Stedelijke inbreiding

Het parallelle programma met daarin negen presentaties, vormde een belangrijk onderdeel van de Dag Ondergronds Bouwen 2011. U vindt hier de presentaties van de zaal ‘Stedelijke Inbreiding’.

Jan Benthem, architect, Benthem Crouwel Architekten BV
Ondergrondse ingreep vergroot kwaliteit stationsgebieden

Architect Jan Benthem van Benthem Crouwel Architekten is betrokken bij de herinrichting van de stationsgebieden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. In Amsterdam maakte hij samen met de Dienst Ruimtelijke Ordening een nieuw masterplan voor het Stationseiland. Hij neemt u mee in het samenspel tussen stedenbouwkundigen, bestuurders, ontwerpers en bouwers, en laat zien hoe bij het bouwen van de Noordzuidlijn – door slim gebruik te maken van de ondergrondse infrastructuur- bovengronds een grote kwaliteitsverbetering kan worden bereikt. Presentatie Jan Benthem

Fons Meijer, Programmamanager Rotterdam Central District
Rotterdam, Central District

Rotterdam Central District is de naam voor het nieuwe stationsgebied in het centrum van Rotterdam. Het is een multimodaal vervoersknooppunt, waar na voltooiing jaarlijks vijfenzeventig miljoen mensen een overstap zullen maken tussen de verschillende vervoersmodaliteiten die er samen komen: trein, bus, metro, taxi, HSL en RandstadRail. Ondergrond en bovengrond zijn er op een bijzonder manier vervlochten. Door verkeer en parkeren ondergronds te brengen wordt ruimte gegeven aan de voetganger. Het Rotterdam Central District is een duurzame gebiedsontwikkeling. Gemeente, eigenaren en gebruikers werken samen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de ondergrond. Die aanpak leidt ertoe dat er bovengronds een betere entree voor de stad ontstaat en het gehele Central District qua verblijfsgebied aan kwaliteit wint. Presentatie Fons Meijer

Frits van de Kerk, projectdirecteur Avenue2, een consortium van Ballast Nedam en Strukton
Project A2 Maastricht ‘De Groene Loper’

Consortium Avenue2, een combinatie van Ballast Nedam en Strukton, mag een oude doorn uit het oog van Maastricht verwijderen en de stad weer tot één leefbaar geheel smeden. De A2 loopt nu nog dwars door de stad en veroorzaakt veel overlast en oponthoud. Met project de Groene Loper gaat de aannemerscombinatie de A2 ondertunnelen in een een gestapelde tunnel met 2 x 2 tunnelbuizen en een lengte van 2,3 kilometer. Daarnaast is Avenue2 verantwoordelijk voor de (her-)ontwikkeling van een aantal vastgoedlocaties binnen een integraal gebiedsontwerp. Expliciet betekent dit de ontwikkeling en realisatie van meer dan duizend woningen en 18.000 m2 commercieel vastgoed. Presentatie Frits van de Kerk