Projectenoverzicht

Hieronder vindt u alle projecten (waaronder ook de platforms, evenementen, etc.) die momenteel binnen het COB lopen of recent zijn afgerond. U kunt lezen waar het project over gaat, in welke fase het zich bevindt en onder welk vakgebied en thema het valt. Door op de logo’s van de deelnemende instellingen te klikken, ziet u wie er aan het project meedoen.

Zoek op trefwoord


Geen resultaten gevonden met de huidige filtering.
BC Maatregelencatalogus trillingen
T135B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Resultaat
Op 10 september 2015 heeft de commissie hun laatste bijeenkomst gehad. Het verslag en het definitieve advies is op 28 september 2015 naar de heer Van den Brink van ProRail gestuurd. De commissie is dechargeert.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Bijeenkomsten

10-09-2015 - Bespreken eindresultaat Maatregelencatalogus
Afronding fase I, opstellen eindadvies, beoordelen onderzoekplannen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

Geert Degrande, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Paul Waarts, rol: Lid

TNO Defensie en Veiligheid

Tom Basten, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Michael Steenbergen, rol: Lid

Universiteit Twente

André de Boer, rol: Voorzitter

WAD43 Consulting Engineers

Klaas Jan Bakker, rol: Secretaris
Beheercommissie Handboek Tunnelbouw
T200B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze moeten verwerkt worden in het Handboek.
Onderzoek
De beheercommissie van het Handboek Tunnelbouw verzameld en beoordeeld de ingekomen feedback en aanvullingen. Een aantal keer per jaar wordt het Handboek hiermee geüpdatet.
Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk, blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Arthe Civil & Structure B.V.

Bahram Safari, rol: Lid
Joost Vervoort, rol: Lid

BAM Infra

Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Allart Hoekstra, rol: Lid
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Roel Scholten, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs

DaeD Ingenieurs

Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares

Henri Havinga, rol: Lid

Movares

Predrag Jovanovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Harry Dekker, rol: Lid
Bestuur COB
COBBEST
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
Het COB kent een bestuur van 5 leden, die een weerspiegeling zijn van verschillende sectoren, betrokken bij ondergronds bouwen. Globaal wordt onderwijs, wordt de opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde vertegenwoordigd binnen dit bestuur.
Onderzoek
Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar.
Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Merten Hinsenveld, rol: Lid

Croonwolter&dros

Jan Willemsen, rol: Penningmeester

Dura Vermeer Divisie Infra

Gert-Jan Vermeulen, rol: Penningmeester

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Tjeerd Roozendaal, rol: Lid

Spoorzone Delft

Ad Broeders, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

René de Boer, rol: Lid
Big data
T541
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. De data kan gebruikt worden om systemen te monitoren en bij te sturen. Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen.
Onderzoek
Als eerste stap wordt op woensdag 26 oktober 2016 een minicongres over big data georganiseerd. Guus Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) zorgen voor een introductie met inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine workshops om verder te discussiëren over concrete vragen en stellingen.

Bijeenkomsten

26-10-2016 - Minicongres Big data
Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen. Wat ka


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Altran Netherlands B.V.

Altran Netherlands B.V.

Pim Willemsen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Ambiënt Holding B.V.

Petra van der Werf, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group

Pedro Kooistra, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland BV

Tom Versluijs, rol: Deelnemer bijeenkomst

Ballast Nedam Infra

Paul Warmerdam, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Nederland bv

Thijs Lambert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Deelnemer bijeenkomst

C-Cube international bv

C-Cube international bv

Guus Coolegem, rol: Spreker congres

COB

Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Rapporteur
Roel Scholten, rol: Opdrachtgever

Covalent

Siert Saes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros

Dolf van der Meij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Deltares

Gerard van der Kolff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mandy Korff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Thomas Bles, rol: Deelnemer bijeenkomst

Eijkelkamp Soil & Water

Eijkelkamp Soil & Water

Ruben Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

ENGIE

Patrick Hoet, rol: Deelnemer bijeenkomst

ENGIE Nederland N.V.

Siem Vriend, rol: Lid

Google

Google

Jasper Maters, rol: Spreker congres

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Rapporteur

HCPS

HCPS

Joost van Dijk, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans Infra Techniek B.V.

Herman Pruisken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jordi Overeem, rol: Deelnemer bijeenkomst

InTraffic B.V.

InTraffic B.V.

Marco Bakker, rol: Deelnemer bijeenkomst
Menno Kamminga, rol: Deelnemer bijeenkomst

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Dennis Meegdes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wijnand Mellegers, rol: Deelnemer bijeenkomst

NedMobiel

Alexander Zoetemelk, rol: Deelnemer bijeenkomst

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Rapporteur

Proficium BV

Proficium BV

Bram ten Klei, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat

Claudia de Andrade, rol: Spreker congres
Martin de Lange, rol: Deelnemer bijeenkomst
William van Rijswijk, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Mark Zwaan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Royal HaskoningDHV

Joost Dorreman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jurgen Herbschleb, rol: Deelnemer bijeenkomst

SBRCURnet

Martin van der Vliet, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Nederland NV

Harald Hofstede, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer bijeenkomst

Simacan

Simacan

Eric Mulders, rol: Deelnemer bijeenkomst

Sogeti Nederland B.V.

Johan Beikes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro

André Stehouwer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rob de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst

Strukton Civiel BV

Oscar Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst

TBI Holdings B.V.

Ralf van den Boom, rol: Deelnemer bijeenkomst

Trimaya

Trimaya

Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Wout Broere, rol: Deelnemer bijeenkomst

VB&T Vastgoedmanagement

VB&T Vastgoedmanagement

Jack Schooneveldt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vialis BV Houten

Johan van der Velde, rol: Deelnemer bijeenkomst

Volker InfraDesign

Martinus van de Ruitenbeek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Johan Kornet, rol: Deelnemer bijeenkomst
Boortunnels
T204
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt gesproken over een uitbreiding op het Handboek Tunnelbouw. Het handboek Tunnelbouw gaat nu over afgezonken en cut-and-covertunnels; boortunnels komen nog niet aan de orde. Samen met Rijkswaterstaat en andere participanten is het COB aan het verkennen in hoeverre er behoefte is aan een uitbreiding over boortunnels en hoe deze uitbreiding eruit zou moeten zien.
Onderzoek
Gestart is met het maken van een inhoudsopgave. Deze uitbreiding zal het handboek tunnelbouw aanvullen en het zal hiermee completer worden.
Resultaat
Het eindresultaat van de eerste fase in een concept model BMB moet voor de zomer van 2017 zijn afgerond.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Arthe Civil & Structure B.V.

Bahram Safari, rol: Lid

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Merten Hinsenveld, rol: Coordinator

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Harry Dekker, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Carrousel Ondergrond en Ordening
O50
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het COB heeft tot en met 2016 onder de naam Carrousel Ondergrond en Ordening een community of practice voor integrale vraagstukken rond de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de ondergrond georganiseerd. Inmiddels is deze community samengegaan en gaat nu verder onder de naam platform eerwaarde ondergrond.
Resultaat
De carrousel en het platform ordening en waarde zijn per januari 2017 samengevoegd in het Platform Meerwaarde ondergrond (O75).


Vakgebieden
Ordening en waarde

Bijeenkomsten

20-01-2015 - Flexival 2015: Bodembeats
Op het Flexival gaat het net altijd even iets anders dan op reguliere bijeenkomsten, sessies en congressen. Net wat losser, leuker en levendiger. Maar dat zonder verlies aan inhoudelijke kwali

16-04-2015 - Opzet en programma voor 2015

30-06-2015 - Belangen: afwegen, onderhandelen en/of fuseren?
Binnen STRONG (programma Bodem en Ondergrond) is een afwegingssystematiek ontwikkeld. De eerste ervaringen in de praktijk zijn inmiddels opgedaan. Een cruciale stap in de systematiek is ‘ambit

03-09-2015 - De kost gaat voor de baat uit.
Dat geldt zeker voor investeringen in ruimtelijke kwaliteit. En voor ondergrondse investeringen. Hoe daarmee om te gaan? De economen Walter Manshanden en Olaf Koops (Netherlands Economic Obser

12-11-2015 - Afstemmen en samenwerken binnen eigen organisatie.
Afstemmen en samenwerken gaat niet vanzelf. Zeker niet binnen de eigen organisatie. Hoe lopen de hazen? Waar zitten de ratten? De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft de aftrap voor nieuwe inzichte

21-01-2016 - Flexival
Het jaarlijkse congres dat net even anders is dan alle andere congressen. Een dag lang bieden we alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die ertoe doen. De verbindende factor i

07-04-2016 - Carrouselbijeenkomst
Eerste bijeenkomst van 2016

09-06-2016 - Carrouselbijeenkomst

08-09-2016 - Carrouselbijeenkomst

24-11-2016 - Carrouselbijeenkomst


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Edith Boonsma, rol: Lid

Gemeente 's-Hertogenbosch

Harke Tuinhof, rol: Lid
Ine Flinkers, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

John Nieuwmans, rol: Lid

Gemeente Dordrecht

Rob Mank, rol: Lid

Gemeente Haarlem Stedelijke Ontwikkeling

Marc van Someren, rol: Lid
Rolf Tjerkstra, rol: Lid

Gemeente Katwijk

Jeroen Brouwer, rol: Lid

Gemeente Nijmegen Gemeentehuis

Henk Jan Nijland, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

John de Ruiter, rol: Lid
Joost Martens, rol: Lid

H2Ruimte B.V.

Henk Werksma, rol: Begeleider/Facilitator

Interprovinciaal Vakberaad Bodem

Interprovinciaal Vakberaad Bodem

Astrid Slegers, rol: Lid

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland

Bernd van den Berg, rol: Lid

Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water

Walter Jonkers, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Clemens Kester, rol: Lid
Werncke Husslage, rol: Lid

Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+

Jan Frank Mars, rol: Lid
COB-academy
O300
Status: Lopend
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
De COB-academy dient als plek om uitkomsten van projecten te delen met het netwerk en verder te verdiepen. De kennis die is verzameld en vastgelegd wordt gekoppeld aan de praktijk, gebruikmakend van de kennis van de mensen die hebben meegwerkt aan het project, de trainers en de ervaring van de deelnemers.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Bijeenkomsten

05-03-2014 - Masterclass zorgvuldig afwegen Rotterdam
Met het lezen van 'Zeven sleutels voor een waardevolle afweging' heb je het afwegen niet direct in de vingers. Er was behoefte aan het met elkaar oefenen aan de hand van praktijvoorbeelden, om

18-03-2014 - Masterclass zorgvuldig afwegen Amsterdam
Met het lezen van 'Zeven sleutels voor een waardevolle afweging' heb je het afwegen niet direct in de vingers. Er was behoefte aan het met elkaar oefenen aan de hand van praktijvoorbeelden, om


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Richard van Ravesteijn, rol: Projectleider

Ministerie van IenM DG/RWS

Peter Kole, rol: Lid
COB-congres 2015
C1501
Status: Opstartfase
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt niet ondergronds bouwen zonder aan de toekomst te denken. Door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme keuzes te maken, zorgen we ervoor dat de wereld van morgen er beter van wordt. Hoe werkt dat in de praktijk?
Onderzoek
Op het COB-congres 2015 is het woord vooral aan de participanten. Zij vertellen over hun tactiek om met ondergronds bouwen een wereld te creëren waarin we nog lang en gelukkig kunnen leven. Gaatn zij voor innovatieve technieken of juist degelijke zekerheid? Strakke regie, organische ontwikkeling, flexibiliteit, assetmanagement?
Resultaat
De participanten deelden praktijkverhalen, concrete voorbeelden en inspirerende toekomstplannen. Ook was er ruimte om met elkaar door te praten over de onderwerpen en contacten te leggen of te onderhouden.


Vakgebieden
Speciale projecten

Bijeenkomsten

15-10-2015 - COB- congres 2015 Voorschot op de toekomst
De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt niet ondergronds bouwen zonder aan de toekomst te denken. Door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme keuz


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Cyber security
V160
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cyber security ook bij tunnels en andere ondergrondse infrastructuur expliciete aandacht krijgen. Vanuit het Platform Veiligheid heeft het COB een werkgroep opgericht, waarin kennis en documentatie op dit vlak gedeeld en ontwikkeld kan worden.
Onderzoek
Het COB heeft in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een werkgroep opgericht. Dit 'information sharing and analysis center' (ISAC) komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen om onderling ervaringen uit te wisselen, en om te leren van de aanpak tegen cybercrime vanuit andere sectoren (havens, luchthavens etc).
Resultaat
De ISAC-tunnels werkt aan een handboek om het bewustzijn inzake cyber security van tunnels te verhogen en praktijklessen en -ervaring te delen met de sector.


Thema's
Verbinden

Bijeenkomsten

09-09-2015 - 1e bijeenkomst cyber security
Dit was een verkennende bijeenkomst waarin werd gesproken over de invulling van deze werkgroep, over de invulling van de ISAC richtlijnen en welke partijen er toegevoegd moesten worden aan dez

12-01-2016 - 2e bijeenkomst Cyber security
Diverse betrokken partijen zijn aangeschoven deze 2e bijeenkomst. In deze bijeenkomst zijn de ISAC richtlijnen besproken en aangepast. Ook is gesproken over de inhoud van het boekje dat zal wo

15-03-2016 - 3e bijeenkomst cyber security
In deze bijeenkomst heeft een medewerker van RWS CIV een presentatie gegeven over de aanpak van cyber security . Tevens is de geheimhoudingsverklaring voor deelname aan deze werkgroep ondertek

21-06-2016 - 4e bijeenkomst cyber security
In deze bijeenkomst worden de voorstellen voor een inhoudsopgave van het op te stellen rapport / boekje besproken.

06-09-2016 - 5e bijeenkomst ISAC Tunnels, cyber security
In deze bijeenkomst worden de taken verdeeld voor het schrijven van de hoofdstukken voor het handboekje wat samengesteld wordt over Cyber security en tunnels.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB BV Local Division Manager

ABB BV Local Division Manager

Cuno van den Hondel, rol: Deelnemer

Antea Group

Jan Houwers, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Deelnemer

COB

Roel Scholten, rol: Coordinator
Simone Abel, rol: Secretaris

ENGIE Nederland N.V.

Richard Kemp, rol: Deelnemer
Ron Perrier, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Peter Stroo, rol: Lid
Tom Versluijs, rol: Deelnemer

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Leen van Gelder, rol: Deelnemer

Kimpro BV

Jasper Kimstra, rol: Deelnemer

Ministerie van IenM DG/RWS

René van der Helm, rol: Deelnemer

Movares

Jos Renkens, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Jaap van Wissen, rol: Lid
Mark van Leeuwen, rol: Deelnemer
Turabi Yildirim, rol: Deelnemer

Siemens Nederland NV

Harald Hofstede, rol: Deelnemer

Soltegro

André Stehouwer, rol: Voorzitter
Leen van Gelder, rol: Lid

Strypes Nederland

Erik Holleboom, rol: Lid

Vialis BV Houten

Johan van der Velde, rol: Deelnemer

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Deelnemer
Data delen
KIBO01
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt steeds meer data verzameld en openbaar beschikbaar gesteld. Er is momenteel nog weinig zicht op de waarde van deze data voor nutsbedrijven en de bijdrage die assetdata kan leveren aan de maatschappij en andere netbeheerders. Het COB zet in op een inspiratieboek met 'datakansen', waarmee netbeheerders zich kunnen ontwikkelen in het vrijgeven van data.
Onderzoek
Een werkgroep bevraagd betrokken partijen bij dit onderzoek, legt de resultaten van de enquetes naast elkaar zoekt rode draden. In maart 2016 is gestart met het samenstellen van het concept inspiratiedocument.
Resultaat
Een verkennende studie dat laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en leidinginfrastructuur. Teven is dit een aanzet om het open stellen van data op gang te krijgen en dit onderwerp te agenderen. In februari 2017 is het rapport gereed.


