktober 2015 druppelden de programmaraadsleden binnen voor de eerste inhoudelijke bijeenkomst. De vijfentwintig deelnemers werden verwelkomd met een ontbijt, waarna de sessie van start ging. Eerst werden er enkele initiatieven uitgelicht waarin het COB de afgelopen tijd flinke stappen heeft gemaakt. Dit werd gedaan aan de hand van de vernieuwde website, zodat de programmaraadsleden konden zien hoe zij de informatie zelf kunnen terugvinden. Ook bleef er hierdoor voldoende tijd over voor hun feedback.

In het tweede deel van de bijeenkomst stond de inbreng van de programmaraad centraal. Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er vier papers rondgestuurd over onderwerpen uit de COB-kennisagenda waarvoor het COB nog zoekt naar de juiste richting en invulling. De programmaraad werd gevraagd hierover mee te denken. Projectleiders en COB-coördinatoren hebben de vier onderwerpen kort gepresenteerd, waarna de gasten zich in groepen verdeelden en verder in gesprek gingen over het onderwerp van hun keuze.

Data delen
De programmaraad gaf aan dat dit project wat breder getrokken kan worden. Het advies is om meer de verbinding te zoeken met andere vakgebieden, en ervaringen in te winnen die elders met dit onderwerp zijn opgedaan. Deze feedback wordt verwerkt in een aangescherpt projectplan.
>> Projectpagina Data delen

De MKBA van de ondergrond
De programmaraadsleden staan positief tegenover het voorstel. Er werd onder meer gesuggereerd om te kijken naar de samenhang tussen boven- en ondergrond, zoals bij gebiedsontwikkeling. Het projectvoorstel zal hiervoor worden aangescherpt.
>> Projectpagina Waarde van de ondergrond

Big data
Dit onderwerp is nog 'pril', het gesprek met de programmaraad heeft geholpen de plannen te vormen. Er wordt een projectvoorstel gemaakt met de bedoeling het te verwerken in de COB-programmering van volgend jaar.

Het COB en onderwijs
De programmaraad adviseerde om voor dit onderwerp eerst te onderzoeken waar het COB zelf voor staat, waar anderen mee bezig zijn en daarop te anticiperen. Maar de raadsleden gaven ook aan om vooral door te gaan met het verbinden van praktijk en wetenschap. Er werd daarnaast een uitdaging meegegeven: maak van het COB een autoriteit op gebied van kennis van ondergronds bouwen.
>> Pagina Onderwijs 

Startbijeenkomst maart 2015

Tijdens het Diner van de Ondergrond van 2015 kregen beslissers uit het COB-netwerk de gelegenheid om mee te discussiëren over de manier waarop zij als participanten hun gezamenlijke doelstellingen en gewenste ontwikkelrichtingen willen vormgeven. Wat wordt de koers van het COB? Voorafgaand aan het diner waren er gesprekken met participanten gevoerd om relevante maatschappelijke trends te signaleren. Deze trends zijn vertaald naar thema’s en doelen voor het COB, en beschreven in een concept-programma voor 2015-2020. Tijdens het Diner van de Ondergrond  heeft de programmaraad gereageerd op het concept. Met de feedback is het uiteindelijke COB-Programma 2015-2020 tot stand gekomen.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Léon Verhoeven, rol: Lid

ARCADIS Nederland BV

Evert Sonke, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V.

Bahram Safari, rol: Lid

BAM Infra

Martijn Smitt, rol: Lid
Ton Buijink, rol: Lid

Besix Nederland bv

Jeroen Philtjens, rol: Lid

Bouwend Nederland

Mathieu van Rooij, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Lid

COB

Karin de Haas, rol: Coordinator

Covalent

Ad Rabenort, rol: Lid

Deltares

Peter van den Berg, rol: Lid

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV

Hans van Leeuwen, rol: Lid

DIMCO bv

Jan Verschueren, rol: Lid

ENGIE Nederland N.V.

Wouter Persoon, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Tjeerd Roozendaal, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Jack Amesz, rol: Lid
Paul Janssen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Sieb van der Weide, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Sjaak Verburg, rol: Lid

Kragten B.V.

Joris Janissen, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V.

Hans de Koning, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra Vestiging West

Jan de Jong, rol: Lid

Movares

Jacco Buisman, rol: Lid

PROMAT B.V.

Frank van der Wal, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Mares van den Hark, rol: Lid

Siemens Nederland NV

Léon Soulier, rol: Lid

Sogeti Nederland B.V.

Wim Verheijen, rol: Lid

Soltegro

Hans de Man, rol: Lid

SPIE Nederland BV

Jan Arends, rol: Lid

Strukton Civiel BV

Bauke Lobbezoo, rol: Lid

Strypes Nederland

Mark van Lanen, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Jacco van der Worp, rol: Lid

Volker Infra

Jil Ligterink, rol: Lid

Ook interessant:

Meer informatie

Vanuit het COB zijn Karin de Haas en Edith Boonsma aanspreekpunt voor de programmaraad. U kunt contact opnemen via karin.dehaas@cob.nl, edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410.

In beeld
Tijdens de ontbijtbijeenkomst op 15 november 2016 werd er met de programmaraad gediscussieerd over de langetermijnvisie op tunnels. (Foto's: COB)
De bijeenkomst op 15 oktober 2015 begon met een gezamenlijk ontbijt en een plenaire sessie. (Foto's: COB)


De kersverse programmaraadleden waren tijdens het Diner van de Ondergrond te herkennen aan de bloem op hun naambadge. (Foto: Vincent Basler)