Subzaal 3: Slimme spullen

Innovaties in de techniek

RONDE 2 – 15.00 uur

Folieconstructies in beperkt ruimtebeslag

CONCEPTEN – RUIMTEBESLAG – AFZINKEN

>> Presentatie als pdf

Folieconstructies worden vaak in verband gebracht met een groot ruimtebeslag. Het blijkt echter goed mogelijk om folie aan te brengen tussen verticale begrenzingen zoals damwanden. Voor ondergronds bouwen is een innovatieve folieconstructie vaak goedkoper dan een traditionele uitvoering met onderwaterbeton en trekpalen. Dit biedt kansen voor toepassing in verdiepte wegen, onderdoorgangen en bouwputten, ook in armere (crisis)tijd.

Tijdens deze presentatie leert u:

  • Wat de voor- en nadelen zijn van folieconstructies in beperkt ruimtebeslag
  • Hoe de materialen en kosten zich verhouden tot traditionele bouwmethoden
  • Met welke risico’s en kritische uitvoeringsaspecten u rekening moet houden

RONDE 3 – 15.45 uur

Samenspel van technieken in de Sluiskiltunnel

BOREN – COMBINEREN – BALANS

>> Bekijk de Prezi

In de Sluiskiltunnel wordt een scala aan slimmigheden toegepast: de VTTI is in 3D ingepland, in de toeritten zijn tegenlichtschermen geïntegreerd, voor het boren onder het spoor worden drie soorten passages gebruikt… De lijst is lang, want het project is dermate complex dat het zonder vindingrijke oplossingen niet binnen de gestelde tijd gerealiseerd zou kunnen worden. De optelsom van kleine slimmigheden en veel samenwerking maken het haalbaar.

Tijdens deze presentatie leert u:

  • Een aantal voorbeelden van slimmigheden die zijn bedacht voor de Sluiskiltunnel
  • Hoe de partijen de balans vinden tussen slimmigheden en bewezen technieken
  • Hoe slim denken en samenwerken gestimuleerd worden

RONDE 4 – 16.30 uur

Beton meldt zichzelf met remote sensing

INDUSTRIALISATIE – MONITORING – KWALITEITSBORGING

Remote sensing (‘aanvoelen op afstand’) is een techniek die onder meer gebruikt wordt voor het inspecteren van landbouwgronden, het opstellen van klimaatstudies en archeologisch onderzoek. Maar ook in de betonwereld is de techniek in opkomst. Remote sensing kan ingezet worden om te sturen op warmtebeheersing, sterkteontwikkeling en voortgang. Het betonbouwproces kan verder worden geïndustrialiseerd, zonder concessies aan prestatie-eisen.

Tijdens deze presentatie leert u:

  • Hoe remote sensing in beton werkt
  • Hoe men de kwaliteit van het betonbouwproces kan waarborgen
  • Hoe men kosten kan besparen door te meten om te sturen