Bijeenkomsten

26-01-2015 - Bijeenkomst Data Delen

03-03-2016 - Bijeenkomst Data delen
De verzamelde input wordt besproken voor het concept document en vervolgstappen worden bepaald.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander

Christian Klep, rol: Lid
Jan Bruinenberg, rol: Lid

AT Osborne B.V.

Sandra Brouwer, rol: Lid

Bouwend Nederland

Edgar van Niekerk, rol: Product geïnterviewd

Brabant Water N.V.

Daan Os, rol: Product geïnterviewd
van, rol: Product geïnterviewd

COB

Richard van Ravesteijn, rol: Opdrachtgever

Deltares

Paul Schaminée, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Patricia Byrne-de Meijer, rol: Product geïnterviewd
Paul Elzenaar, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Freek Verhoef, rol: Product geïnterviewd
Hans Meijer, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Karin de Goederen, rol: Lid
Micha van Engelen, rol: Lid
Wil Kovács, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Sieb van der Weide, rol: Product geïnterviewd

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Lid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Mark Broos, rol: Product geïnterviewd

KWR Watercycle Research Institute

Ralph Beuken, rol: Lid

Marmos Bodemmanagement

Marnix Mosselman, rol: Lid

MWH Global B.V.

Arthur Coevert, rol: Lid

ProRail

John Sandbrink, rol: Product geïnterviewd
Ruud Kamp, rol: Product geïnterviewd

Provincie Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg

Frank Lonnee, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Frans van Dam, rol: Product geïnterviewd
Herman Winkels, rol: Product geïnterviewd

VolkerWessels Telecom Infra

Theo Ellenbroek, rol: Lid
De waarde van ondergronds bouwen
O70
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De afgelopen decennia zijn er tal van ondergrondse bouwprojecten min of meer geruisloos verrezen (of verzonken). Deze ondergrondse projecten leveren vaak meer op dan de feitelijk tunnel, ondergrondse parkeergarage of souterrain. Ze maken onderdeel uit van hun omgeving en voegen daar waarde aan toe. Die waarde strekt zich vaak uit ver boven het ondergrondse object zelf. Dit doet de vraag opkomen wat de daadwerkelijk toegevoegde waarde is van ondergronds ruimtegebruik.
Onderzoek
We gaan ex-post gerealiseerde ondergrondse projecten evalueren, enerzijds door de zachte aspecten rondom de besluitvorming bij investeringsbeslissingen in beeld te brengen (spoor A) en anderzijds de harde kosten en baten op een rij te zetten (spoor B).
Resultaat
Inzicht in de toegevoegde waarde (baten) van ondergronds ruimtegebruik op de omgeving om hiermee het ontwerp -en besluitvormingsproces rond het al dan niet ondergronds brengen van functies te ondersteunen. De resultaten van beide sporen zullen worden door vertaald naar een gesprekskader voor nieuwe projecten, vooral gericht op bestuurders (C). Ook zullen de resultaten worden gebruikt voor het beter meenemen van ondergrondse baten in ontwerpprocessen (‘batengericht ontwerpen, D).


Vakgebieden
Ordening en waarde

Thema's
Waardering

Bijeenkomsten

12-10-2016 - Kernteambijeenkomst
DeDe neiuwe projectleider wordt benoemd, de kernteamleden, rollen en aanpak besproken

18-01-2017 - Projectteambijeenkomst


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Geert Roovers, rol: Lid Projectteam
Gijsbert Schuur, rol: Lid Uitvoeringsteam

COB

Edith Boonsma, rol: Lid

Movares

Maarten van Riel, rol: Lid Uitvoeringsteam

Netherlands Economic Observatory

Netherlands Economic Observatory

Olaf Koops, rol: Lid

Triple Bridge B.V.

Lidwien Besselink, rol: Projectleider

TU Delft Faculteit TBM

TU Delft Faculteit TBM

Maurizio Mattiacci, rol: Student
Sebastiaan Buisman, rol: Lid Kenniskring

VPR Consultants

VPR Consultants

Bert van Eekelen, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Henk Puylaert, rol: Lid Uitvoeringsteam
Diner van de Ondergrond 2014
C1403
Status: Gereed
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
In 2014 stond het Diner van de Ondergrond in het teken van samenwerking. In hoeverre zijn organisaties klaar om een samenwerking aan te gaan? Wat gaat er goed en wat kan beter?
Onderzoek
Een paper van prof. dr. Ard-Pieter de Man, hoogleraar aan de VU, diende als gespreksleidraad. Na zijn presentatie discussieerden Ed Roijen (Rijkswaterstaat) en Lode Franken (CFE) over samenwerking in de praktijk. De gasten konden tijdens het diner hun eigen ervaringen bespreken.
Resultaat
De papers, presentaties en reacties zijn verwerkt in een cahier dat gratis te downloaden is vanaf de website. Daarnaast is het COB naar aanleiding van het Diner diverse initiatieven gestart op het gebied van samenwerking. In 2015 wordt hier verdere invulling aan gegeven.


Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Diner van de Ondergrond 2015
C1503
Status: Gereed
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tintje. Op deze avond willen we met de beslissers in ons netwerk discussiëren over de manier waarop we onze gezamenlijke doelstellingen kunnen vormgeven.
Onderzoek
Het Diner van de Ondergrond 2015 was de feestelijke start van het COB op de Bouwcampus. Er werd gesproken over het COB-programma 2015-2020, de leden van de ingestelde programmaraad werden gepresenteerd en participanten vertelden over hun samenwerking met het COB.
Resultaat
De gasten hebben hun reactie gegeven op het (toen nog concept) COB-programma 2015- 2020. Hun input is verwerkt en heeft in de definitieve versie geresulteerd.


Vakgebieden
Speciale projecten

Bijeenkomsten

26-03-2015 - Diner van de Ondergrond
Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tintje. Op deze avond willen we met de beslissers in ons netwerk discussiëren over de manier wa


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Diner van de Ondergrond 2016
DINERVDO
Status: Gereed
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
Het Diner van de Ondergrond is, zoals de naam al aangeeft, een diner, maar wel met een bijzonder tintje. Op deze avond willen we met de beslissers in ons netwerk discussiëren over de manier waarop we onze gezamenlijke doelstellingen kunnen vormgeven.
Onderzoek
Deze editie stond in het teken van de langetermijnvisie op tunnels. De gasten kregen brainstormden over vier mogelijke scenario's voor de tunnel van de toekomst.
Resultaat
De avond leverde ideeën, wensen, voorstellen, visies en uitgangspunten op voor de langetermijnvisie op tunnels. Deze zijn door het COB meegenomen in de verdere uitwerking van de visie. Tijdens het COB-congres 2016 wordt de visie op hoofdlijnen gepresenteerd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Speciale projecten

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Edith Boonsma, rol: Initiatiefnemer
Karin de Haas, rol: Initiatiefnemer
Merten Hinsenveld, rol: Initiatiefnemer
Energiereductie tunnels
T520
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een langetermijnvisie voor een energieneutrale tunnel. De eerste stap is het meewerken aan de doelstelling van Rijkswaterstaat: het reduceren van de energiebehoefte van alle bestaande en nieuwe tunnels.
Onderzoek
In 2015 zijn er twee expertteams ingericht om maatregelen voor energiereductie in kaart te brengen, zowel voor technische aspecten, het proces en voor contracten. In de zomer van 2016 is het concept van de maatregelencatalogus gereviewed door ca. 30 experts. De feedback is verwerkt in het eindresultaat.
Resultaat
De maatregelencatalogus is opgezet als groeiboek: een digitale rapportage die in de loop der tijd kan worden aangevuld en verbeterd. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 is het groeiboek officieel gelanceerd.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Verali von Meijenfeldt, rol: Secretaris

Covalent

Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros

Harry Engwirda, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Cynthia Sewbalak, rol: Lid
Paul Janssen, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

René Valkenburg, rol: Lid
Willem van Ooijen, rol: Lid

Movares

Arie-Peter Hijkoop, rol: Lid

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V

Max ten Cate, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Dik de Weger, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterdienst

Joost Bouten, rol: Lid

Soltegro

Leen van Gelder, rol: Lid

SPIE Nederland BV

Jacco Saaman, rol: Lid
Leen van Rij, rol: Lid
Maarten Hellemans, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Ron van Beek, rol: Voorzitter

Zelfstandig ondernemers

Carolina Lantinga, rol: Lid
Casper van Nie, rol: Lid
Vincent Leclercq, rol: Lid
Energiereductie tunnels (Spoor 2)
T520-2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op hoofdlijnen is de inhoudelijk scope gericht op het op detailniveau in kaart brengen van alle mogelijke energiereducerende maatregelen die, nu of in de toekomst, geschikt zijn voor toepassing in bestaande of nieuw te bouwen tunnels. Het werken aan een Nederlandse maatregelencatalogus is om meerdere redenen gewenst. Enerzijds omdat de Europese aanpak van het onderzoek mogelijk te smal is (sterke focus op verlichting en ventilatie). Anderzijds omdat dat de unieke Nederlandse wetgeving, de LTS en de andere type tunnels (meer afwijkende tunnels in stedelijke omgeving) vragen om een eigen unieke aanpak. De tijd tot 2020 (i.v.m. de energiereductie doelstelling van RWS) om de beleidsdoelstellingen te halen is te beperkt om lang te wachten op Europese conclusies.

Bijeenkomsten

12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst Energiereductie tunnels
Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.

12-02-2016 - Reviewen van definities spoor 2
De definities zijn gemaakt en er wordt voor de vergadering gewerkt aan een eerste draft. Deze drafts worden besproken in de vergadering.

19-04-2016 - Spoor 2 Maatregelen bespreken en corrigeren
Tijdens deze vergadering worden alle maatregelen besproken en de correcties nagekeken.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Verali von Meijenfeldt, rol: Secretaris

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent

Frank de Vries, rol: Lid Expertteam

Croonwolter&dros

Harry Engwirda, rol: Lid Expertteam

Movares

Arie-Peter Hijkoop, rol: Lid Expertteam

NedMobiel

Henry van der Pluym, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Naber, rol: Lid Expertteam

TEC Tunnel Engineering Consultants

Hans de Wit, rol: Vice-voorzitter
Ron van Beek, rol: Voorzitter

Zelfstandig ondernemers

Carolina Lantinga, rol: Student
Casper van Nie, rol: Student
Loek Berkers, rol: Student
Vincent Leclercq, rol: Student
Energiereductie tunnels (Spoor 1)
T520-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De hoge energiebehoefte van tunnels is geen exclusief Nederlands, maar zeker ook een Europeesprobleem. Daarom is dit jaar een Europees project van start gegaan (CEDR REETS ) om te komen tot een maatregelencatalogus om alle beschikbare energiereducerende maatregelen te verzamelen. Deze maatregelencatalogus zal gebruikt worden door alle nationale wegbeheerders in Europa (vergelijkbaar met een Eurocode-document). De opdracht tot het maken van deze catalogus is op initiatief van Noorwegen reeds gegund aan een consortium van partijen uit Engeland en uit Oostenrijk. Doelstelling is om de opdracht eind 2016 op te leveren.

Bijeenkomsten

12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst energiereductie tunnels
Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

APPM Management Consultants B.V.

Sanne van den Heuvel, rol: Secretaris

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent

Frank de Vries, rol: Lid Expertteam

Croonwolter&dros

Harry Engwirda, rol: Lid Expertteam

NedMobiel

Henry van der Pluym, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Naber, rol: Lid Expertteam

TEC Tunnel Engineering Consultants

Hans de Wit, rol: Voorzitter
Ron van Beek, rol: Vice-voorzitter
Energiereductie tunnels (Spoor 3)
T520-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er is behoefte aan een overzicht van kansrijke mogelijkheden tot energiereductie die nu nog niet 100% gevalideerd zijn. Die kansrijke mogelijkheden zou gezamenlijk via Europese programma’s zoals Interreg ingebracht kunnen worden voor lange termijn onderzoeken van meer fundamentele aard om de echte innovaties en systeemsprongen te kunnen veroorzaken.

Vakgebieden

Bijeenkomsten

12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst Energiereductie tunnels
Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Piet Ackermans, rol: Lid

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Croonwolter&dros

Remmy Uffen, rol: Lid

Dynnic B.V.

Dynnic B.V.

Bas Heutinck, rol: Lid

ENGIE Nederland N.V.

Jim Halsey, rol: Lid

Heijmans Infra Techniek B.V.

Adrie Umans, rol: Lid

KIEN Stichting Knooppunt Innovatie

Koos Kerstholt, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Naber, rol: Lid

SPIE Nederland BV

Jacco Saaman, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Rob Stikkelman, rol: Lid

UNETO-VNI

UNETO-VNI

Wim Borsboom, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Arne Wijnia, rol: Lid
Energiereductie tunnels (Spoor 4)
T520-4
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de energiereductie doelstelling (in 2020) te behalen is de rol van een of meerdere icoonprojecten van cruciaal belang. Door middel van icoonprojecten en een goede communicatiestrategie kan de toepassing van het doorvoeren van energiereducerende maatregelen in een stroomversnelling komen. In een icoonproject worden kansrijke maatregelen geïmplementeerd en wordt voor een breed publiek toonbaar gemaakt wat de positieve effecten zijn van de maatregelen in relatie tot energiereductie.

Bijeenkomsten

12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst Energiereductie tunnels
Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent

Frank de Vries, rol: Lid Expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Cynthia Sewbalak, rol: Lid Expertteam
Paul Janssen, rol: Lid Expertteam

NedMobiel

Henry van der Pluym, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Naber, rol: Lid Expertteam
Energiereductie tunnels (Spoor 5)
T520-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het is nog geen vast onderdeel van de contractering. Om de energiereductie doelstellingen op korte termijn (2020) te behalen is het van belang dat het werken aan energiereductie standaard onderdeel is van de contracten die door opdrachtgevers worden gesloten. De vraag is hoe de markt het best geprikkeld kan worden om energiereductie onderdeel te laten zijn van de werkzaamheden en het uiteindelijke op te leveren resultaat.

Bijeenkomsten

12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst Energiereductie tunnels
Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.

09-02-2016 - Reviewen van definities spoor 5
De definities zijn gemaakt en er wordt voor de vergadering gewerkt aan een eerste draft. Deze drafts worden besproken in de vergadering.

21-03-2016 - Extra bijeenkomst spoor 5
Tijdens deze bijeenkomst gaan we opnieuw de drafts bekijken en aanscherpen.

15-04-2016 - Spoor 5 contractvormen bespreken
Tijdens deze vergaderingen worden de hoofdstukken besproken en verdeeld onder de experts. Daarnaast bespreken we alle contractvormen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Verali von Meijenfeldt, rol: Secretaris

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Cynthia Sewbalak, rol: Lid Expertteam
Paul Janssen, rol: Lid Expertteam

Heijmans Infra B.V.

