COB-congres 2015:
Voorschot op de toekomst


De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt niet ondergronds bouwen zonder aan de toekomst te denken. Door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme keuzes te maken, zorgen we ervoor dat de wereld van morgen er beter van wordt. Hoe dat werkt in de praktijk? Dat vertelden de participanten op het COB-congres 2015.

In feite lag de visie van het COB ten grondslag aan het congres van 2015: 'Ondergronds ruimtegebruik kan een essentiële bijdrage leveren aan een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland'. Oftewel, ondergronds bouwen is bouwen aan de toekomst. Voor het COB-congres 2015 hebben we dit vertaald naar het thema Voorschot op de toekomst.

(Foto's: Vincent Basler)

Plenair programma

Parallelsessies

GOED BEZIG

 • Spoorzone Delft: 'Stick to the plan'
  Ad Broeders (ProRail) en Rick Pattipeilohy (CCL)
  Welke geleerde lessen uit de realisatie van de eerste tunnelbuis worden gebruikt voor die van de tweede? Een aantal successen zijn al zichtbaar. Door middel van samenwerking in zeven 'ateliers' zijn risico's beheerst zonder vertraging op te lopen.
  >> Download presentatie (PDF, 1.2 MB)
 • A2 Maastricht: Cement en sentiment
  Bjorn Vink en Jos Geurts (Projectbureau A2 Maastricht)
  Tijdens de planfase van A2 Maastricht (aanbesteding in 2006!) zag de wereld er anders uit dan nu. In 2008 begon de economische crisis. Hoe ga je daarmee om? Praktische en mooie voorbeelden van een projectorganisatie in transitie naar een duurzame stad.
  >> Download presentatie (PDF, 4.1 MB)
 • Noord/Zuidlijn: Metro brengt stad in beweging
  Kees Kaptein (gemeente Amsterdam, Transporttechniek & afbouw Noord/Zuidlijn)
  Hoe kan ondergronds bouwen meerwaarde opleveren voor de omgeving bovengronds? Vanuit de Noord/Zuidlijn is onderzoek gedaan naar de kansen die de nieuwe verbinding in de stad te bieden heeft. Wat betekent de metro voor mogelijke economische opbrengsten?
  >> Download presentatie (PDF, 2.4 MB)

SAMEN STERKER

 • Gaasperdammertunnel: Evalueren tijdens het proces
  Marcel Hertogh (TU Delft /Triple Bridge), Peter Schouten (Fluor) en Frans de Kock (Rijkswaterstaat)
  Het team van opdrachtgever Rijkswaterstaat en opdrachtnemer IXAS heeft aangegeven voortdurend te willen leren tijdens en met dit project. U hoort hoe ze dat gaan doen en wat de resultaten zijn van de eerste evaluatie van de aanbestedings- en dialoogfase.
  >> Download presentatie (PDF, 1.3 MB)
 • Neherkade: Samenwerken in vertrouwen
  Ed Bouwkamp (gemeente Den Haag) en Boudewijn Bartholomeeusen (Besix)
  De herinrichting van de Neherkade wees uit: effectieve samenwerking vereist wederzijds vertrouwen. Geen haantjesgedrag, maar 'koken in een open keuken'. Een presentatie over het kweken van vertrouwen in een veeleisend bouwproject.
  >> Download presentatie (PDF, 520 KB)
 • Overheid: Bundelen, tenzij
  Jean de Nijs (APPM)
  Provincies en gemeenten nemen het initiatief om de ondergrondse chaos aan kabels en leidingen op te lossen. Hoe pakken ze dat aan en werkt het? Scheveningen, Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland laten zien dat het mogelijk is om alle neuzen één kant op te krijgen.
  >> Download presentatie (PDF, 850 KB)

