COB-congres 2015: Voorschot op de toekomst

De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt niet ondergronds bouwen zonder aan de toekomst te denken. Door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme keuzes te maken, zorgen we ervoor dat de wereld van morgen er beter van wordt. Hoe dat werkt in de praktijk? Dat vertelden de participanten op het COB-congres 2015.

In feite lag de visie van het COB ten grondslag aan het congres van 2015: ‘Ondergronds ruimtegebruik kan een essentiële bijdrage leveren aan een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland’. Oftewel, ondergronds bouwen is bouwen aan de toekomst. Voor het COB-congres 2015 hebben we dit vertaald naar het thema Voorschot op de toekomst.

Plenair programma

Parallelsessies

GOED BEZIG

Spoorzone Delft: ‘Stick to the plan’
Ad Broeders (ProRail) en Rick Pattipeilohy (CCL)
Welke geleerde lessen uit de realisatie van de eerste tunnelbuis worden gebruikt voor die van de tweede? Een aantal successen zijn al zichtbaar. Door middel van samenwerking in zeven ‘ateliers’ zijn risico’s beheerst zonder vertraging op te lopen.
>> Download presentatie (PDF, 1.2 MB)

A2 Maastricht: Cement en sentiment
Bjorn Vink en Jos Geurts (Projectbureau A2 Maastricht)
Tijdens de planfase van A2 Maastricht (aanbesteding in 2006!) zag de wereld er anders uit dan nu. In 2008 begon de economische crisis. Hoe ga je daarmee om? Praktische en mooie voorbeelden van een projectorganisatie in transitie naar een duurzame stad.
>> Download presentatie (PDF, 4.1 MB)

 • Noord/Zuidlijn: Metro brengt stad in beweging
  Kees Kaptein (gemeente Amsterdam, Transporttechniek & afbouw Noord/Zuidlijn)
  Hoe kan ondergronds bouwen meerwaarde opleveren voor de omgeving bovengronds? Vanuit de Noord/Zuidlijn is onderzoek gedaan naar de kansen die de nieuwe verbinding in de stad te bieden heeft. Wat betekent de metro voor mogelijke economische opbrengsten?
  >> Download presentatie (PDF, 2.4 MB)

SAMEN STERKER

Gaasperdammertunnel: Evalueren tijdens het proces
Marcel Hertogh (TU Delft /Triple Bridge), Peter Schouten (Fluor) en Frans de Kock (Rijkswaterstaat)
Het team van opdrachtgever Rijkswaterstaat en opdrachtnemer IXAS heeft aangegeven voortdurend te willen leren tijdens en met dit project. U hoort hoe ze dat gaan doen en wat de resultaten zijn van de eerste evaluatie van de aanbestedings- en dialoogfase.
>> Download presentatie (PDF, 1.3 MB)

vertrouwen
Ed Bouwkamp (gemeente Den Haag) en Boudewijn Bartholomeeusen (Besix)
De herinrichting van de Neherkade wees uit: effectieve samenwerking vereist wederzijds vertrouwen. Geen haantjesgedrag, maar ‘koken in een open keuken’. Een presentatie over het kweken van vertrouwen in een veeleisend bouwproject.
>> Download presentatie (PDF, 520 KB)

 • Overheid: Bundelen, tenzij
  Jean de Nijs (APPM)
  Provincies en gemeenten nemen het initiatief om de ondergrondse chaos aan kabels en leidingen op te lossen. Hoe pakken ze dat aan en werkt het? Scheveningen, Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland laten zien dat het mogelijk is om alle neuzen één kant op te krijgen.
  >> Download presentatie (PDF, 850 KB)

ANDERS DENKEN

Ondergrondse zweeftrein als opslagplaats
Wouter Engels (ECN)
Een ondergrondse zweeftreinbaan maakt het mogelijk om tien procent van de dagelijkse elektriciteitsbehoefte in Nederland op te slaan via kinetische energie. Maar hoe leg je zoiets aan? Dit onderwerp heeft slimme tunnelontwerpers, bouwers en visionairs nodig.
>> Download presentatie (PDF, 900 KB)

Warmterotonde in stroomversnelling
Ted Zwietering (gemeente Den Haag)
De warmterotonde komt eraan! Duurzame warmte voor driehonderdvijftigduizend woningen en duizend hectare glastuinbouw in Zuid-Holland. Denk mee over een slim netwerk dat energie én netten aan elkaar knoopt, waar opslag mogelijk is en waarmee vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden.
>> Download presentatie (PDF, 1.5 MB)

Standaardisatie VTTI
Kennisplatform Tunnelveiligheid
Vanuit het netwerk komen verschillende signalen over verdergaande standaardisatie en certificering van tunneltechniek. Hoe denkt u hierover? Is het een goed idee om techniek, software, testprotocollen of oefenprogramma’s te standaardiseren en op onderdelen te certificeren? Praat mee!
>> Download presentatie (PDF, 610 KB)