Dag Ondergronds Bouwen 2011

Infrastructuur en milieu vallen nu voor het eerst onder één ministerie; wat betekent dit voor het beleid voor de ondergrond? Daarover discussieerden we tijdens de Dag Ondergronds Bouwen op 17 juni 2011. Met meer dan driehonderd bestuurders, ingenieurs, bouwers en beleidsmakers was het COB-congres een groot succes.

Via bovenstaand menu kunt u de presentaties terugvinden van de parallelsessies.

Raak- en bijtvlakken

Kunnen we bij stedelijke inbreiding slimmer omgaan met de integratie van functies? Zijn multifunctionele dijken de gezochte oplossingen om straks te voldoen aan de opgaven van het Deltaprogramma? Komen ondergrondse oplossingen nadrukkelijker in beeld als je functies gaat ‘stapelen’? En hoe kom je tot een goede afweging als er opties zijn om ook ondergronds te gaan bouwen? Tijdens de Dag Ondergronds Bouwen werden al deze vragen bezien vanuit het thema ‘Beleid voor de ondergrond’.

De samenvoeging van de ministeries van VROM en VenW tot het nieuwe ministerie van IenM speelt daarin een belangrijke rol, omdat de verantwoordelijkheid voor infrastructuur en milieu voor het eerst onder één minister vallen. Op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau kwamen daarom aan de orde waar raak- en bijtvlakken zitten die integraal denken en ontwikkelen dichterbij dan wel verder weg brengen. Tijdens de Dag Ondergronds Bouwen gingen we dieper in op het Deltaprogramma, stedelijke inbreiding en het afwegingskader ondergronds vs. bovengronds bouwen.

(Foto: Ewout Staartjes)

In debat

Op het Westelijk Handelsterrein in Rotterdam vertelt SG Siebe Riedstra dat ondergronds ruimtegebruik zeker de aandacht heeft van het nieuwe ministerie van IenM; een Rijksstructuurvisie voor de ondergrond is in de maak. “Het ministerie staat voor goede bereikbaarheid en een prettige leefomgeving”, aldus Riedstra. “Het is dan logisch dat het niet meer alleen over de bovengrond gaat, maar over de combinatie van de publieke belangen onder en boven de grond”.

In het debat dat volgt komen diverse belangen aan de orde. Veiligheid, betaalbaarheid; de bezoekers doen enthousiast mee als hen gevraagd wordt argumenten te geven vóór of tegen een aangedragen stelling. Johan Bosch, topexpert ondergronds bouwen bij Rijkswaterstaat, evalueert de bijdragen met de sprekers tot een genuanceerde consensus.