Projectenmarathon

Technische hoogstandjes en de nieuwste bouwwerken, u maakt het mee tijdens de Projectenmarathon. Het jaarlijkse evenement van KIVI TTOW en het COB brengt u op plekken waar u normaal niet mag komen en er is volop gelegenheid voor vragen.

Al vele jaren organiseren KIVI TTOW en het COB de Projectenmarathon. Een dag waarop een aantal ondergrondse bouwprojecten speciaal voor ons de deuren openstellen. Er zijn bovendien rondleidingen en presentaties van experts, zodat u alles te weten komt over de techniek achter de schermen. Daarnaast is de dag bij uitstek geschikt om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Of laat u – als professional of student – juist inspireren tot nieuwe ideeën.

Editie 2019

Dit jaar was de Projectenmarathon in het voorjaar, op woensdag 20 maart. Een erg geslaagde dag! Een leuke en geïnteresseerde groep, met veel studenten en young professionals, ging op bezoek bij drie ondergrondse bouwprojecten: de Gaasperdammertunnel, de Buitenvelderttunnel en de RijnlandRoute. Een dikke pluim naar de organisatie daar, want alles was perfect geregeld, met zeer interessante presentaties en uitgebreide rondleidingen.
>> Naar het fotoalbum

  • Aan de zuidkant van Amsterdam komt de Gaasperdammertunnel. Als onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt de A9 tussen Holendrecht en Diemen verbreed naar vijf rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. De weg komt in een drie kilometer lange tunnel, met bovenop een park dat de wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt. Hoewel er nog veel gedaan moet worden, was er ook al veel te zien. De deelnemers wandelden door de tunnel en zagen met eigen ogen hoe de afbouw vordert.
  • De Buitenvelderttunnel voor bussen en de ernaast gelegen diensttunnel op het terrein van Schiphol worden verbouwd tot één tunnelsysteem waarin per tunnelbuis al het verkeer dezelfde kant op rijdt. De betonrenovatie van de Buitenvelderttunnel is eind 2017 afgerond. In maart 2018 zijn de werkzaamheden aan de tunneltechnische installaties gestart. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verlichting, omroepinstallaties, ventilatoren, brandblusinstallaties en vluchtwegen. Al deze systemen worden aangesloten op een nieuw bediensysteem. Tijdens de rondleiding bezochten de deelnemers een van de vier tunnelbuizen.
  • De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Een belangrijk onderdeel is de boortunnel van ongeveer 2,5 kilometer lang die onder Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) wordt aangelegd. De tunnel bestaat uit twee buizen (voor elke rijrichting één) met elk twee rijstroken. Het boren van de tunnel start naar verwachting eind juni 2019. Vanaf april wordt de tunnelboormachine opgebouwd. Deze is speciaal voor dit project ontworpen en gebouwd. De deelnemers kregen een rondleiding over het bouwterrein van de tunneltoerit N434, met de startschacht voor de tunnelboormachine.

>> Zie ook de website van KIVI TTOW

Editie 2017

Dit jaar vond de Projectenmarathon plaats op woensdag 11 oktober. Na een warm onthaal door Chris de Vor in het stadhuis van Leiden kregen de deelnemers twee technische presentaties over de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt. De groep bracht uiteraard ook een bezoek aan de twee projecten. De Garenmarkt is in aanbouw; de groep mocht een kijkje nemen in de bouwkeet. Parkeergarage Lammermarkt is inmiddels in gebruik. Tijdens de rondleiding werd onder andere meer verteld over het architectonisch ontwerp.

Vanuit Leiden vertrok de groep per bus naar Rotterdam. Gehuld in veiligheidsschoenen, een bouwhelm en oranje vestjes mochten de deelnemers bij hoge uitzondering door de buis van de Maastunnel lopen die momenteel wordt gerenoveerd. Onder oorverdovend lawaai was onder andere te zien hoe de aannemer de bovenste laag van de aangetaste betonvloer verwijdert met hydrojets – gerobotiseerde machines die een waterstraal op het beton spuiten met een druk van duizend bar. De deelnemers mochten ook onder de originele houten roltrappen kijken, en bezochten een van de ventilatiegebouwen met de enorme ventilatoren die tot voor kort voor de dwarsventilatie in de tunnel zorgden.