René Valkenburg, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Dik de Weger, rol: Lid Expertteam
Johan Naber, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat Waterdienst

Joost Bouten, rol: Lid Expertteam

Soltegro

Leen van Gelder, rol: Lid Expertteam

Vialis BV Houten

Leo Speksnijder, rol: Lid Expertteam

Zelfstandig ondernemers

Carolina Lantinga, rol: Student
Casper van Nie, rol: Student
Loek Berkers, rol: Student
Vincent Leclercq, rol: Student
Energiereductie tunnels fase 2
T521
Status: Initiatief
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het is nog geen vast onderdeel van de contractering. Om de energiereductiedoelstellingen op korte termijn (2020) te behalen, is het van belang dat het werken aan energiereductie standaard onderdeel is van de contracten die door opdrachtgevers worden gesloten. De vraag is hoe de markt het best geprikkeld kan worden om energiereductie onderdeel te laten zijn van de werkzaamheden en het uiteindelijke op te leveren resultaat.
Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Croonwolter&dros

Harry Engwirda, rol: Lid Expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Paul Janssen, rol: Lid Expertteam

NedMobiel

Henry van der Pluym, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Naber, rol: Lid Expertteam

TEC Tunnel Engineering Consultants

Ron van Beek, rol: Lid Expertteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Wout Broere, rol: Lid Expertteam

Zelfstandig ondernemers

, rol: Lid Expertteam
Evaluatie Gaasperdammertunnel
R500
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.
Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.
Resultaat
In het laatste kwartaal van 2015 zijn de dialoogfase, de convergentiefase, de aanbesteding en het risicomanagement geëvalueerd met behulp van interviews en een themasessie. De resultaten zijn gepresenteerd op het COB-congres 2015 en in de Onderbouwing van januari 2016. Vervolgens is er in 2016 bij bestaande lerende netwerken binnen het project praktijkervaring opgehaald en geanalyseerd. Drie hoogleraren zullen de bevindingen beschouwen en verrijken, waarna de resultaten op het COB-congres van 2016 worden gepresenteerd.Het leertraject wordt voorgezet in de jaren hierna. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in een eindrapport en presentatie tijdens een congres.


Thema's
Verbinden

Bijeenkomsten

30-03-2017 - Kennisdag
Iedereen die aan een tunnelproject werkt, is welkom. Voor meer informatie en het aanmeldformulier zie: www.cob.nl/kennisdaggdt


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Stefan Lezwijn, rol: Lid

Ballast Nedam Infra

Malou van der Pal, rol: Product geïnterviewd

BESIX S.A.

Jan van Steirteghem, rol: Reviewer

COB

Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Marije Nieuwenhuizen, rol: Product redacteur

Combinatie Rotterdamsebaan Trefpunt

Paul Janssen, rol: Reviewer

Covalent

Frank de Vries, rol: Lid

Erasmus Universiteit Rotterdam

Joop Koppenjan, rol: Reviewer

Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV

Marco Eykelenboom, rol: Reviewer

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Product redacteur

hbl communicatie

hbl communicatie

Hanneke Blok, rol: Product schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Andre van de Velde, rol: Lid Projectteam
Aris van Erkel, rol: Lid Projectteam
Bram ten Klei, rol: Lid Projectteam
Johan van der Gaag, rol: Lid Projectteam
Martien Heijmans, rol: Lid Projectteam
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever
Roel Scholten, rol: Lid Projectteam
Twan Daverveld, rol: Lid Projectteam

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Product redacteur

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Ira Helsloot, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Ewald van Dorst, rol: Lid Projectteam
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer
Hans Ruijter, rol: Spreker congres
Helen Miley, rol: Lid Projectteam
Henk Bellinga, rol: Lid Expertteam
Lammert Postma, rol: Lid Projectteam

Rijkswaterstaat PPO

Leo Maas, rol: Product redacteur

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Ron van den Ende, rol: Lid Projectteam

TNBS

TNBS

Tin Buis, rol: Reviewer

Triple Bridge B.V.

Marcel Hertogh, rol: Voorzitter Expertteam

Universiteit Twente

Geert Dewulf, rol: Reviewer
Evaluatie Sluiskiltunnel
R300
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; op tijd en zonder meerkosten. Wat valt er te leren van dit project? Er zijn bovendien veel nieuwe ervaringen opgedaan. De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en het COB gaan kennis vastleggen, evalueren en vertalen naar theorie en praktijk.
Resultaat
De bevindingen zijn vastgelegd in het in juni 2015 uitgebrachte document Evaluatie Sluiskiltunnel dat te vinden is op de COB kennisbank en is gepresenteerd tijdens het op 23 juni 2015 gehouden Symposium.


Thema's
Verbinden

Bijeenkomsten

23-06-2015 - Slotsymposium
De eindevaluatie is tijdens dit Symposium besproken en uitgereikt aan alle bezoekers


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bouwcombinatie BAM-TBI

Erik te Duits, rol: Product geïnterviewd
Erik Vreeburg, rol: Product geïnterviewd
Hans Nühn, rol: Product geïnterviewd
Jan de Jong, rol: Product geïnterviewd
Jan Willemsen, rol: Product geïnterviewd
Johan Mignon, rol: Product geïnterviewd
Michel Langhout, rol: Product geïnterviewd

Bureau Paradox

Alfons van Marrewijk, rol: Beoordelaar

BV Kanaalkruising Sluiskil

Hanneke Blok, rol: Product redacteur
Paul van Laviere, rol: Product geïnterviewd
Tin Buis, rol: Product geïnterviewd

COB

Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Coordinator

Combinatie Rotterdamsebaan Trefpunt

Paul Janssen, rol: Beoordelaar

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Peter Dijk, rol: Beoordelaar

ProRail

Christiaan Caan, rol: Beoordelaar

Provincie Noord-Holland

Albert de Vries, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis

Kees van Beveren, rol: Beoordelaar

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Hans Versteegen, rol: Beoordelaar
Jaap Heijboer, rol: Beoordelaar

Shell Global Solutions International B.V.

Hans de Vos, rol: Beoordelaar

Sioo BV

Ard-Pieter de Man, rol: Lid Expertteam

Stichting Arbouw

Adri Frijters, rol: Beoordelaar

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Frank Guldenmund, rol: Beoordelaar
Hans Bakker, rol: Lid Expertteam
Marcel Hertogh, rol: Lid Expertteam

Vrije Universiteit Amsterdam

Marius Rietdijk, rol: Beoordelaar
Evaluatie Velsertunnel
R400
Status: Afrondende fase
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die pas bij uitvoering inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er werd gezocht naar nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint hadden het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de mogelijke effecten scherp te krijgen.
Onderzoek
In september 2015 heeft het COB een expertteam samengesteld dat samen met een kernteam vanuit het project de stand van zaken heeft onderzocht. Vervolgens heeft het expertteam zich gebogen over de scenario’s voor eventuele 'blinde vlekken'. Daarna volgde een interactieve sessie waarin het expertteam en het projectteam werkten aan herkenning en erkenning van de bevindingen. De uitkomsten van dit proces zijn voorgelegd aan de stuurgroep Velsertunnel.
Resultaat
Het advies aan de Velsertunnel is opgeleverd in 2015. In 2016 is dit advies veralgemeniseerd en gebruikt om de eerste versie van het groeiboek 'Renoveren kun je leren' te maken. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 wordt het groeiboek officieel gelanceerd.


Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Voorzitter

Combinatie Hyacint V.O.F. Dura Vermeer, BESIX en SPIE

Combinatie Hyacint V.O.F. Dura Vermeer, BESIX en SPIE

Armand Ellsworth, rol: Product geïnterviewd
Bart Ranke, rol: Lid Projectteam
Ben van der Maat, rol: Product geïnterviewd
Hugo Kruk, rol: Product geïnterviewd
Jan van Steirteghem, rol: Initiatiefnemer
Marie-José Knape, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Paul van Rossum, rol: Lid Expertteam

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Alex Sheerazi, rol: Lid Expertteam

Motion Consult

Roland Broekhuizen, rol: Product schrijver

Redkon Project Management & Consultancy

Rene de Koning, rol: Lid Projectteam

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Stephan van der Horst, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Dick van Klaveren, rol: Initiatiefnemer
Ron Hardonk, rol: Product geïnterviewd
Saskia Blaas, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO

Martin Bouma, rol: Product geïnterviewd
Wil Feddema, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Ron van den Ende, rol: Product geïnterviewd

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Lid Expertteam

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Brenda Berkhout, rol: Lid Expertteam
Expertteam Duurzaamheid
T500E
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De stad Den Haag wil in 2040 energieneutraal zijn en de Rotterdamsebaan is hierbij een belangrijk project. De ambitie is van de Rotterdamsebaan een icoon van duurzaamheid te maken en een inspiratiebron voor toekomstige (tunnel)projecten. Er bestaan echter nog geen EMVI-criteria voor duurzaamheid.
Onderzoek
Een team van experts op het gebied van duurzaamheid, milieu, tunnelveiligheid, civiele techniek en geowetenschappen heeft onder leiding van de TU Delft en het COB beschreven hoe een tunnel duurzaam gerealiseerd kan worden.
Resultaat
Het Inspiratiedocument Duurzaamheid presenteert negen aspecten die een tunnel duurzaam maken. Het document wordt gebruikt bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan. In 2015 voert het expertteam de waardering voor het EMVI-criteria Duurzaamheid uit. Hierna zal het resultaat van de aanpak worden geevalueerd, en doorvertaald worden naar andere praktijkprojecten.


Thema's
Duurzaamheid

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bierman Henket Architecten

Henk van Laarhoven, rol: Lid

COB

Karin de Haas, rol: Coordinator

EcoChain Technologies B.V.

Jochem Mos, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Léon Dijk, rol: Lid

Jones Lang LaSalle

Claudia Heimensen, rol: Lid

Rendemint

René de Klerk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Joris Vijverberg, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen

Jasper Griffioen, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Jan van Vliet, rol: Lid
Expertteam Piet Heintunnel
R250
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS Maastunnel en de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels zijn hiervoor zeer interessant. Het projectteam van de Piet Heintunnel gaat daarom samenwerken met het COB om deze kennis te benutten. Daarnaast wordt ook weer nieuwe kennis en ervaring ingebracht en gedeeld met het netwerk.
Onderzoek
Mede vanuit de bestaande COB-trajecten is er een breed expertteam samengesteld voor de Piet Heintunnel. Als eerste stap zal dit team samen met het projectteam kijken naar de huidige stand van zaken. Zo ontstaat er een gedragen beeld van de gezamenlijke ambities voor het expertteam. De tweede stap bestaat uit het houden van interviews. Voor de drie thema's (groeiboek 'Renoveren kun je leren', KIS en energiereductie) zullen de experts gesprekken voeren met teamleden van de Piet Heintunnel. De resultaten worden teruggekoppeld in een gezamenlijke workshop.
Resultaat
Het expertteam zal in samenwerking met het projectteam een rapportage voor het project opstellen en de bevindingen veralgemeniseren en verwerken in openbare publicaties (zoals het groeiboek 'Renoveren kun je leren').


Bijeenkomsten

09-11-2016 - Startbijeenkomst
Het projectteam Piet Heintunnel en het COB-expertteam hebben in een groepsgesprek wederzijdse ervaringen gedeeld en voortgangsplannen besproken.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Secretaris
Roel Scholten, rol: Voorzitter

Covalent

Frank de Vries, rol: Lid Expertteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Jan-Willem Sluyters, rol: Deelnemer
Jasper Passtoors, rol: Deelnemer
Paul van Rossum, rol: Opdrachtgever
Tjitse van Dijk, rol: Lid Projectteam

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Alex Sheerazi, rol: Lid Projectteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Paul Janssen, rol: Lid Expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Diederik van Zanten, rol: Lid Expertteam

NedMobiel

Henry van der Pluym, rol: Lid Expertteam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Francien Krouwel, rol: Lid Projectteam
Ilham Bouz, rol: Lid Projectteam
Lisa de Rooij, rol: Lid Projectteam
Onno Man, rol: Lid Projectteam
Paul Gordon, rol: Lid Projectteam

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Naber, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat PPO

Leo Maas, rol: Product schrijver

Soltegro

Leen van Gelder, rol: Lid Expertteam

TEC Tunnel Engineering Consultants

Brenda Berkhout, rol: Lid Expertteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Carolina Lantinga, rol: Student
Jelle Blom, rol: Student
Handboek Tunnelbouw
T200
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Al ruim twintig jaar is het SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) een belangrijke richtlijn voor het ontwerp van tunnels. Samen met het netwerk heeft het COB de richtlijn geactualiseerd, aangevuld en gedigitaliseerd. Het nieuwe handboek bevat informatie en vele best practices voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels.
Onderzoek
Het Handboek Tunnelbouw is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt, zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd.
Resultaat
Het Handboek Tunnelbouw is sinds december 2014 gratis online toegankelijk. Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze bijdragen worden door een redactiecommissie verwerkt in het handboek, zodat de inhoud up-to-date blijft.


Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Brad Jonkman, rol: Secretaris

Arthe Civil & Structure B.V.

Bahram Safari, rol: Lid

COB

Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Lid

Movares

Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Harry Dekker, rol: Voorzitter

TEC Tunnel Engineering Consultants

Hans de Wit, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Ferry de Graaf, rol: Adviseur
Hoogspanning ondergronds
O35
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Dit project richt zich op het benoemen van aspecten die een rol spelen bij het maken van de afweging om hoogspanning ondergronds te brengen. Er worden hierbij kennisleemten vastgesteld die tot vervolgonderzoeken kunnen leiden.
Onderzoek
In het eerste kwar5taal van 2017 wordt de eindrapportage verwacht van de werkgroep

Thema's
Duurzaamheid

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Richard van Ravesteijn, rol: Projectleider

DNV GL

Willem Boone, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Sjaak Verburg, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

John Weebers, rol: Lid

TenneT Holding B.V.

Henk Sanders, rol: Lid
Patrick van de Rijt, rol: Lid
Peter Sibbald, rol: Lid
Icoonproject A16 Rotterdam
T520-4-1
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de tunnel in de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam duurzaam aan te leggen, te exploiteren en beheren. Het projectteam zoekt naar expertise die hen kan helpen om het onderwerp ‘energie’ zo goed mogelijk in het contract en in de aanbesteding te zetten.
Onderzoek
Vanuit het COB-project Energiereductie tunnels zal een expertteam de A16 Rotterdam analyseren, mede op basis van sessies met de projectorganisatie. Daarna zal het expertteam advies uitbrengen voor het ontwerp- en aanbestedingsproces. Op basis van het adviesrapport kan er besloten worden tot verdere samenwerking.