ANDERS DENKEN

 • Ondergrondse zweeftrein als opslagplaats
  Wouter Engels (ECN)
  Een ondergrondse zweeftreinbaan maakt het mogelijk om tien procent van de dagelijkse elektriciteitsbehoefte in Nederland op te slaan via kinetische energie. Maar hoe leg je zoiets aan? Dit onderwerp heeft slimme tunnelontwerpers, bouwers en visionairs nodig.
  >> Download presentatie (PDF, 900 KB)
 • Warmterotonde in stroomversnelling
  Ted Zwietering (gemeente Den Haag)
  De warmterotonde komt eraan! Duurzame warmte voor driehonderdvijftigduizend woningen en duizend hectare glastuinbouw in Zuid-Holland. Denk mee over een slim netwerk dat energie én netten aan elkaar knoopt, waar opslag mogelijk is en waarmee vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden.
  >> Download presentatie (PDF, 1.5 MB)
 • Standaardisatie VTTI
  Kennisplatform Tunnelveiligheid
  Vanuit het netwerk komen verschillende signalen over verdergaande standaardisatie en certificering van tunneltechniek. Hoe denkt u hierover? Is het een goed idee om techniek, software, testprotocollen of oefenprogramma’s te standaardiseren en op onderdelen te certificeren? Praat mee!
  >> Download presentatie (PDF, 610 KB)

Ook interessant:

Waar en wanneer

Donderdag 10 december 2015
Inlooplunch om 12.00 uur
Start plenaire programma om 12.30 uur
Afsluiting/borrel om 17.00 uur

Lijm&Cultuur
Rotterdamseweg 270
2628 AT Delft
www.lijmencultuur.nl

Reacties

Het congres werd dit jaar ook bijgewoond door studenten van Avans Hogeschool. Hun reacties:

Marijn Renders: "Door het COB-congres heb ik een duidelijker beeld gekregen van de manier waarop het er in mijn toekomstig vakgebied aan toe zal gaan en wat ondergronds bouwen allemaal inhoudt. Zo heb ik gezien dat het vak niet alleen maar rekenen en tekenen betekent, maar dat er ook veel communicatie nodig is en dat samenwerking een onmisbaar punt is."

Pim van der Linden: "Het bezoek aan het congres heeft mij een nieuwe kijk gebracht op aspecten als communicatie, participanten, risico's in projecten, samenwerking en duurzaamheid. Ik heb veel geleerd over wat er komt kijken bij ondergronds bouwen en de projecten die er lopen. Ook heb ik meer inzicht gekregen in de vele voordelen van ondergronds bouwen. De inspiratiespeech over het printen van een tunnel vond ik erg interessant!"

Frank Winkel: "Het congres heeft mij nieuwe inzichten gegeven over ondergronds bouwen. Sommige onderwerpen waren wat lastig te volgen door het ontbreken van specifieke vakinhoudelijke kennis. Alle voorbijgekomen projecten zien er uitdagend uit. Ze tonen de veelzijdigheid van de civiele techniek. Projecten worden ingewikkelder door bijvoorbeeld de beperkte ruimte of omwonenden. Ik kijk ernaar uit om mee te werken aan een dergelijk project."

Schreudersprijs naar Delft!

Op het COB-congres werd de winnaar van de Schreudersprijs 2015 bekendgemaakt: de Willem van Oranjetunnel/station Delft! De projectorganisatie heeft naast de eeuwige roem een cheque van 25.000 euro in ontvangst mogen nemen. Er was ook een eervolle vermelding voor de verbouwing van het museum Ons' Lieve Heer op Solder. In de volgende Onderbouwing leest u het verhaal van de winnaars.

Socratisch gesprek

Voorafgaand aan het congres organiseerde het COB het seminar 'De kunst van het vragen stellen'. U kon hierin oefenen met socratische gespreksvoering: wat wordt er werkelijk bedoeld, en waar reageert u op? U diende zich apart hiervoor aan te melden.
>> Lees meer

Meer lezen

In de Verdieping van september 2015 kunt u alvast meer lezen over een aantal onderwerpen die op het programma staan: