Wat doet het COB?

Thema's

In het COB-programma 2015-2020 zijn binnen vier thema's vijftien kennisvragen geformuleerd die ons de komende jaren richting geven. 

Vakgebieden

Het COB koppelt projecten aan een of meer concrete vakgebieden. Dat maakt de concrete waarde van de projecten beter inzichtelijk.

Programma Bodem en ondergrond

Kennis over bodem en ondergrond vertalen naar innovaties en business cases.

Platforms

Om vragen te signaleren, onderhoudt het COB nauwe contacten met het netwerk: de platforms zijn hierbij erg belangrijk. Platformdeelnemers komen regelmatig bijeen om kennis te delen en samen stappen te zetten.

Onderwijs

Ondergrondse vraagstukken vereisen een integrale aanpak. Dat vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Daarom wil het COB meer aandacht besteden aan onderwijs en training.

Activiteiten

Het COB organiseert diverse activiteiten voor het netwerk om kennis en ontwikkelingen te delen en elkaar (nog beter) te leren kennen.

 

 

Activiteiten voor anderen

Om gezamenlijke kennisontwikkeling van het netwerk te ondersteunen, faciliteert het COB ook relevante activiteiten van andere organisaties.