Bijeenkomsten

21-01-2016 - Kennismakingsbijeenkomst A16 Rotterdam
Tijdens deze bijeenkomst ontmoet het COB-expertteam het team van RWS. Samen gaan zij werken aan de nieuwe tunnel A16 Rotterdam.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Verali von Meijenfeldt, rol: Lid Expertteam

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent

Frank de Vries, rol: Lid Expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Cynthia Sewbalak, rol: Secretaris
Paul Janssen, rol: Lid Expertteam

NedMobiel

Henry van der Pluym, rol: Lid Expertteam

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Guido de Oude, rol: Lid
Sander Dekens, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Bart van der Hoek, rol: Lid
Cees Wilschut, rol: Lid
Dik de Weger, rol: Lid
Grietske van Bodegom-Woudsma, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid Expertteam
Martijn Blom, rol: Lid
Stefan van der Voorn, rol: Lid

Rijkswaterstaat Wegendistrict Zuid-Holland-Zuid

Bert Staat, rol: Lid
Inspectie zinkvoegen
T335
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. In samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat is het COB daarom een nieuw onderzoeksproject gestart. Op 10 december 2014 is de rapportage opgeleverd. Ter aanvulling op het rapport is extra endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij vier tunnels: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de Kiltunnel en de Vlaketunnel. In februari 2015 zijn de resultaten hiervan opgeleverd.
Onderzoek
Op basis van het endoscopisch onderzoek heeft de werkgroep op 21 april 2015 vastgesteld dat het zinkvoegenproject een vervolg moet krijgen. Er wordt nu gewerkt aan projectplannen voor verschillende onderzoeksrichtingen.Vervolgonderzoek is goed ontvangen Er worden nu projecten en budget gezocht voor nadere toepassing en onderzoek
Resultaat
Eind 2016 is een kleine werkgroep opgericht. Deze werkgroep doet nader onderzoek en zal vier keer bij elkaar komen. Na afloop zal deze werkgroep hun bevindingen eind 2017 delen met de gehele commissie.


Bijeenkomsten

21-04-2015 - Startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst wordt het rapport 'Endoscopisch onderzoek zinkvoegen' van Jan Kloosterman van Nebest besproken.

12-06-2015 - Voorbespreking 2e bijeenkomst Zinkvoegen
Tijdens dit overleg gaan we de agenda opstellen voor de 2e bijeenkomst.

08-12-2015 - 2e Bijeenkomst Inspectie Zinvoegen
Nebest zal in oktober 2015 vervolgonderzoek uitvoeren op verzoek van RWS. De uitslagen zullen tijdens de 2e bijeenkomst worden besproken.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra

Nhut Nguyen, rol: Lid

BESIX S.A.

Jan van Steirteghem, rol: Lid

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Maarten van Riel, rol: Lid
Roel Scholten, rol: Coordinator

DIMCO

Lode Franken, rol: Lid

DIMCO bv

Hans Mortier, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Kees Blom, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Egbert van der Wal, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares

Jan Jonker, rol: Lid
Peter Hoogen, rol: Lid

Nebest B.V.

Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail

ProRail

Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat

Ad Nieuwenhuyzen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Carolien Nieuwland, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever
Martijn Blom, rol: Lid

Strukton Immersion Projects B.V.

Nico Vink, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Hans de Wit, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk BV

Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Ruben van Montfort, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Sallo van der Woude, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Lid

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
K&L in grote projecten
O56
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? En hoe organiseer je dit? In een subsessie op het COB-congres 2016 presenteren drie grote projecten hun ervaringen: de ontsluiting van het Leiden Bio Science Park, de Rotterdamsebaan en de Gaasperdammerweg (A9, onderdeel SAA). Ze laten zien hoe zij het kabels-en-leidingenvraagstuk binnen hun project hebben georganiseerd: wie was er 'leading' en waarom, en wat was daarvoor nodig?
Onderzoek
Na het congres wil het COB verder met het onderwerp. Wat is nodig om van een worsteling naar een slimme aanpak te gaan? Zijn dat andere contracten of andere afwegingen? Hoe ga je om met verschillende verleggingsregelingen? Zijn kabels en leidingen lastig of een kans?
Resultaat
Het resultaat kan zijn een vergelijking van diverse aanpakken en dus oplossingen voor diverse situaties. Afhankelijke van de startbijenekomst in januari 2017 wordt de richting bepaald.


Bijeenkomsten

25-01-2017 - Worstelen met kabels en leidingen
Op het COB-congres 2016 zijn de eerste praktijklessen gedeeld. In 2017 gaan we verder verdiepen. Zo organiseert het platform Kabels en leidingen in januari een startbijeenkomst waarop u met an


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander

Hein van de Wijgert, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martijn van der Eerden, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group

Pedro Kooistra, rol: Projectleider

Aveco de Bondt

Roel Bleumink, rol: Deelnemer bijeenkomst

Bouwend Nederland

Edgar van Niekerk, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB

Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator
Richard van Ravesteijn, rol: Coordinator

Debuco Advies B.V.

Debuco Advies B.V.

Alexander Regeer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Enexis B.V.

Jos Lemmens, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Michiel Wentholt, rol: Deelnemer bijeenkomst
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Hans Meijer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Henk van der Maas, rol: Deelnemer bijeenkomst

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer bijeenkomst
Kevin Slee, rol: Deelnemer bijeenkomst

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Lid Projectteam

Movares

Mark Koningen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wessel Arnold, rol: Deelnemer bijeenkomst

N.V. Nederlandse Gasunie

Gerrit Renkema, rol: Deelnemer bijeenkomst

NSTT Ned. Ver. Sleufloze Technieken en toepassingen

NSTT Ned. Ver. Sleufloze Technieken en toepassingen

Jelle de Boer, rol: Adviseur

ProRail

Arjan van Boheemen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Ben Viveen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jasper Snippe, rol: Lid Projectteam

Tauw bv

Frank van Gennip, rol: Deelnemer bijeenkomst

Tebodin Netherlands B.V.

Jeroen Baars, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stanley Hunte, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V.

Jan Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Matthijs Breeuwsma, rol: Lid Projectteam
Kabels en leidingen reconstructie N213
O46
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Het COB en de provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe bij verbreding of reconstructie van provinciale wegen op vernieuwende wijze omgegaan kan worden met ondergrondse netwerken. De reconstructie van de N213 wordt hiervoor aangegrepen als pilotproject. Hoe kan de markt uitgedaagd worden om kabels en leidingen innovatief te verwerken?
Onderzoek
Tijdens twee workshops hebben de nutsbedrijven constructief samengewerkt aan een concrete en innovatieve oplossing. Momenteel wordt deze aanpak uitgewerkt zodat deze kan worden toegepast in het lopende project.
Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Thema's
Duurzaamheid

Bijeenkomsten

26-03-2015 - Innovatie kabels en leidingen provincie ZH
Workshop over de belangen, uitdagingen en dicussiepunten rondom verleggingen van kabels en leidingen bij provinciale wegen.

10-06-2015 - 2e workshop innovatie kabels en leidingen
Deelnemers werken samen aan gedragen innovatieve oplossingen bij verlegging kabels en leidingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

APPM Management Consultants B.V.

Emiel Stal, rol: Lid
Jean de Nijs, rol: Lid
Marcel Touset, rol: Begeleider/Facilitator

COB

Edith Boonsma, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Coordinator
Richard van Ravesteijn, rol: Coordinator

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Adviseur

ProCap Adviseurs en Projectmanagers

ProCap Adviseurs en Projectmanagers

Steven ten Hove, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Bjorn Olsthoorn, rol: Lid
Patricia Rozenblad, rol: Opdrachtgever
Tanja Haring, rol: Financier
KIS Maastunnel
R200
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De gemeente Rotterdam wil de renovatie van de Maastunnel gunnen aan een partij die op hoog niveau kwaliteit, integraliteit en samenwerking kan leveren. Een team onder leiding van het COB concretiseert deze begrippen, zodat ze meegenomen kunnen worden in deze en toekomstige aanbestedingen.
Onderzoek
Er is eerst een projectspecifiek visiedocument opgesteld. Dit document is vertaald in concrete teksten die in de aanbestedingsdocumentatie zijn opgenomen. De voorzitter van het expertteam neemt deel aan de selectiecommissie. Na afronding van de aanbesteding heeft het expertteam het visiedocument en de resultaten van de aanbesteding vertaald in een openbaar document dat geschikt is voor andere tunnelprojecten.
Resultaat
Het rapport KIS Maastunnel is tijdens het COB-congres op 8 december 2016 gepresenteerd. Het is gratis te downloaden via de kennisbank van het COB.


Bijeenkomsten

13-06-2014 - Kickoff bijeenkomst

25-06-2014 - Terugkoppeling bevindingen expetteam aan Rotterdam


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Karin de Haas, rol: Secretaris

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

, rol: Opdrachtgever

NedMobiel

Roel Scholten, rol: Secretaris

Sioo BV

Ard-Pieter de Man, rol: Lid

Sunchar Beheer BV

Sunchar Beheer BV

Jan Brouwer, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Hans Bakker, rol: Lid
Herman Mooi , rol: Lid
Joannes Visser, rol: Student
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter
Langetermijnvisie tunnels
R700R
Status: Initiatief
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De wens tot het maken van een langetermijnvisie heeft te maken met de veranderende positionering van ondergronds bouwen in de (academische) wereld. Deze verschuift van technisch-civiele vraagstukken naar integrale opgaven op het gebied van VTTI, systems engineering, ruimtelijke inpassing, waardecreatie, vormgeving, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.
Onderzoek
Het COB-netwerk gaat de trends en ontwikkelingen op technisch en maatschappelijk vlak in kaart brengen die belangrijk zijn voor de aanleg en het onderhoud van tunnels in de toekomst. De start hiervan is op 20 juni 2016, tijdens het Diner van de Ondergrond
Resultaat
Op 8 december 2016, tijdens het COB-congres, wordt een gedragen langetermijnvisie gepresenteerd.


Vakgebieden
Speciale projecten

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Evert Sonke, rol: Reviewer
Johan van der Gaag, rol: Reviewer
Stefan Lezwijn, rol: Reviewer

Besix Nederland bv

Thomas Vandenbergh, rol: Product geïnterviewd

Bouwdienst Rijkswaterstaat B.D.

Leo Leeuw, rol: Reviewer

COB

Edith Boonsma, rol: Deelnemer
Karin de Haas, rol: Voorzitter
Merten Hinsenveld, rol: Deelnemer
Roel Scholten, rol: Deelnemer

Croonwolter&dros

Harry Engwirda, rol: Product geïnterviewd

Deltacommissaris

Deltacommissaris

Pieter Bloemen, rol: Product geïnterviewd

Deltares

Adam Bezuijen, rol: Reviewer

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV

Hans van Leeuwen, rol: Reviewer

Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV

Peter Schouten, rol: Product geïnterviewd

Fokker Technologies Holding

Fokker Technologies Holding

Peter Kortbeek, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Paul Janssen, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Sieb van der Weide, rol: Reviewer

Google

Google

Jasper Maters, rol: Adviseur

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

Walther Ploos van Amstel, rol: Product geïnterviewd

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Ron Beij, rol: Product geïnterviewd

Neerlands diep

Neerlands diep

Guus Pieters, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

René van Treeck, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Johan Bosch, rol: Product geïnterviewd
Reinier van der Klooster, rol: Reviewer
Remco Verschoor, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Harry Dekker, rol: Opdrachtgever
Joris Vijverberg, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Henk van der Linden, rol: Reviewer

Soltegro

Leen van Gelder, rol: Reviewer
Robin Rijkers, rol: Reviewer

Sweco Nederland B.V.

Mello Lindner, rol: Product geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Mandy Korff, rol: Reviewer
Marcel Hertogh, rol: Deelnemer
Wout Broere, rol: Deelnemer

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

Carlo van de Weijer, rol: Product geïnterviewd
Wil van der Aalst, rol: Product geïnterviewd

Vialis BV Houten

Erik Vinke, rol: Product geïnterviewd

Volker Rail Nederland BV

Marco Stouten, rol: Reviewer

Vrije Universiteit Amsterdam

Chris Jansen, rol: Product geïnterviewd

Wesselink Van Zijst

Wesselink Van Zijst

Marc Wesselink, rol: Product geïnterviewd

Zelfstandig ondernemers

Arie Bras, rol: Product geïnterviewd
Jan Jonker, rol: Reviewer
Merten Hinsenveld, rol: Product geïnterviewd
Leren van incidenten
V180
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de tunnel veilig te houden, is er een wettelijke verplichting om jaarlijks aan opleiden, trainen en oefenen (OTO) te doen. Tijdens een bijeenkomst van het platform Veiligheid kwam naar voren dat de invulling daarvan sterk wisselt in de praktijk; er wordt veel geoefend, maar telkens op een andere manier. Ook het evalueren van incidenten gebeurt niet systematisch en ervaringen worden nog te weinig gedeeld, waardoor er niet geleerd wordt.
Onderzoek
Een werkgroep vanuit het platform verzamelt de belangrijkste leerpunten uit evaluaties van oefeningen en incidenten in tunnels en maakt daarmee een publicatie met praktische handvatten voor het opzetten en uitvoeren van oefeningen en evaluaties.
Resultaat
Op het COB-congres 2016 werd met een interactieve subsessie vast een voorschot genomen op de publicatie. De publicatie zal in het voorjaar van 2017 gereed komen.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Thema's
Verbinden

Bijeenkomsten

16-09-2015 - 1e bijeenkomst werkgroep


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Leander Noordijk, rol: Projectleider
Peter de Kok, rol: Deelnemer
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Deelnemer

Brandweer Kennemerland

Brandweer Kennemerland

Ronald Joustra, rol: Lid

COB

, rol: Opdrachtgever
Roel Scholten, rol: Coordinator
Simone Abel, rol: Secretaris

Instituut Fysieke Veiligheid

Hans Spobeck, rol: Lid
Reinier Boeree, rol: Lid

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Ron Beij, rol: Deelnemer

Movares

Nils Lundgren, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat

Gerda Keereweer-de Jong, rol: Deelnemer
Jan Ursem, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Frenk Swaak, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Albert Houthuijzen, rol: Deelnemer

Schiphol Nederland B.V.

Hans van Brug, rol: Deelnemer

Sweco Nederland B.V.

Erik Schermer, rol: Deelnemer

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Paul Jonker, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. Tolplein

Jan Verbrugge, rol: Deelnemer

Zelfstandig ondernemers

Evert Worm, rol: Deelnemer
Maatregelencatalogus Trillingen
T135
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
ProRail heeft met name door de ontwikkeling naar een hoogfrequent spoor te maken met situaties waarbij trillingen uit het spoor gereduceerd moeten worden. Grontmij heeft opdracht gekregen om een maatregelencatalogus op te stellen. Het COB levert experts die de catalogus toetsen op inhoudelijke kwaliteit en werkbaarheid.
Resultaat
In september 2015 heeft de begeleidingscommissie de lijst met te nemen maatregelen en drie uitwerkingen beoordeeld. Het commentaar en de aanbevelingen zijn vastgelegd in een schriftelijke rapportage en eind september toegestuurd aan ProRail.


Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Movares

Herke Stuit, rol: Lid

ProRail

Jan van den Brink, rol: Lid
Stefan Jak, rol: Lid
Mantelbuizenputconstructie
KIBO02
Status: Afrondende fase
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Gemeente Alphen a/d Rijn ontwikkelt in een pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie voor het droog, gebundeld, veilig en ondergronds aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. Een evaluatie onder leiding van het COB moet duidelijk maken of de constructie in aanleg en beheer op deze locatie werkt. Ook wordt er bekeken onder welke voorwaarden het systeem als een van de geaccepteerde standaard K&L-oplossingen toepasbaar is.
Onderzoek
Inmiddels is het juni 2016 en is de aanleg van deze constructie gestart. het COB zal door middel van intervieuws met de betrokkenen dit project evalueren.
Resultaat
Een uitwerking van de intervieuw en de daarbij komende leer en knelpunten worden in een werksessie besproken, daarna gepubliceerd. De publicatie wordt verwacht begin 2017.


