COB-congres 2013: Zo doen we dat!

Lef tonen, je kop boven het maaiveld steken, slim omgaan met techniek, contracten, wet- en regelgeving: zo pakken we belangrijke opgaven op het gebied van ondergronds bouwen aan. Uw doen en laten stond centraal op het COB-congres 2013 dat we samen met Geo-Impuls organiseerd op 31 oktober jl.

We hebben de kennis, we hebben de tools, we hebben de koplopers; we hoeven het alleen nog maar te doen. Waarbij de vrijblijvendheid voorbij is. Dat is waar het feitelijk op neerkomt voor belangrijke opgaven als het terugdringen van geotechnisch falen bij ondergrondse bouwprojecten, leren uit projecten en toepassen van (nieuwe) wet- en regelgeving, ook op gebieden zoals tunnelveiligheid en ruimtelijke ordening. Natuurlijk klinkt ‘alleen nog maar doen’ makkelijker dan het is. Maar mensen in de ondergrondse bouwsector zijn tot heel wat in staat, zo weten Geo-Impuls en het COB. Op 31 oktober vertelden we u er alles over. Het thema? Zo doen we dat!
>> Naar de terugblikpagina

Met de slogan ‘Steek je kop niet in het zand, maar wel in de bodem’ roept Geo-Impuls op om geotechnische risico’s niet te negeren, maar te onderzoeken en te beheersen. Georisicomanagement (GeoRM) is hierbij de drijvende kracht. Op drie fronten is winst te behalen: in de techniek, in contracten en in de communicatie. Willen we die winst pakken, dan is de vrijblijvendheid voorbij. Ook bij opgaven in de tunnelveiligheid en (ondergrondse) ruimtelijke ordening. Kennis verplaats je niet zomaar van het ene naar het andere hoofd, of van papier naar de praktijk. Hoe zorgen we dat ervaringen uit grote projecten niet verloren gaan en – evenals nieuwe leidraden en regelgeving – daadwerkelijk en efficiënt worden toegepast? Dit vraagt om organiseren. Mensen, organisaties en projecten die dat al doen, zetten we in de schijnwerpers tijdens het congres. Maar we durven daarbij kritisch te zijn en hen te bevragen. Om samen verder te komen, samen te leren, samen kennis te delen. Doet u met ons mee?

Plenaire programma

  • Vanaf 11.30 uur stond er een lunch voor u klaar.
  • Om 12.30 uur opende dagvoorzitter Frithjof de Haan, communicatiestrateeg en mede-oprichter van Maatschap voor Communicatie, het congres.
  • Vervolgens was het woord aan COB-directeur Merten Hinsenveld. Wat speelt er in het veld van ondergronds bouwen, wat heeft het afgelopen jaar opgeleverd voor het COB-netwerk en wat zijn de plannen voor de toekomst?
  • Rond 13.00 uur ging Frithjof het gesprek aan met Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Er waren genoeg kwesties te bespreken: De winst van Geo-Impuls, het verplicht stellen van GeoRM, het afwegingskader ondergronds/bovengronds, nieuwe diensten bij Rijkswaterstaat, de Bouwcampus… Het kwam allemaal aan de orde.
  • Ook Paul Janssen, projectdirecteur Rotterdamsebaan, werd ondervraagd door Frithjof. Wat zijn zijn plannen met kennisontwikkeling voor, tijdens en na de aanbestedingsfase? Hoe gaat hij samen met netwerken van het COB en Stichting KIEN werken aan EMVI-criteria voor duurzaamheid?
  • Na de vraaggespreken was het tijd voor de uitreiking van de Schreudersprijs 2013. Juryvoorzitter Johan Bosch presenteerde de genomineerden: de vijf meest bijzondere prestaties op het gebied van ondergronds bouwen. Daarna overhandigde Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad de prijs aan de winnaar: de boordtunnel van de Noord/Zuidlijn. Tot slot volgde een presentatie van het winnende project.

Parallelsessies

Tijdens de parallelsessies hoorde u uit de eerste hand bijzondere verhalen uit de praktijk. Er waren drie zalen en drie rondes, waarbij de derde ronde een nét iets andere insteek had.

ZAAL 1 – Zo gaan we veilig open!

Waterwolftunnel

Ingrid den Ouden (NedMobiel) en Albert Kandelaar (provincie Noord-Holland)
De Waterwolftunnel is zonder problemen geopend. Het opleiden, trainen en oefenen van de extern ingehuurde beheerorganisatie, de interne calamiteitenorganisatie en de hulpdiensten heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Combiplan Nijverdal

Bernadette Paping (ProRail) en Benny Nieswaag (Rijkswaterstaat)
Combiplan Nijverdal combineert een weg en spoorlijn in één tunnel. Hoe hebben Rijkswaterstaat en ProRail hier samengewerkt, met name met het oog op de nieuwe tunnelwet?

Maak kennis met… de nieuwe Landelijk Tunnelregisseur

Tijdens deze interactieve sessie legt Jaap Heijboer, de nieuwe LTR, zijn ambitie en missie voor de komende jaren aan u voor. Integraliteit en het verbinden van civiel, ICT, TTI en system engineering staan daarbij centraal. Hoe groot is uw cirkel?!

ZAAL 2 – Zo werkt Geo-Impuls!

ZuidasDok

Harry Lammeretz (Rijkswaterstaat) en Steven Delfgaauw (Ingenieursbureau ZuidasDok)
Bij ZuidasDok is de bouwruimte zeer beperkt. Dat leidt tot de nodige uitdagingen op het gebied van zowel (geo)techniek als omgevingsmanagement.

Pakeergarage Vonk & Vlam

Raoul Beckers (gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Frans Viveen (Heijmans)
Bij dit project is er volop aandacht voor (geo)risicomanagement. Hoe heeft de gemeente zo in weten te zetten op kwaliteit? Welke rol speelden de EMVI-criteria? Hoe heeft Heijmans hier invulling aan gegeven?

Maak kennis met… resultaten van Geo-Impuls (GeoTop)

Geo-Impuls heeft in vier jaar tijd al veel opgeleverd. Wat betekenen de resultaten voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten? Onder leiding van Frithjof de Haan en Martin van Staveren (VSRM) gingen we hierover in discussie.

ZAAL 3 – Zo gaan we om met techniek!

Beheer en onderhoud Sluiskiltunnel

Tin Buis en Ton Vrijdag (BV KKS), Michel Langhout (CBT) en Patrick Dankaart (N.V. Westerscheldetunnel)
Hoe is er tijdens het ontwerp al rekening gehouden met het toekomstig beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel en hoe gaat de Westerscheldetunnel dit beheer uitvoeren?

Renovatie Eerste Coentunnel

Jan van Steirteghem (Besix), Alex Kirstein (Sophia Engineering), Ton Peters (Dura Vermeer), Dirk den Otter (Croon Elektrotechniek)
De Eerste Coentunnel wordt zesenveertig jaar na de eerste openstelling grondig gerenoveerd. Tegen welke veiligheids- en civieltechnische uitdagingen loopt het renovatieteam aan?

Maak kennis met… nóg meer koplopers:

* Detectie voor ondergrondse afvalcontainers
Joop Kwak (IbDH) en Karel Meinen (TerraCarta)

* De veelzijdigheid van GVK-leidingen
George van Halteren (HOBAS)

* Convenant voor kabel- en leidingwerk
Gemeente Tilburg, Enexis en Brabant Water