Deltaprogramma

Het parallelle programma met daarin negen presentaties, vormde een belangrijk onderdeel van de Dag Ondergronds Bouwen 2011. U vindt hier de presentaties van de zaal ‘Deltaprogramma’.

Jan de Goei, senior adviseur water en klimaat, Movares
Met multifunctionele dijken meer kansen voor ruimtelijke kwaliteit

Dijken zijn het ultieme icoon van het Nederlandse landschap. De overgang van monofunctionele- naar multifunctionele dijken biedt kansen voor meer ruimtelijke kwaliteit. Met multifunctionele dijken kunnen we nieuwe woonmilieus creëren en kunnen we het bestaande cultuurhistorisch erfgoed veiligstellen. Daarnaast zijn nieuwe alternatieven van energiewinning mogelijk door bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen op de dijken te plaatsen. Op recreatief gebied ligt de ontwikkeling in de richting van het scheiden van fiets- en voetverkeer van het overige verkeer. Presentatie Jan de Goei

Jack Amesz, directeur Ingenieursbureau Den Haag
Scheveningen, waterkering onder de boulevard

De één kilometer lange ‘bezwijkboulevard’ van Scheveningen moet de komende eeuw Zuid-Holland beschermen tegen een mogelijke stijging van de zeespiegel van dertig centimeter. Het bezwijkprincipe is een innovatieve oplossing waardoor de dijk niet hoger gemaakt hoeft te worden dan 8.60 meter NAP en bewoners dus hun uitzicht op zee behouden. De dijk wordt weggewerkt onder een fonkelnieuwe boulevard ontworpen door de Spaanse architect Manuel De Sola-Morales. Meer zand, een stevige dijk en een gloednieuwe boulevard maken de ‘Nieuwe Boulevard van Scheveningen’, een ambitieus project dat loopt tot medio 2013. Presentatie Jack Amesz

Mirjam Nelisse, Technisch Consultant Tunnels, TNO
De Klimaattunnel van de toekomst

Binnen het Kennis voor Klimaatproject INCAH (Infrastructure Networks Climate Adaptation & Hotspots) doet men onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op wegen, spoorwegen en tunnels. Vragen rondom tunnels die het project hierbij beantwoordt zijn: wat is het verwachte effect van klimaatverandering op de prestaties van de tunnel? Hoe kwetsbaar of robuust is de tunnel? Welke aanpassingen zijn nodig (en wanneer) om de gewenste prestaties te behouden? Als casestudy wordt op basis van een bestaande RAMS-analyse onderzocht hoe klimaateffecten de prestaties en robuustheid van een tunnel beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de capaciteit om regenwater te bergen en af te voeren, in relatie tot grotere buien als gevolg van de klimaatverandering. Presentatie Mirjam Nelisse