Bijeenkomsten

08-01-2015 - bijeenkomst KIBO Mantelbuizen-putconstructie


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

4KANT Advies B.V.

4KANT Advies B.V.

Raymond Krukkert, rol: Projectleider

ABT

Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Alliander

Klaas van der Maas, rol: Lid

COB

Richard van Ravesteijn, rol: Opdrachtgever

Gemeente Alphen aan den Rijn

Ed Wesenaar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Fons Verdurmen, rol: Lid
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Enschede

Jan-Paul Boutkan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Hugo Witteveen, rol: Lid

HOBAS Benelux B.V.

Duco van Rijsbergen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Lid

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek

Richard van Toorenburg, rol: Lid

Movares

Maarten van Riel, rol: Lid

Netbeheer Nederland

Henk van Bruchem, rol: Lid

Schrumpf Bouwstoffen BV

Anton Oerlemans, rol: Lid

VolkerWessels Telecom Infra

Theo Ellenbroek, rol: Lid

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Ingrid Bolier, rol: Adviseur
Monitoring
T540
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verdwijnt met het verdwijnen van de kennisdragers in het project. Hoe houden we die kennis vast?
Onderzoek
Het COB heeft een werkgroep samengesteld om voor drie grote praktijkprojecten - Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht - vijf aspecten te beschrijven: (1) ontwerp- en (2) monitoringsfilosofie, (3) gemaakte predicties, (4) verzamelde meetdata en (5) aanpassingen bouw- en/of monitoringsproces. Hiermee worden de praktijkervaringen inzichtelijk gemaakt.
Resultaat
Op maandag 27 juni 2016 is het rapport gepresenteerd in een workshop met de betrokken experts. De gasten kregen korte presentaties over de drie praktijkprojecten en konden daarna met de experts om tafel om hun vragen, dilemma’s en suggesties op het gebied van monitoring te bespreken.


Thema's
Verbinden

Bijeenkomsten

19-06-2015 - Voorstel scope deelonderzoek
Het COB wil graag 3 projecten (Noord-Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht) monitoren.

10-09-2015 - Vervolg monitoring
Het COB wil graag 3 projecten (Noord-Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht) monitoren.

29-01-2016 - Bespreken final drafts monitoring
Er zijn vier drafts geschreven. Deze worden geevalueerd tijdens de vergadering.

18-03-2016 - Monitoring concept teksten bespreken
Er zijn vier drafts geschreven. Uit de laatste vergadering is gebleken dan Bouwputten als vierde project wordt toegevoegd. De final drafts worden verder uitgescheven tot een eerste concept tek

24-05-2016 - Laatste bespreking voordat rapport wordt gedrukt
Eindredactie van het rapport. Alle hoofdstukken worden nogmaals besproken en op inhoud nagekeken.

27-06-2016 - Workshop Monitoring
Wij ontvangen u met een lunch, aansluitend vier presentaties van onze experts. Na de pauze kunt u kiezen uit vier tafels. Per tafel zit één expert om al uw vragen, dilemma’s en suggesties te b


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator

Deltares

Mandy Korff, rol: Lid
Thomas Bles, rol: Lid

DIMCO bv

Hans Mortier, rol: Rapporteur

Geobest B.V.

Erwin de Jong, rol: Lid

Joustra Consultancy & Project Management B.V.

Joost Joustra, rol: Lid

Strukton Engineering b.v.

Jan van Dalen, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Bjorn Vink, rol: Lid
Onderbouwing 15 - juni 2013
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Het themagedeelte richt zich op beheer en onderhoud, met o.a. aandacht voor inspectietechnieken en een standaard voor beheer en onderhoud van wegtunnels. Daarnaast zijn er artikelen met tips tegen faalkosten, over de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld en meer praktijkprojecten.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's
Onderbouwing 16 - sept. 2013
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Onderzoek
Het themegedeelte sluit aan bij het COB-congres 2013: door lef te tonen en slim om te gaan met techniek pakken we ook in crisistijd belangrijke opgaven op gebied van ondergronds bouwen aan. De artikelen gaan in op beleid en praktijk, vanuit overheden en de markt. Buiten het thema is er onder meer aandacht voor grondradar, Geo-Impuls en interactieve ontwerptools.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's
Onderbouwing 17 - jan. 2014
ONDERB17
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Vanuit verschillende invalshoeken wordt in het themagedeelte gekeken naar veiligheid: o.a. de visie van de landelijk tunnelregisseur, menselijk gedrag in tunnels en veiligheid tijdens de bouw van de Sluiskiltunnel. Verder zijn er artikelen over o.a. parkeergarage Brinklaan in Apeldoorn, het project ZwolleSpoort en het Conservatoriumhotel in Amsterdam.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's
Onderbouwing 18 - mei 2014
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
In het themagedeelte staat het dilemma tussen orde en chaos centraal. Een bouw- of infraproject lijkt vaak net wat ingewikkelder te worden zodra de ondergrond erin meespeelt: is orde het antwoord? Onder meer STRONG, de ondergrondregisseur van Den Haag en het masterplan van Helsinki komen aan bod. Naast het thema zijn er artikelen over o.a. het OTO-programma bij de Waterwolftunnel, het gebruik van sleufloze technieken en het inzetten van bacterien bij damwanden.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's
Onderbouwing 19 - sept. 2014
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Het themagedeelte sluit aan bij het thema van het COB-congres 2014: Mix en match. Jong en oud, wetenschap en praktijk, techniek en proces, man en vrouw, civiel en ICT; om slimme oplossingen te bedenken voor de vraagstukken van deze tijd, zijn combinaties essentieel. Er is onder meer aandacht voor het expertteam Duurzaamheid en de integrale veiligheidsaanpak bij Zuidasdok. Buiten het thema zijn er artikelen over onder meer parkeergarage Lammermarkt in Leiden, de dubbeldekstunnel in Antwerpen en het Mauritshuis.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's
Onderbouwing 20 - jan. 2015
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
In het themagedeelten staan provincies en waterschappen centraal. Astrid Slegers vertelt over de provinciale kennisagenda en er zijn artikelen over o.a. onderleider Bergen (NH), beleid voor WKO in Utrecht, provincie Zeeland en het Jaar van de Bodem, en de Warmterotonde in Zuid-Holland. Buiten het thema komen onder meer de Velsertunnel, aquaduct Ritsumasyl en tunnelveiligheid bij niet-rijkstunnels aan de orde.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Bart Duijvestijn, rol: Product geïnterviewd

Besix Nederland bv

Hugo Kruk, rol: Product geïnterviewd

COB

Edith Boonsma, rol: Product schrijver
Karin de Haas, rol: Product redacteur
Marije Nieuwenhuizen, rol: Product redacteur
Richard van Ravesteijn, rol: Product redacteur

Deltares

Derk van Ree, rol: Product schrijver

Gemeente Nijmegen

René Duifhuizen, rol: Product geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Product schrijver

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Egbert van der Wal, rol: Product schrijver

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Patrick Dol, rol: Product geïnterviewd
Ramona Smak, rol: Contactpersoon

Interprovinciaal Vakberaad Bodem

Interprovinciaal Vakberaad Bodem

Astrid Slegers, rol: Product geïnterviewd

Jonk Advies

Johan Jonk, rol: Product geïnterviewd

NedMobiel

Roel Scholten, rol: Product geïnterviewd

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Product schrijver

Programmabureau Warmte Koude Z-H

Maya van der Steenhoven, rol: Product geïnterviewd
Susanne Bleijenberg, rol: Contactpersoon

Provincie Overijssel

Coniek Meijer, rol: Product beeldleverancier
Jaya Sicco Smit, rol: Product geïnterviewd

Provincie Utrecht

Marian van Asten, rol: Product geïnterviewd
René van Elswijk, rol: Product geïnterviewd

Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water

Walter Jonkers, rol: Product geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland

Mark Verberkt, rol: Contactpersoon

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Theo van Maris, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Ilkel Taner, rol: Product geïnterviewd

Soltegro

Franc Fouchier, rol: Product geïnterviewd

Strukton Civiel BV

Wendy Smits, rol: Contactpersoon

Strukton Integrale Projecten bv

Hans Oude Nijhuis, rol: Product geïnterviewd

Studio Vlot

Lieneke Koenen, rol: Product fotograaf

TechConsult BV

Jeffrey Rundberg, rol: Product geïnterviewd

TU Delft

Marc Ottelé, rol: Contactpersoon

Vincent Basler Fotografie

Vincent Basler, rol: Product fotograaf

Volker Construction International

Joeri Vinkx, rol: Product geïnterviewd

VolkerWessels

Philippe Kemps, rol: Product geïnterviewd

VVB Foto

VVB Foto

John Voermans, rol: Product fotograaf

Zelfstandig ondernemers

Darinde Gijzel, rol: Product geïnterviewd
Ivana Pieters, rol: Product geïnterviewd
Onderbouwing 21 - mei 2015
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Jong en Oud. Ondergronds bouwen is een typisch ervaringsvak. Toch hebben beginnelingen het vakgebied ook veel te bieden. Datzelfde geldt voor nieuwe kennis en technologie. Hoe voegen jong en oud zich bij elkaar?

Vakgebieden
Speciale projecten

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander

Lisa Verweij, rol: Product geïnterviewd

APPM Management Consultants B.V.

Anne Diepenbroek, rol: Product fotograaf

Arbinn

Bernold Nieuwesteeg, rol: Contactpersoon

COB

Marije Nieuwenhuizen, rol: Opdrachtgever
Merten Hinsenveld, rol: Product schrijver

Covalent

Diderick Oerlemans, rol: Product geïnterviewd
Joan Westerneng, rol: Contactpersoon

Croonwolter&dros

Jara Brinkman, rol: Product geïnterviewd
Manon Bode, rol: Contactpersoon
Ruud Kotylak, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Ignace van Campenhout, rol: Product schrijver
Sanne Mooij, rol: Product schrijver

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Product schrijver

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Roel Scholten, rol: Contactpersoon
Simone Abel, rol: Contactpersoon

Oasen N.V.

Richard Advocaat, rol: Product geïnterviewd

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Product schrijver

Projectorganisatie Zuidasdok

Wilma van Leeuwen, rol: Product geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland

Patricia Rozenblad, rol: Contactpersoon

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Mark Goudzwaard, rol: Product geïnterviewd
Roel Benthem, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Hans Versteegen, rol: Product geïnterviewd

Royal HaskoningDHV

Sandra van der Linden-IJsselstijn, rol: Product geïnterviewd

Tauw bv

Meinie Naus, rol: Product geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Fransje Hooimeijer, rol: Product schrijver
Timo Heimovaara, rol: Product geïnterviewd

Van Hattum en Blankevoort

Ilona Mink, rol: Contactpersoon

Van Staveren Risk Management (VSRM)

Martin van Staveren, rol: Product schrijver

Vincent Basler Fotografie

Vincent Basler, rol: Product fotograaf

Volker InfraDesign

Alex van Schie, rol: Product geïnterviewd

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Corinne Koot, rol: Contactpersoon

Zelfstandig ondernemers

Leen de Jong, rol: Product geïnterviewd
Onderbouwing 22 - sept. 2015
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Het themagedeelte heeft dezelfde titel als het COB-congres 2015: Voorschot op de toekomst. De wereld van morgen maken we nú. Dat geldt zeker bij ondergronds bouwen; dat gaat niet zonder vooruit te kijken en te anticiperen. Waarin ligt de sleutel voor de toekomst?

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra

Hans Dries, rol: Product geïnterviewd
Karin Dooren, rol: Contactpersoon

Besix Nederland bv

Boudewijn Bartholomeeusen, rol: Product geïnterviewd

Boeg BV constructiewerken

Boeg BV constructiewerken

Nico Buijs, rol: Product geïnterviewd

Bouwend Nederland

Maxime Verhagen, rol: Product geïnterviewd
Theo Scholte, rol: Contactpersoon

Bouwkamp Advies B.V.

Bouwkamp Advies B.V.

Ed Bouwkamp, rol: Product geïnterviewd

COB

Karin de Haas, rol: Opdrachtgever

Deerns Nederland B.V.

Erik Lousberg, rol: Product schrijver
Irma Timmerman, rol: Contactpersoon
Marina Fragkopoulou, rol: Product schrijver
Sven Louwers, rol: Contactpersoon

Dunea NV Duin & Water

Nicole van Veldhoven, rol: Contactpersoon

Dura Vermeer Divisie Infra

Koene Talsma, rol: Product geïnterviewd

Eurorouting Nederland B.V.

Eurorouting Nederland B.V.

Harm Wondaal, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Leo den Dulk, rol: Product geïnterviewd

Gryffin

Marije Nieuwenhuizen, rol: Product redacteur

GuidingPeople Netherlands

GuidingPeople Netherlands

Falko Schmid, rol: Product geïnterviewd
Jurgen Beliën, rol: Product geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Product redacteur

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek

Richard van Toorenburg, rol: Product geïnterviewd

Ministerie van IenM DG/RWS

Maartje van der Helm, rol: Contactpersoon

Mobilis TBI infra

Rick Pattipeilohy, rol: Product geïnterviewd

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Product redacteur

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Roger Mol, rol: Product geïnterviewd

Spoorzone Delft

Ad Broeders, rol: Product geïnterviewd

Vincent Basler Fotografie

Vincent Basler, rol: Product fotograaf

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Theo Salet, rol: Product geïnterviewd
Onderbouwing 24 - mei 2016
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Het themagedeelte gaat over meten. Meten dient vele doelen. We verzamelen gegevens om voorspellingen te doen, of om ze juist te controleren. Of we vertalen data naar kennis, om zo vooruitgang te boeken. Zowel op technisch als niet-technisch gebied is informatie key.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander

Hein van de Wijgert, rol: Product geïnterviewd

ARCADIS Nederland BV

Joost Visschedijk, rol: Product geïnterviewd

BAM Infra

Martijn Smitt, rol: Product geïnterviewd

COB

Marije Nieuwenhuizen, rol: Coordinator

DIMCO bv

Hans Mortier, rol: Product geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Product redacteur

Liandon

Liandon

Denny Harmsen, rol: Product geïnterviewd

Max Bögl Nederland B.V.

