Diner van Ondergrond: Ondergronds bouwenin 2020

Tijdens het Diner van de Ondergrond op 17 april 2012 keken we naar de langetermijnvraagstukken voor Nederland en de exportpotentie van ondergronds bouwen. Welke vraagstukken en kansen zien onze nieuwe ambassadeurs de komende jaren op het gebied van ondergronds bouwen in Nederland? En hoe verhoudt zich dit tot het buitenland? Is ondergronds bouwen een mogelijk exportproduct?

Vanaf 2012 wordt elke platformco├Ârdinator ondersteund door een ambassadeur: een strategisch denker die ons kritisch bevraagt en ons helpt het beste uit onszelf te halen. Tijdens het Diner van de Ondergrond 2012 gaven zij hun visie op de toekomst van ondergronds bouwen. De gasten bespraken deze visie vervolgens met elkaar tussen de gangen door. Ze kregen hierbij de gelegenheid hun reactie te noteren, zodat het COB na het Diner precies weet hoe het netwerk tegen de onderwerpen van de avond aankijkt. De visies en reacties vormen de basis van het cahier dat in juni uitkomt.