Schreudersstudieprijs

Om het jaar beloont Stichting A.M. Schreuders een student die een bijzonder afstudeerproject  heeft afgerond op het gebied van ondergronds ruimtegebruik aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. De Stichting wil de vernieuwende blik van studenten blijven stimuleren. De kiem van (ondergronds) bouwend Nederland ligt immers in het onderwijs.

De Schreudersstudieprijs is dé prijs voor een afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. Voor eventuele eervolle vermeldingen ligt een oorkonde en een bedrag van 500 euro klaar.

Schreudersstudieprijs 2018

Dit jaar richt Stichting A.M. Schreuders zich weer op de studenten. Ben jij afgestudeerd tussen 1 september 2016 en 1 mei 2018? Dan kun je meedingen naar de prijs. Je kunt je project tot 1 april 2018 aanmelden via het online aanmeldformulier (zie hiernaast). Daarna wordt je verder geïnformeerd door Ellen van Eijk. Als je aanmelding wordt goedgekeurd, moet je je scriptie voor 1 mei 2018 digitaal aanleveren.

Winnaars 2016

Op 8 december 2016 is tijdens het COB-congres de Schreudersstudieprijs 2016 uitgereikt aan:

  • WINAAR TECHNIEK: Tomas Weeda (TU Delft)
    Feasibility study of lowering the Beneluxtunnel

  • WINNAAR CONCEPTUEEL: Giel Sengers (Academie voor Bouwkunst)
    Hommage au Borinage


De overige genomineerden:

  • Rens Pater en David-Jan Smeenge (Windesheim)
    Aardbevingsbestendigheid van onderdoorgangen

  • Jan-Peter Pilon (Hogeschool van Amsterdam)
    Aardbevingsbelasting op bouwkuipen

  • Sabina Pruis (Universiteit Utrecht)
    The role of system builders in urban underground space: A case study on the city of Helsinki

  • Roy Veugen (Universiteit Utrecht)
    Environmental impacts of subsurface buildings

>> Lees meer over de projecten in 2016

Winnaars 2014

Tijdens het COB-congres op 30 oktober 2014 zijn de winnaars van de Schreudersstudieprijs 2014 bekend gemaakt:

De jury over de vijf genomineerden: "Er waren dit jaar een aantal inzendingen van uitzonderlijk hoog niveau. Hierdoor zijn andere, ook zeer goede projecten net buiten de boot gevallen. Dat is natuurlijk jammer, maar als jury moet je je ook aan de regels houden. De genomineerde projecten maken volgens ons met recht kans op de Schreudersstudieprijs."
Prijsuitreiking tijdens het COB-congres 2014. Van links naar rechts: Ivana Pieters, Angela Oldenhave, Raymond van Kampen, Darinde Gijzel en Renée van Dorst. Marcel Hertogh (TU Delft) en Ellen van Eijk (COB) overhandigden de oorkondes en bloemen. (Foto's: Lieneke Koenen)

>>Bekijk de uitreiking van de Schreudersstudieprijs op YouTube

Ook interessant:

Disciplines

Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs, zoals bijvoorbeeld planologie, stedenbouwkunde, architectuur, landschapsarchitectuur, economie, rechtswetenschappen, zintuigfysiologie, bouwkunde, civiele techniek en werktuigbouwkunde. Een aantal vakgebieden zijn juist uitgesloten, zoals mijnbouw (winning van grondstoffen) en winning van (drink-)water en thermische energie (warmte/koude).
>> Lees meer in het reglement (pdf, 110KB)

Categorieën

Er worden twee prijzen toegekend: één in de categorie conceptuele projecten (architectuur, planologie, stedenbouw, etc.) en één in de categorie techniek (civiele techniek, werktuigbouw, etc.). Bij het aanmelden kan de kandidaat aangeven tot welke categorie het afstudeerproject volgens hem of haar behoort. De jury beslist dit echter definitief bij het toekennen van de prijzen.

Beoordeling

Voor de beoordeling van de ingezonden afstudeerprojecten worden de volgende criteria gehanteerd:

  • De mate van stimuleren van ondergronds bouwen
  • De mate van innovatie en/of inventiviteit
  • De eventuele bruikbaarheid voor de praktijk
  • De mate van diepgang

Jury

  • prof.ir. A.Q.C. (Aad) van der Horst, voorzitter (TU Delft en BAM Infraconsult)
  • ir. L.A. (Leo) van Gelder (Hogeschool Rotterdam, bouwkunde en civiele techniek)
  • dr.ir. F.D. (Frank) van der Hoeven (TU Delft, bouwkunde)
  • ir. H.O. (Hans) Moll (Management Consultant/Triple Bridge)
  • ir. R. (Reinald) Top (ZJA Zwarts & Jansma Architecten)
  • E.M. (Ellen) van Eijk, secretaris (COB)

Zie ook

Lees meer over de winnaars en eervolle vermeldingen in 2014:
>> Verdieping januari 2015
>> Download als pdf (800 KB)

Editie 2012

Lees meer over de winnaars en eervolle vermeldingen in 2012:
>> De inzendingen in 2012
>> De winnaars in 2012
>> Verdieping december 2012

Editie 2010

Lees in de Onderbouwing van december 2010 over alle inzendingen voor de Schreudersstudieprijs van dat jaar.