Hugo van de Wijgert, rol: Product geïnterviewd

Movares

Arie Verwoert, rol: Product geïnterviewd

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Product redacteur

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Harry Dekker, rol: Product geïnterviewd

Royal HaskoningDHV

Jan Brantjes, rol: Product beeldleverancier
Jurgen Herbschleb, rol: Contactpersoon
Margje Alders-Feuerberg, rol: Contactpersoon

Soltegro

Caroline Mönking, rol: Contactpersoon
Franc Fouchier, rol: Product geïnterviewd
Jan-Martijn Teeuw, rol: Product geïnterviewd

SPIE Infra Network Solutions

SPIE Infra Network Solutions

Ad Schippers, rol: Product geïnterviewd

SPIE Nederland BV

Jacco Saaman, rol: Product geïnterviewd

Spoorzone Delft

Monique Eikelenboom, rol: Contactpersoon

Trelleborg Ridderkerk BV

André de Graaf, rol: Product schrijver

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Jarit de Gijt, rol: Product schrijver
Klaas Jan Bakker, rol: Product schrijver

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

Wil van der Aalst, rol: Product geïnterviewd

Vincent Basler Fotografie

Vincent Basler, rol: Product fotograaf

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta

Albert de Beijer, rol: Product geïnterviewd
Meindert Kappe, rol: Contactpersoon

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Elisabeth Ruijgrok, rol: Product geïnterviewd

Zelfstandig ondernemers

Tomas Weeda, rol: Product geïnterviewd
Onderbouwing 25 - jan. 2016
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Het themagedeelte van deze Onderbouwing gaat over de waarde van de ondergrond. Ondergronds bouwen levert niet alleen een ondergronds bouwwerk op. Juist bovengronds zijn er positieve effecten. Vol in het zicht, maar toch zo ongrijpbaar

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Bas Boonstra, rol: Product geïnterviewd
Ivo Toxopeus, rol: Contactpersoon
Mark Deuring, rol: Product geïnterviewd

Bouwinvest

Bouwinvest

Wim Jaap Eising, rol: Product geïnterviewd

COB

Marije Nieuwenhuizen, rol: Coordinator

Combinatie CrommeLijn v.o.f.

Combinatie CrommeLijn v.o.f.

Rick Pattipeilohy, rol: Product geïnterviewd

Dura Vermeer Infra landelijke projecten

Frank van der Heijden, rol: Product geïnterviewd

Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV

Peter Schouten, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Tjeerd Roozendaal, rol: Contactpersoon
Ton de Rijcke, rol: Product geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Product redacteur

MWH Global B.V.

Arthur Coevert, rol: Product geïnterviewd
Rik de Visser, rol: Product geïnterviewd

N.V. Nederlandse Gasunie

Wim van Grunderbeek, rol: Product geïnterviewd

Nazca IT Solutions B.V.

Nazca IT Solutions B.V.

Nus Jurgens, rol: Product geïnterviewd

NL Bouwmeesters

NL Bouwmeesters

Marc van Broekhuijsen, rol: Product geïnterviewd

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Product redacteur

Projectbureau A2 Maastricht

Bjorn Vink, rol: Product geïnterviewd
Frank van Gemert, rol: Product geïnterviewd
Jos Geurts, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Cherryl Naarden, rol: Contactpersoon
Edwin van der Wel, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland Hoofdkantoor

Jenneke Blok, rol: Contactpersoon

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Frans de Kock, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Eelco Negen, rol: Product geïnterviewd
Stefan van der Voorn, rol: Product geïnterviewd

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Nicole Wegman, rol: Contactpersoon

Saxion Hogeschool

Geert Roovers, rol: Product geïnterviewd

SENS real estate

SENS real estate

Gert Jan Smit, rol: Product geïnterviewd

SPIE Nederland BV

Anita Holst - Schillemans, rol: Contactpersoon
Jan Arends, rol: Product schrijver
Miranda Vromans, rol: Contactpersoon

Spoorzone Delft

Ad Broeders, rol: Product geïnterviewd

Triple Bridge B.V.

Marcel Hertogh, rol: Product geïnterviewd

Universiteit Twente

André Dorée, rol: Product schrijver
Léon olde Scholtenhuis, rol: Product schrijver

Vincent Basler Fotografie

Vincent Basler, rol: Product fotograaf

Vrije Universiteit Amsterdam

Hans Koster, rol: Product geïnterviewd

Zelfstandig ondernemers

Sven Robins, rol: Product geïnterviewd
Onderbouwing 25 - sept. 2016
ONDERBOU
Status: Gereed
Type: Communicatiemiddel - publicatie - product

Vraagarticulatie
De Onderbouwing is het relatiemagazine van het COB. In dit blad vertellen we u over interessante projecten binnen en buiten het COB-netwerk. Een blad om te informeren en te inspireren.
Onderzoek
Mensen leren vaak het snelst door te doen. In deze Onderbouwing (en straks op het COB-congres 2016!) onderzoeken we hoe dat werkt bij projecten in de ondergrond. Hoe en wat leren we, en hoe benutten we opgedane kennis en ervaring.
Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Speciale projecten

Thema's

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Marije Nieuwenhuizen, rol: Coordinator
Roel Scholten, rol: Product schrijver

Covalent

Ad Rabenort, rol: Contactpersoon
Hans Dijkema, rol: Product geïnterviewd
Jeanine Brands, rol: Contactpersoon
Joan Westerneng, rol: Contactpersoon
Siert Saes, rol: Product geïnterviewd

Deltares

Paul Hölscher, rol: Product schrijver

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Tjeerd Roozendaal, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Bart-Jan Kouwenhoven, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Annelies van Rumpt, rol: Contactpersoon
Henk Hogenbirk, rol: Product geïnterviewd
Jack Amesz, rol: Contactpersoon
Patrick Stork, rol: Product geïnterviewd

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer

Lia Bos, rol: Contactpersoon

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Diederik van Zanten, rol: Contactpersoon

Harry Bijl Communicatie

Harry Bijl, rol: Product redacteur

Movares regio Noordwest

Nienke van de Lune, rol: Product geïnterviewd

Museum Arnhem

Museum Arnhem

Saskia Bak, rol: Product geïnterviewd
Sjoerd Hulshuizen, rol: Product beeldleverancier

Nebest B.V.

Jeroen de Goeij, rol: Product schrijver

Peter Juijn teksten

Peter Juijn, rol: Product redacteur

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Henk van der Linden, rol: Product geïnterviewd

Schipper Bosch

Schipper Bosch

Bart Schoonderbeek, rol: Product geïnterviewd
Edwin Dalenoord, rol: Product geïnterviewd

Sweco Nederland B.V.

Onno Walta, rol: Product schrijver

Van Hattum en Blankevoort

Ilona Mink, rol: Contactpersoon
Marnix Gallegos Ruiz, rol: Product geïnterviewd

Vincent Basler Fotografie

Vincent Basler, rol: Product fotograaf

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Frans Remmerswaal, rol: Product geïnterviewd

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

René de Boer, rol: Product geïnterviewd
Onderwijs
O310
Status: Opstartfase
Type:

Vraagarticulatie
Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Daarom wil het COB meer aandacht besteden aan onderwijs en training.
Onderzoek
Het is duidelijk dat het COB de plek is waar theorie en praktijk hand in hand gaan, maar waar ben je wel van en waarvan niet? Het is belangrijk om een zelfanalyse te doen en daarnaast te inventariseren bij universiteiten en hogescholen, binnen het netwerk van het COB en bij overige aanbieders van onderwijs.
Resultaat
Eerst zal er een inventarisatie plaatsvinden en gesprekken met diverse partijen zodat een zelfanalyse en inventarisatie gedaan kan worden.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Speciale projecten

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Edith Boonsma, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Lid
Merten Hinsenveld, rol: Lid
Platform Beheer en onderhoud
T400
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar verbonden die beroepsmatig te maken hebben met het beheer, onderhoud of renovatie van ondergrondse infrastructuur. Onder meer beheerders van te renoveren tunnels kunnen hier gemeenschappelijke opgaven bespreken.
Onderzoek
COB heeft een brede uitvraag gedaan aan haar netwerk. Via deze weg krijgt het netwerk de mogelijkheid zich aan te sluiten bij dit platform. Daarnaast heeft het COB een 40 tal geïnteresseerden benaderd om aan te sluiten bij dit platform. De eerste bijeenkomst is op 5 november 2015 in Amsterdam geweest.

Bijeenkomsten

05-11-2015 - Eerste bijeenkomst platform Beheer en Onderhoud
Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar en gaan we kijken wat de agenda wordt voor het komende jaar.

26-01-2016 - Startbijeenkomst agendacommissie T400A
Op donderdag 5 november 2015 was de eerste bijeenkomst van de commissie Beheer en Onderhoud. Tijdens deze bijeenkomst is er een agendacommissie samengesteld. Op 26 januari 2016 komt de agendac

31-03-2016 - Tweede bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
De agendacommissie heeft 3 thema’s voor het platform geïnventariseerd en geprioriteerd. Wij gaan op 31 maart met elkaar het thema: 'Samenwerking tussen beheerder en markt' behandelen. Beheer

21-06-2016 - Derde bijeenkomst Platform Beheer en onderhoud
Op 21 juni 2016 staat de derde bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud gepland. Het thema voor deze bijeenkomst is informatiemanagement: uitgangspunten, organisatie en werkwijze om co

29-09-2016 - Vierde bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Op 29 september 2016 staat de vierde bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud gepland. Het thema voor deze bijeenkomst is ‘Onderhoudsconcept als onderdeel van de langetermijnvisie op t


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland BV

Gerben Quirijns, rol: Lid
Jos Bakker, rol: Lid

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Maarten van Riel, rol: Coordinator
Merten Hinsenveld, rol: Lid
Roel Scholten, rol: Coordinator

Covalent

Ad Rabenort, rol: Lid
Siert Saes, rol: Lid

Croonwolter&dros

Celeste de Jong, rol: Lid

Deltares

Peter van den Berg, rol: Lid

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV

Hans van Leeuwen, rol: Lid

ENGIE Nederland N.V.

Ton van Gageldonk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Jeroen Schrijver, rol: Lid
Tjitse van Dijk, rol: Lid
Wilco Renkema, rol: Lid

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Erik Bijlsma, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Gerard Slootjes, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Anton Ruiter, rol: Lid
Nabila Abdellaoui, rol: Lid

Heijmans Infra Techniek B.V.

Herman Pruisken, rol: Lid

ICT Business Development Manager

ICT Business Development Manager

Frans Lambregts, rol: Lid

MaxGrip Head Office

MaxGrip Head Office

Wilco Hekkert, rol: Lid

Mobilis TBI infra Vestiging West

Robbert de Groot, rol: Lid

Movares

Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid
John van Dijk, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid

Nebest B.V.

Jan Kloosterman, rol: Lid
Joost van Leest, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

Omgevingsdienst NZKG

Omgevingsdienst NZKG

Pascal Hoogewoonink, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Albert Kandelaar, rol: Lid

Rijkswaterstaat

William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland Hoofdkantoor

Christiaan Stoffer, rol: Lid

Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Harry Dekker, rol: Lid
Jaap Heijboer, rol: Lid
Jan van der Sluis, rol: Lid
Mark Zwaan, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Bert Schouws, rol: Lid
Ron van den Ende, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Henk van der Linden, rol: Lid
Rob van der Hart, rol: Lid
Willy Dekker, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Abel de Vries, rol: Lid
Geert Fuchs, rol: Lid
Pim Lodestijn, rol: Lid

SBRCURnet

Fred Jonker, rol: Lid

Siemens Nederland NV

Harald Hofstede, rol: Lid
Waldeck Podgorski, rol: Lid

Sogeti Nederland B.V.

Johan Beikes, rol: Lid

Strukton Civiel BV

Carlos Bosma, rol: Lid
Oscar Vos, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Erik Schermer, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV Houten

Marco Anker, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Volker Rail Nederland BV

Marco Stouten, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. Tolplein

Jan Verbrugge, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Stoffel de Ronde, rol: Lid
Platform Kabels en leidingen
O100
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Binnen het platform Kabels en leidingen komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderwerpen en (toekomstige) vraagstukken te bespreken. De deelnemers zoeken naar gezamenlijke opgaven en initiëren projecten. Ook worden projecten er geëvalueerd.
Onderzoek
Dit platform richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren: energie en nuts-voorzieningingen, ruimtelijke ordening, vastgoed en overheid.
Resultaat
Het platform komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een grote groep enthousiaste en vaste deelnemers. Veel diverse onderwerpen komen tijhdens de bijeenkomsten aan bod, waarvan er sinds de oprichting in 2003 al vele zijn opgepakt.


Bijeenkomsten

10-04-2013 - Platformbijeenkomst bij Hobas in Tiel

12-09-2013 - Platformbijeenkomst bij Dunea in Scheveningen

26-11-2013 - Platformbijeenkomst bij LSNed in Roosendaal

13-02-2014 - Platformbijeenkomst bij Gemeente Amsterdam

13-05-2014 - Platformbijeenkomst gehouden bij COB

10-09-2014 - Platformbijeenkomst bij Enexis in Den Bosch

14-01-2015 - Platformbijeenkomst bij Gemeente Rotterdam

22-09-2015 - Platformbijeenkomst, locatie Zuidas Amsterdam
Bijeenkomst met onder andere een bezoek aan de expositie Zuidas Ondergronds onder het WTC in Amsterdam. De verdere bijeenkomst vindt plaats in de Thomaskerk waar gesproken wordt over Plastic R

03-12-2015 - Platformbijeenkomst bij Liander in Duiven
Donderdag 3 december is het platform kabels en leidingen op bezoek geweest bij Liander in Duiven. Geïnspireerd door deze locatie waar circulair bouwen hét centrale thema's was van de herontwik

09-03-2016 - Platformbijeenkomst bij het COB in Delft
Deze bijeenkomst is goed bezocht door 26 platformleden die met elkaar spraken over de volgende onderwerpen:1 De tussenstand rondom de nieuwe richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren (Richard va

31-05-2016 - Platformbijeenkomst bij de Gemeente Alphen ad Rijn
Op de agenda staan onder andere de pilot Mantelbuizen-put-constructie/ het verbeteren van de rol van bodem en ondergrond in ruimtelijke afwegings- en besluitvormingsprocessen/de handreiking aa

05-10-2016 - Platformbijeenkomst

07-03-2017 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
invulling volgt

14-06-2017 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
invulling volgt

21-09-2017 - Platformbijeenkomst Kabels en leidingen
invulling volgt


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander

Ben Lambregts, rol: Lid

Antea Group

Mark Deuring, rol: Lid
Pedro Kooistra, rol: Lid

Bouwend Nederland

Edgar van Niekerk, rol: Lid

COB

Richard van Ravesteijn, rol: Projectleider

Deltares

Henk Kruse, rol: Lid

DNV GL

Willem Boone, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water

Peter van Barneveld, rol: Lid
Rogier Schipdam, rol: Lid

Enexis B.V.

Jos Lemmens, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn

Ed Wesenaar, rol: Lid
Martin van Vianen, rol: Lid
Taco Noordenbos, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Michiel Wentholt, rol: Lid
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Hans Meijer, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Henk van der Maas, rol: Lid
Hugo Witteveen, rol: Lid
Micha van Engelen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Sieb van der Weide, rol: Lid

GPKL Gemeentelijk Platform K&L

Enrico van den Bogaard, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Sjaak Verburg, rol: Lid

Heijmans Infra Techniek B.V.

Paul de Koning, rol: Lid

Heijmans NV

René Frinks, rol: Lid

HOBAS Benelux B.V.

George van Halteren, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Frans Taselaar, rol: Lid

Ingrid Bavelaar Management ondersteuning

Ingrid Bavelaar Management ondersteuning

Ingrid Bavelaar, rol: Secretaris

Kragten B.V.

Carel Peeters, rol: Lid
Hub Diederen, rol: Lid
Thijs Pepels, rol: Lid

LievenseCSO Infra B.V.

