Schreudersprijs 2015

Tijdens het COB-congres op 10 december 2015 is de Schreudersprijs weer uitgereikt: dé prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. De grote winnaar is de Willem van Oranjetunnel/station Delft. Er was een eervolle vermelding voor de vernieuwing van het museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

>> Zie ook de andere genomineerde projecten

De winnaars nemen de cheque in ontvangst. Van links naar rechts: Rick Pattipeilohy, projectdirecteur vanuit Combinatie Crommelijn, Cees Brandsen, bestuursvoorzitter Stichting A.M. Schreuders, en Ad Broeders, projectmanager vanuit ProRail. (Foto: Vincent Basler)

De jury over de winnaar, de Willem van Oranjetunnel/station Delft:

“Het project is zonder twijfel groot en omvangrijk, en raakt de kern van de stad Delft. Er is integraal gewerkt aan een nieuw stuk stad, waarbij veel aspecten de benodigde aandacht hebben gekregen. Het mooie van dit project is dat een ondergrondse opgave een aanleiding was om een bredere opgave voor de stad te formuleren. Door de bundeling van middelen, inventiviteit en belangen van vele partijen wordt er een fantastisch resultaat behaald.

Tijdens de uitvoering zijn er kunstige ingrepen gedaan om het bestaande vastgoed, zoals de historische panden en de monumentale molen De Roos, te behouden, maar het project niet te laten frustreren. Ook is er alles aan gedaan om tijdens de bouw het verkeer en het openbaar vervoer in de stad goed te laten functioneren. Hiervoor was het nodig complexe bouwmethoden en bouwfaseringen toe te passen.

De kwaliteit van hetgeen is opgeleverd, is hoog. Bovendien heeft het project een zeer grote maatschappelijke waarde voor de stad Delft. Het project steekt met kop en schouder boven de andere inzendingen uit. Daarom heeft de jury unaniem deze inzending als winnaar gekozen voor de Schreudersprijs 2015.”

De jury over de eervolle vermelding voor museum Ons’ Lieve Heer op Solder:

“Ons’ Lieve Heer op Solder is een van de oudste musea in Amsterdam. Achter de gevel van het grachtenpand gaan een grotendeels 17de-eeuws woonhuis en een complete kerk schuil. Een intrigerend en charmant project, met veel lef ontwikkeld en met veel aandacht voor cultuurhistorie en architectuur. Door opdrachtgever en opdrachtnemer is, op basis van groot onderling vertrouwen, goed samengewerkt. Dat was ook nodig om de twee panden via een ondergrondse verbinding te kunnen samenvoegen. Dit heeft niet alleen een meerwaarde opgeleverd, maar het hele project was niet doorgegaan als deze verbinding niet was gelukt. Er is goed gebruikgemaakt van de Observational Method als risicobeperkende maatregel. Tevens zijn er verschillende technieken gecombineerd. De jury is van mening dat dit in principe kleinschalige project op een zeer kleine plot in een oude historische stad, het ondergronds bouwen sterk stimuleert. Om die reden is er een eervolle vermelding toegekend aan het project.”

Achtergrond

Tot 1 september 2015 konden er projecten worden ingestuurd voor de Schreudersprijs 2015. De jury heeft zes inzendingen genomineerd. Zij maken kans op 25.000 euro en de eeuwige roem. Hoewel er nooit meer dan één prijs wordt toegekend, kan de jury wel voorstellen om ook een eervolle vermelding uit te reiken. Indien er geen inzendingen zijn van voldoende niveau (naar de mening van jury en bestuur) wordt er geen prijs en eventueel ook geen eervolle vermelding toegekend.

In het reglement staan de procedure, de beoordeling en de voorwaarden beschreven. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet het bijvoorbeeld gaan om een prestatie van een Nederlands bedrijf in binnen- of buitenlandse bodem, of van een buitenlands bedrijf in Hollandse bodem. Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs. De prestatie hoeft dus niet per se iets technisch te zijn; ook projecten op het gebied van stedenbouwkunde, architectuur, economie of zintuigfysiologie kunnen worden beloond.

Voor de prijs worden uitgesloten mijnbouw (winning van grondstoffen), winning van (drink)water en thermische energie (warmte/koude), alsmede de opslag van vloeistoffen, gassen en thermische energie in het korrelskelet van de bodem of in holle ruimten, gemaakt met oplos- of andere technieken, die niet worden begrensd door een ondersteunende, kunstmatige bekleding.
>> Lees het complete reglement (pdf, 155 KB)