Gert Jan ter Haar, rol: Lid
Lody van Asselt, rol: Lid

MH Poly

Dennis Hut, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Marco Buijsen, rol: Lid

Movares

Mark Koningen, rol: Lid

Netbeheer Nederland

Henk van Bruchem, rol: Lid

ProRail

David Elbers, rol: Lid
John Sandbrink, rol: Lid
Mahesh Ghoerbien, rol: Lid
Ted Slump, rol: Lid

Rijkswaterstaat

Rick van Vliet, rol: Lid

Saxion Hogeschool

Geert Roovers, rol: Lid

Siers Infraconsult B.V

Harry Moek, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

John Driessen, rol: Lid

Tauw bv

Frank van Gennip, rol: Lid

Tebodin Netherlands B.V.

Jeroen Baars, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Wout Broere, rol: Lid

Visser & Smit Hanab B.V.

Dennis in 't Groen, rol: Lid

VolkerWessels Telecom Infra

Theo Ellenbroek, rol: Lid
Platform Meerwaarde ondergrond
O75
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het platform Meerwaarde ondergrond is een praktijkgemeenschap gericht op het creëren van meerwaarde met de ondergrond. In de praktijk wordt veel gesproken over integrale gebiedsontwikkeling, maar men vergeet vaak de potentie van de bodem. De ondergrond kan een kwaliteitsimpuls geven aan de bovengrond; dat is waar het binnen dit platform om draait.
Onderzoek
De platformbijeenkomsten zijn altijd gericht op het uitwisselen en vergaren van kennis waar de praktijk om vraagt. Dagelijkse worstelingen krijgen zo een plek evenals het uitdiepen van strategisch relevante onderwerpen. Denk aan vraagstukken als: Welke waarde voegt ondergronds ruimtegebruik toe? Kunnen we die meerwaarde ook hard economisch neerzetten?
Resultaat
Het platform Meerwaarde ondergrond bedient een breed pallet van verschillende interesse en werkzaamheden van deelnemers. De een heeft interesse in beleid, de ander meer in uitvoering, de een in filosoferen, de ander in praktische tools. Het platform houdt daar rekening mee door bijeenkomsten te organiseren waar deze aspecten bij elkaar komen, of juist door bijeenkomsten gericht op specifieke onderwerpen.


Vakgebieden
Ordening en waarde

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Gijsbert Schuur, rol: Lid
Léon Verhoeven, rol: Lid

ARCADIS Nederland BV

Edwin van der Knoop, rol: Lid
Willy Theunissen, rol: Lid

COB

Edith Boonsma, rol: Projectleider

Deltares

Derk van Ree, rol: Lid

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV

Hans van Leeuwen, rol: Lid

Enexis B.V.

Jos Lemmens, rol: Lid

Gemeente 's-Hertogenbosch

Harke Tuinhof, rol: Lid
Ine Flinkers, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn

Ab van der Schans, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Leendert Flier, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

John Nieuwmans, rol: Lid
Nico van den Heuvel, rol: Lid

Gemeente Dordrecht

Rob Mank, rol: Lid

Gemeente Haarlem Afdeling Milieu

Marc van Someren, rol: Lid
Rolf Tjerkstra, rol: Lid

Gemeente Katwijk

Jeroen Brouwer, rol: Lid

Gemeente Nijmegen Gemeentehuis

Henk Jan Nijland, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

John de Ruiter, rol: Lid
Joost Martens, rol: Lid
Petra van der Lugt, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Marianne Langenhoff, rol: Lid

H2Ruimte B.V.

Henk Puylaert, rol: Lid
Henk Werksma, rol: Lid

Movares

Maarten van Riel, rol: Lid

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden-Holland

Bernd van den Berg, rol: Lid

ProRail

Paul Siderius, rol: Lid

Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water

Walter Jonkers, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Clemens Kester, rol: Lid
Werncke Husslage, rol: Lid

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Edwin van der Wel, rol: Lid

Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+

Irma Kerkhof-de Vos, rol: Lid
Jan Frank Mars, rol: Lid

Rijkswaterstaat UP Bodemconvenant

Astrid Slegers, rol: Lid

Saxion Hogeschool

Geert Roovers, rol: Lid

Triple Bridge B.V.

Lidwien Besselink, rol: Lid

Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen

Jasper Griffioen, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Jasper Lackin, rol: Lid
Platform Niet-rijkstunnels
G150
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra complex, en regels en richtlijnen voor de veiligheid van rijkswegtunnels zijn niet per definitie toepasbaar. Sinds 2014 faciliteert het COB daarom het platform Niet-rijkstunnels. Hierbij worden tunneleigenaren bij elkaar gebracht om specifieke kennis en ervaring te delen.
Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Bijeenkomsten

09-02-2014 - 1e Platformbijeenkomst over QRA bij Provincie N-H

25-09-2014 - 2e Platformbijeenkomst bij COB

12-02-2015 - Bijeenkomst agendacommissie Platform NRT

10-03-2015 - 3e Platformbijeenkomst over OTO bij Provincie ZH

14-04-2015 - Bijeenkomst agendacommissie Platform NRT

02-06-2015 - 4e Platformbijeenkomst bij Gemeente Amsterdam

08-09-2015 - 5e Platformbijeenkomst bij Gemeente Rotterdam

26-10-2015 - Tunnelbeheerders/directeurenoverleg

08-12-2015 - 6e Platformbijeenkomst

08-03-2016 - 7e Platformbijeenkomst
Dit overleg wordt gehouden bij het COB in Delft en gaat onder andere over Alerteringssystemen, wetgeving en de toekomstplannen van het Platform

14-06-2016 - 8e Platformbijeenkomst

13-09-2016 - 9e Platformbijeenkomst

13-12-2016 - 10e Platformbijeenkomst


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Arthe Civil & Structure B.V.

William Munsterman, rol: Secretaris

COB

Caro Rietman, rol: Contactpersoon

Gemeente Amstelveen

Otto van der Laan, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Chris van Pel, rol: Lid
Frans Cornelis, rol: Lid
Jeroen Schrijver, rol: Agendacommissielid
Michiel Waitz, rol: Product geïnterviewd
Rein de Haas, rol: Lid
Ruud Willersen, rol: Lid
Wilco Renkema, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

André Roolfs, rol: Lid
Gerard Slootjes, rol: Lid
Paul van Laviere, rol: Lid
Ricardo Janssen, rol: Lid
Tom Versluijs, rol: Lid

Gemeente Leiden

Henriëtte Noordhof, rol: Lid
Jan Tolido, rol: Lid
Jeroen Traudes, rol: Lid
Reinier Loomans, rol: Lid
Rene Bakker, rol: Lid
Wout Schutte, rol: Lid
Wouter Wuite, rol: Lid

Gemeente Maastricht

Bas Hoek, rol: Lid
Jos Kooijman, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Anton Ruiter, rol: Lid
Edim Hadziavdic, rol: Lid
Nabila Abdellaoui, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Sieb van der Weide, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Albert Kandelaar, rol: Agendacommissielid
René van Treeck, rol: Lid
Rita Puggioni, rol: Lid

Provincie Zeeland Provinciehuis

Jeroen Steenbakker, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Bas van Herpen van Leenen, rol: Agendacommissielid

Schiphol Nederland B.V.

Jeffrey Rundberg, rol: Lid
Kees Uijl, rol: Lid
Marco Gerrese, rol: Lid
Peter Flierman, rol: Lid

Veiligheidsregio Haaglanden

Peter Vrij, rol: Lid

Veiligheidsregio Utrecht

Freek ten Haken, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Arie Bras, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Evert Worm, rol: Voorzitter
Platform Ordening en ondergrond
O80
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Dit platform heeft sinds de oprichting met elkaar de handreiking slimme regie op de ondergrond gemaakt en is begin 2017 samen gegaan met de Caroussel Ondergrond en Ordening in het neuwe platform meerwaarde ondergrond.
Resultaat
De carrousel en het platform ordening en waarde zijn per januari 2017 samengevoegd in het Platform Meerwaarde ondergrond (O75).


Vakgebieden
Ordening en waarde

Thema's
Waardering

Bijeenkomsten

25-11-2014 - Kanshebbers en kanskenners

19-03-2015 - platformbijeenkomst
Enkele projecten voortgekomen vanuit dit platform worden ingediend bij KIBO. De handreiking slimme regie wordt in Den Haag toegepast en er wordt gekeken naar nieuwe onderwerpen.

17-09-2015 - De waarde(ring) van de ondergrond
Het denken over maatschappelijke kosten en baten heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Platform O&O heeft de wens uitgesproken om de ‘meerwaarde van de ondergrond’ te willen agen

18-02-2016 - Baten van de ondergrond
Samen maken we een eerste stap voor de quick-scan die wordt uitgevoerd, maar eerst worden we geinspireerd door Spoorzone Delft. Wat levert het station de stad eigenlijk allemaal meer op dan al

26-05-2016 - Reservering datum voor werkgroep bijeenkomst
Afhankelijke van de bijenekomst van 18 februari, wordt in mei een stap gemaakt met een werkgroep die resultaten terugkoppelt.

15-09-2016 - Platformbijeeenkomst

30-11-2016 - Platformbijeenkomst

16-03-2017 - Omgevingswet en ondergrond
Een inspirerende sessie. De omgevingswet is vooral een geestverruimend middel: we gaan nu écht integraal werken! Maar hoe dan? Hoe zorgen we voor een stevige ondergrond in onze omgevingsvisie

09-05-2017 - Amsterdam Zuid Leidingentunnel
Praktijkgerichte sessie. Velen dromen van een wereld zonder graafschade en met leveringszekerheid. Velen kijken daarom jaloers naar de 500 meter lange leidingentunnel waar alle kabels en leidi

05-07-2017 - verbinden bovengrondse met ondergrondse ruimte
Inspirerende sessie. De ondergrond is de machinekamer van de stad. Hoe bouw je aan een veerkrachtig systeem dat het ecosysteem, klimaat en het stedelijk systeem samenbrengt? Dat kan alleen als

07-09-2017 - Excursie; Museonder
Je moet dingen aan den lijve ervaren om écht tot inzicht te komen. Daarom gaan we naar het Museonder. Hier duiken we letterlijk de ondergrond in en zien we onder meer een compleet wortelstelse

10-10-2017 - Energietransitie 2080
We moet af van de fossiele brandstoffen en overgaan op duurzame bronnen. In 2080 is het een feit: we zijn duurzaam. Hoe ziet dat er dan uit en welke consequenties heeft dat voor morgen? En voo

29-11-2017 - Baten van de ondergrond
We bezoeken een mooi ondergronds project (nader te bepalen). Het project was onderwerp van evaluatie van het COB-project ‘baten van de ondergrond’. Wat zijn de kosten en baten van dit project


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Gijsbert Schuur, rol: Lid
Léon Verhoeven, rol: Lid

ARCADIS Nederland BV

Edwin van der Knoop, rol: Lid
Harmen Bunk, rol: Lid

COB

Edith Boonsma, rol: Coordinator
Henk Werksma, rol: Projectleider

Deltares

Derk van Ree, rol: Lid

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV

Hans van Leeuwen, rol: Lid

Enexis B.V.

Jos Lemmens, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn

Ab van der Schans, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Leendert Flier, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

John Nieuwmans, rol: Lid
Nico van den Heuvel, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

John de Ruiter, rol: Lid
Petra van der Lugt, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Marianne Langenhoff, rol: Lid

H2Ruimte B.V.

Henk Puylaert, rol: Lid

Ministerie van I&M Programmadirectie Ruimte voor de

Ministerie van I&M Programmadirectie Ruimte voor de

Henk van den Berg, rol: Lid

Movares

Maarten van Riel, rol: Lid

ProRail

Paul Siderius, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Eric Khodabux, rol: Lid
Jeanôt van Belkom, rol: Lid

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Edwin van der Wel, rol: Lid

Saxion Hogeschool

Geert Roovers, rol: Lid

Triple Bridge B.V.

Lidwien Besselink, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Jasper Lackin, rol: Lid
Platform Veiligheid
V100
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers bespreken actuele onderwerpen, zoeken naar gezamenlijke opgaven en worden actief betrokken bij de discussies. Hieruit kunnen nieuwe projecten voortkomen, maar dat hoeft niet. Vaak is het delen en uitwisselen van kennis en ervaringen al zeer waardevol.
Onderzoek
De bijeenkomsten worden goed bezocht op steeds wisselende locaties en men is enthousiast over de levendige bijeenkomsten waar inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan. Vaak zijn deze bijeenkomsten gekoppeld aan een bezoek van een tunnelproject.

Bijeenkomsten

04-09-2012 - 1e Platformbijeenkomst

15-01-2013 - Leren van (bijna) incidenten

26-03-2013 - Inpassing tunnels in stedelijk gebied
Locatie: Arcadis in Amersfoort

13-06-2013 - Voorlichting aan tunnelgebruikers
Locatie: Nedmobiel in Breda

19-11-2013 - Optimalisatie hulpverlening
Locatie: IFV in Arnhem

18-03-2014 - Veiligheidsfilosofie OB van het spoor (heavy rail)
Locatie: Spoorzone Delft

03-06-2014 - Veiligheidsfilosofie OB van het spoor (light rail)
Deze bijeenkomst betrof light rail, tram en metro en werd gehouden bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam

07-10-2014 - Veiligheidsaspecten bij tunnelrenovatie
Locatie: Movares in Utrecht

10-02-2015 - Veilige software en Cybersecurity

09-06-2015 - Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) wegtunnels
Locatie: Brandweer Amsterdam-Amstelland

20-10-2015 - RAMS
Locatie: Projectbureau A4 Delft/Schiedam

01-03-2016 - Platformbijeenkomst Thema; 3B ontwikkelingen
Locatie: Westerscheldetunnel. Na de inhoudelijke bijeenkomst over 3B ontwikkelingen met presentaties over vervanging van een bestaand systeem en ontwikkelingen van een systeem in een nieuwe t

17-05-2016 - Veiligheid in spoortunnels
Hoe veilig zijn spoortunnels, wat is er bekend omtrent de wetgeving in spoortunnels? Hierover werden presentaties gegeven door Hugo de Jong en Harm Akse m.b.t. de wetgeving lokaal spoor en Jef

20-09-2016 - Stapeling van veiligheidsfuncties
Stapeling van veiligheidsfuncties (e.g. Utrecht CS met treinsporen, winkels, kantoren, Nijverdal met spoor en wegtunnels, Michiel de Ruijtertunnel en CS Amsterdam, of Noord-Zuidlijn met metro

22-11-2016 - Internationale tunnelprojecten
Internationale tunnelprojecten (vergelijk met tunnels in Nederland, in combinatie met historie en achtergronden veiligheidsrichtlijnen)

04-04-2017 - Geschiedenis Tunnelveiligheid /speeddaten junioren
Het programma voor deze bijeenkomst zal bestaan uit een lezing over ‘de geschiedenis van de tunnelveiligheid’, een aantal speeddate rondes om snel het netwerk van uw junior collegae een boost

27-06-2017 - Visie nieuwe tunnelveiligheidsbeambte.
Kennismaking en open discussie met de nieuwe tunnelveiligheidsbeamte Peter Kole

07-11-2017 - Tunnel van de toekomst (onder voorbehoud)
Hoe gaat de tunnel van de toekomst eruit zien? Door aanpassingen in het verkeer, bijvoorbeeld door auto's die rijden op alternatieve brandstoffen of door zelfrijdende auto's is het noodzakelij


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Henk-Jan Schuurman, rol: Lid
Jan Houwers, rol: Lid

ARCADIS Nederland BV

Charlotte Boschloo, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Deelnemer
Herman Rouwenhorst, rol: Deelnemer
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Deelnemer
Koen Gideonse, rol: Deelnemer
Roeland Brouwer, rol: Deelnemer
Rolf van Rijn, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

BAM Infra

Michel Langhout, rol: Lid
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Lid

COB

Roel Scholten, rol: Coordinator
Simone Abel, rol: Secretaris

Covalent

Frank de Vries, rol: Deelnemer
Freddie Wolff, rol: Deelnemer
Machiel Mastenbroek, rol: Deelnemer
Ronald Gram, rol: Lid
Siert Saes, rol: Deelnemer

Croonwolter&dros

Edwin Luijt, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Remmy Uffen, rol: Deelnemer
Ronald de Weerd, rol: Deelnemer

ENGIE Nederland N.V.

Co Koren, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Deelnemer
Margrita Noordmans, rol: Deelnemer

Feresor bv

Ed van de Griend, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Ed Bik, rol: Lid
Rein de Haas, rol: Lid

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Hans Bronsveld, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Diederik van Zanten, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau

Jaap Nederlof, rol: Lid

Imagine Solutions BV

Wim Baars, rol: Deelnemer

Kimpro BV

Jasper Kimstra, rol: Lid

Ministerie van IenM

Michiel Dubbeldeman, rol: Deelnemer

Movares

Gea Kolk, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Deelnemer
Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Faber, rol: Deelnemer
Jan Jonker, rol: Lid
Nils Lundgren, rol: Lid
Rudolf van Aken, rol: Deelnemer

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Hans Godding, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid
Jaap van Wissen, rol: Lid
Martin de Lange, rol: Lid
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Johan Bosch, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Arnold Roozenbeek, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid
Rob Houben, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid

Siemens Nederland NV

Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer
Renard Kox, rol: Lid
Stef de Jong, rol: Deelnemer
Waldeck Podgorski, rol: Lid

Soltegro

André Stehouwer, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Deelnemer
Leen van Gelder, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

Vialis BV Houten

Diego Meester, rol: Deelnemer
Erik Vinke, rol: Lid
Gert-Jan Braas, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Deelnemer
Laurens Huisman, rol: Deelnemer
Leo Speksnijder, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Deelnemer
Michiel Berkheij, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. Tolplein

Christian Braat, rol: Deelnemer
Jan Verbrugge, rol: Lid
Patrick Dankaart, rol: Lid

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Aryan Snel, rol: Lid

Zelfstandig ondernemers

Evert Worm, rol: Lid
Programmaraad COB
COBPROGR
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
Om de verbinding tussen het COB-bureau en de participanten te versterken, heeft het COB een programmaraad ingesteld. De leden zijn gepresenteerd tijdens het Diner van de Ondergrond op 26 maart jl. De programmaraad zal gaan fungeren als klankbord en adviseur.
Onderzoek
In 2015 heeft de programmaraad advies gegeven over het COB-programma 2015-2020. In februari en maart jl. is hun feedback verzameld, zodat deze verwerkt kon worden in het definitieve programma
Resultaat
Eind april is het COB programma 2015-2020 is gereed.


Vakgebieden
Speciale projecten

Bijeenkomsten

26-03-2015 - Diner van de Ondergrond
Tijdens het diner hebben de Programmaraadleden advies gegeven zodat het COB-programma 2015- 2020 afgerond kon worden.

02-10-2015 - Voorbereiding Programmaraad bijeenkomst
De COB Coordinatoren en projectleiders zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding van de Programmaraad Bijeenkomst

15-10-2015 - Programmaraad Bijeenkomst
Aan de leden van de programmaraad zullen een aantal initiatieven worden voorgelegd en wordt naar hun feedback gevraagd. De programmaraadleden gaan hierover in gesprek met de coordinatoren. Tev


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Léon Verhoeven, rol: Lid

ARCADIS Nederland BV

Evert Sonke, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V.

Bahram Safari, rol: Lid

BAM Infra

Martijn Smitt, rol: Lid
Ton Buijink, rol: Lid

Besix Nederland bv

Jeroen Philtjens, rol: Lid

Bouwend Nederland

Mathieu van Rooij, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Lid

COB

Karin de Haas, rol: Coordinator

Covalent

Ad Rabenort, rol: Lid

Deltares

Peter van den Berg, rol: Lid

DGMR Raadgevende Ingenieurs BV

Hans van Leeuwen, rol: Lid

DIMCO bv

Jan Verschueren, rol: Lid

ENGIE Nederland N.V.

Wouter Persoon, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Tjeerd Roozendaal, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Jack Amesz, rol: Lid
Paul Janssen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Sieb van der Weide, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Sjaak Verburg, rol: Lid

Kragten B.V.

Joris Janissen, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V.

Hans de Koning, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra Vestiging West

Jan de Jong, rol: Lid

Movares

Jacco Buisman, rol: Lid

PROMAT B.V.

Frank van der Wal, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Mares van den Hark, rol: Lid

Siemens Nederland NV

Léon Soulier, rol: Lid

Sogeti Nederland B.V.

Wim Verheijen, rol: Lid

Soltegro

Hans de Man, rol: Lid

SPIE Nederland BV

Jan Arends, rol: Lid

Strukton Civiel BV

Bauke Lobbezoo, rol: Lid

Strypes Nederland

Mark van Lanen, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Jacco van der Worp, rol: Lid

Volker Infra

Jil Ligterink, rol: Lid
Projectenmaraton 2016
C1671
Status: Gereed
Type: Bijeenkomst - evenement - excursie

Vraagarticulatie
Technische hoogstandjes en de nieuwste bouwwerken, u maakt het mee tijdens de Projectenmarathon. Het jaarlijkse evenement van KIVI TTOW en het COB brengt u op plekken waar u normaal niet mag komen en er is volop gelegenheid voor vragen.
Resultaat
Tijdens deze editie gingen de deelnemers op bezoek bij Spoorzone Delft, de Noord/Zuidlijn en Museum Ons' Lieve Heer op Solder.


Vakgebieden
Speciale projecten

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

, rol: Opdrachtgever
Slimme regie op de ondergrond
O80REGI
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
We realiseren ons nog vaak onvoldoende dat elke ontwikkeling bovengronds zijn weerslag kent in de ondergrond. Hoe we het beste regie moeten voeren is samen met de platformleden van ordening en ondergrond uitgekristalliseerd.
Onderzoek
Een werkgroep vanuit het platform Ordening en Ondergrond heeft eigen ervaringen, successen en mislukkingen benoemd en projecten bezocht en op basis hiervan aanbevelingen en randvoorwaarden geformuleerd voor het voeren van slimme regie.
Resultaat
De handreiking Slimme regie op de ondergrond is gratis te downloaden vanaf de kennisbank. Het COB werkt aan projecten waarin het gedachtengoed wordt toegepast in de praktijk. Zo is tijdens een praktijkbezoek aan de A2 maastricht de handreiking toegepast en verrijkt.


Vakgebieden
Ordening en waarde

Thema's
Waardering

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Léon Verhoeven, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V.

Jantien van den Berg, rol: Coordinator

ARCADIS Nederland BV

Bert van Eekelen, rol: Lid

Enexis B.V.

Theo Penders, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Martijn Simons, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

John Nieuwmans, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

John de Ruiter, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau

Petra van der Lugt, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Albert Jan de Vries, rol: Lid

Movares

Mark Koningen, rol: Lid

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Ron Nap, rol: Lid

Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+

Gerd de Kruif, rol: Lid
Verificatie en validatie
T550
Status: Initiatief
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Het project ‘Verificatie en validatie’ beoogt om het kennisniveau aangaande V&V processen en methodieken te vergroten, om drempels dienaangaande te identificeren en oplossingsrichtingen hiervoor te delen.

Bijeenkomsten

11-10-2016 - 1e bijeenkomst Verificatie & Validatie
Het project richt zich in eerste instantie op het faciliteren van de dialoog tussen partijen die te maken hebben met het V&V-proces. Vooral voorbeelden vanuit de praktijk worden belicht.

18-10-2016 - 2e bijeenkomst Verificatie & Validatie
Het project richt zich in eerste instantie op het faciliteren van de dialoog tussen partijen die te maken hebben met het V&V-proces. Vooral voorbeelden vanuit de praktijk worden belicht.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ADSE Consulting & Engineering B.V.

ADSE Consulting & Engineering B.V.

Jan van der Laan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Agidens

Agidens

Weslie Saarloos, rol: Deelnemer bijeenkomst

Altran Netherlands B.V.

Altran Netherlands B.V.

Freddi Bouwman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Pim Willemsen, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland BV

Timo Neuteboom, rol: Deelnemer bijeenkomst

Ballast Nedam Infra

Nienke Scheide, rol: Deelnemer bijeenkomst

BAM Infra

Ruben Langeveld, rol: Deelnemer bijeenkomst
Willem den Breejen, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB

Roel Scholten, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Edwin Luijt, rol: Deelnemer bijeenkomst
Frits Willems, rol: Deelnemer bijeenkomst
Harry Engwirda, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ton Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst
Weslie Saarloos, rol: Deelnemer

Deerns Nederland B.V.

Tom Hundertmark, rol: Deelnemer bijeenkomst

Elumint

Harry de Haan, rol: Deelnemer bijeenkomst
Nelson Perez Medina, rol: Deelnemer bijeenkomst

ENGIE Nederland N.V.

Jelmer ter Braake, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rico Verhage, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Ruud Emmer, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Anna Marie Bom, rol: Deelnemer bijeenkomst
Madiha Ahammout, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau

Marisa Fang, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans Infra B.V.

Twan Daverveld, rol: Deelnemer bijeenkomst

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Simone Abel, rol: Contactpersoon

KienIA B.V. Industriële Automatisering

KienIA B.V. Industriële Automatisering

Patrick Kees, rol: Deelnemer bijeenkomst

KWA bedrijfsadviseurs

KWA bedrijfsadviseurs

Jildou de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst

Ministerie van IenM

Michiel Dubbeldeman, rol: Deelnemer bijeenkomst

Movares

Gea Kolk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter Overduin, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rene Krouwel, rol: Deelnemer

Nong Khai Consultancy B.V.

Peter Stroo, rol: Deelnemer bijeenkomst

Omgevingsdienst NZKG

Omgevingsdienst NZKG

Alex Noort, rol: Deelnemer bijeenkomst
André Brons, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marie-Anne Eitjes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Pascal Hoogewoonink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rutger Veldhuijsen, rol: Deelnemer bijeenkomst

ProRail

Willem van Dongen, rol: Deelnemer bijeenkomst

R2B Inspecties B.V.

R2B Inspecties B.V.

Marcel Hutten, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat

Fred Bouwmeester, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Sjef van den Buijs, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO

Hans Bruinsma, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Frederik Wagenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerben Tornij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Sick NV / SA

Sick NV / SA

John Snakenburg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Nederland NV

Alexander Koek, rol: Deelnemer bijeenkomst
Erwin Stout, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Vermeer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Renard Kox, rol: Spreker

Sogeti Nederland B.V.

Daniel van der Gaag, rol: Coordinator
Gerard Janssen, rol: Spreker
Marcel Brouwers, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark van Brink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Reinout van Elst, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro

Leen van Gelder, rol: Coordinator

Sweco Nederland B.V.

Erik Schermer, rol: Deelnemer bijeenkomst

TechConsult BV

Jeffrey Rundberg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Trimaya

Trimaya

Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vialis BV Houten

Arjan Tromp, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eric van den Dool, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marcel Wink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ondra Vohnik, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rudi Matai, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wout van Oostrum, rol: Spreker

Vigiles

Martijn van Gils, rol: Deelnemer

Volker Infra

Arco Meerkerk, rol: Spreker

Volker InfraDesign

Niek Ridderbos, rol: Spreker
Robin Huisman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vincent Weisscher, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wouter Schepers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Westerscheldetunnel N.V. Tolplein

Jan Verbrugge, rol: Deelnemer bijeenkomst

Zelfstandig ondernemers

Don Ruijter, rol: Deelnemer bijeenkomst
Verkenning Optimalisaties spoor
V150
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het COB-platform Veiligheid heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een leidraad en stappenplan voor het onderbouwen van de veiligheid van tunnels voor metro, tram en lokaalspoor.
Onderzoek
Samenstellen van een ‘leidraad onderbouwing veiligheid’ voor metro, tram en lokaalspoor inclusief stappenplan is het doel van dit onderzoek. In een besloten cloud omgeving inventariseert en rangschikt een werkgroep de (nieuwe) wetgeving.
Resultaat
Het definitieve rapport is in december 2015 opgeleverd.


Thema's

Bijeenkomsten

04-11-2014 - 1e bijeenkomst

13-01-2015 - 2e bijeenkomst

09-02-2015 - 3e bijeenkomst

18-05-2015 - 4e bijeenkomst bij Brandweer Amsterdam-Amstelland

12-10-2015 - 5e, afrondende bijeenkomst
Het concept rapport is voorgelegd aan de werkgroepleden. Aanpassingen vanuit dit overleg zijn verwerkt in het definitieve rapport.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ron Beij, rol: Projectleider

COB

Simone Abel, rol: Secretaris

Covalent

Hans Dijkema, rol: Lid

Croonwolter&dros

Edwin Luijt, rol: Lid

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram

Hugo de Jong, rol: Spreker

h3mhuijben Consultancy

Hans Huijben, rol: Lid

NedMobiel

Roel Scholten, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV

Thijs Ruland, rol: Lid

Soltegro

Leen van Gelder, rol: Adviseur

Vervoerregio Amsterdam

Robert Sirks, rol: Deelnemer

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Aryan Snel, rol: Lid

Zalm Advies Eur Ing

Albert van der Zalm, rol: Lid
Werkgroep vervolgonderzoek zinkvoegen
T335W
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Na het endoscopisch onderzoek in 2014 concludeerde de commissie Zinkvoegen dat er nader onderzoek nodig is naar de integriteit van de boutverbinding (achter de klemstrip).
Onderzoek
In 2016 is onderzoek verricht naar twee wandvoegen in de Heinenoordtunnel en één wandvoeg in de Kiltunnel.
Resultaat
De resultaten van het onderzoek komen overeen met die van de eerdere onderzoeken, namelijk corrosie op klemstrips, bouten en moeren. Het doel is om een plan van aanpak op te stellen voor de renovatie van zinkvoegen. Met dit plan van aanpak kunnen we beheerders van tunnels ondersteunen bij hun opgave.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra

Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Roel Scholten, rol: Lid

DIMCO bv

Hans Mortier, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares

Jan Jonker, rol: Lid
Peter Hoogen, rol: Lid

Nebest B.V.

Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail

ProRail

Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Gerrit Wolsink, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Hans de Wit, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk BV

Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Ruben van Montfort, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Sallo van der Woude, rol: Lid

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Zeven sleutels in de praktijk
O61
Status: Initiatief
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging is een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs om het gesprek te voeren over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. Het COB wil zich nu richten op de toepassing in de praktijk.
Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Thema's
Waardering

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Merten Hinsenveld, rol: Opdrachtgever

Ook interessant:

Filter op:

Vakgebieden


Themas


Status


Type

Geavanceerd filteren