>> Bekijk meer foto’s
>> Download de flyer voor het totale programma (pdf 0,98 MB)

Garenmarkt

De parkeergarage onder de Garenmarkt wordt nu gebouwd door de Combinatie parkeergarages Leiden Dura Vermeer – BESIX. De garage wordt gemaakt in een groot ovaal. Met een compacte parkeergarage blijven de beeldbepalende bomen bij het Kruitschip behouden. Bovengronds wordt een herkenbaar entreepaviljoen gebouwd. Voor de bouw van de parkeergarage is rekening gehouden met het feit dat de bouwplaats zich in een historische binnenstedelijke omgeving bevindt. Tijdens de bouw van de parkeergarage wordt voornamelijk gewerkt met de meest geschikte bouwmethode voor een minimale omgevingshinder en de kortste bouwtijd. De bouw van de parkeergarage is begin 2020 gereed.

Lammermarkt

De ondergrondse parkeergarage Lammermarkt is op 19 april van dit jaar geopend. De parkeergarage is ook gebouwd door de Combinatie parkeergarages Leiden Dura Vermeer – BESIX. Deze garage heeft een cilindrische vorm. De Lammermarkt bevindt zich aan de rand van de binnenstad van Leiden en is bekend als locatie van de jaarlijkse kermis tijdens Leidens ontzet. Een karakteristiek kenmerk van de Lammermarkt is de aanwezigheid van de molen De Valk uit 1743. De garage heeft een diameter van circa 60 meter en bestaat uit zeven parkeerlagen met het diepste niveau op NAP -22,5 meter en is hiermee de diepste parkeergarage in Nederland.

Maastunnel

De Maastunnel wordt op dit moment gerenoveerd. De tunnelbuis van noord naar zuid is afgesloten. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de Maastunnel nu snel gerenoveerd moet worden. Ten eerste zijn de rijvloer en ondervloer aangetast door 75 jaar door chlorides uit strooizout. Daarnaast moet de tunnel voldoen aan de huidige eisen voor tunnelveiligheid.

Editie 2016

De Projectenmarathon op woensdag 5 oktober 2016 was een succes. De marathon begon met een bezoek aan Spoorzone Delft. Dit was heel bijzonder, want we kregen niet alleen een rondleiding over de bouwplaats, maar we gingen daadwerkelijk de bouwkuip in. Van Delft reisden we per trein naar de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, waar we werden ontvangen met een lunch en presentatie. Daarna volgde uiteraard ook een rondleiding. Van de grote projecten gingen we naar een project waar juist op zeer kleine schaal is gewerkt: het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, de eervolle vermelding van de Schreuderspijs 2015. Hier hebben specialisten van CRUX en Bouwadviesbureau Strackee ons alles vertellen over de constructie en de geotechniek van de ondergrondse verbouwing. Zoals altijd werd ook dit jaar de dag afgesloten met een diner.
>> Download programma (pdf 216 kB)
>> Download presentatie Museum Ons’ Lieve Heer op Solder van Crux (pdf 1 MB) >> Download presentatie Museum Ons’ Lieve Heer op Solder van Bouwadviesbureau Strackee (pdf 7.9 MB)

>> Bekijk de foto’s

Bezoek aan Spoorzone Delft. (Foto: Vincent Basler)

Editie 2015

Op woensdag 7 oktober 2015 gingen we op bezoek bij de volgende projecten:

Velsertunnel

De Velsertunnel ondergaat in 2016 een grote renovatie. De doorrijhoogte wordt vergroot met twaalf centimeter: zo veroorzaken vrachtwagens minder snel schade en is er minder hinder op de weg. Tunneltechnische installaties, zoals de ventilatie, het brandblussysteem en de vuilwaterafvoer, worden grondig gemoderniseerd of helemaal vervangen. Er komen nieuwe vluchtwegen, zodat mensen kunnen vluchten naar de andere tunnelbuis, en de vluchtdeuren komen op kortere afstand van elkaar te liggen. Het wegdek in de tunnel krijgt nieuw asfalt.

De Velsertunnel is een belangrijke schakel in het Noord-Hollandse wegennet. Per dag rijden er ongeveer 65.000 voertuigen doorheen. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Ook zal de tunnel door de renovatie straks voldoen aan de nieuwe Tunnelwet. De Landelijke Tunnelstandaard versie 1.2 is als uitgangspunt genomen.

>> Download presentatie Velsertunnel (PDF)

Nieuwe Universiteitsgebouw VU

Het Nieuwe Universiteitsgebouw wordt het kloppend hart van de VU campus in Amsterdam. Er komen ruimtes voor onderwijs, onderzoek en cultuur. Het project omvat ook de drielaagse ondergrondse parkeergarage Campusplein. Op het oostelijk deel van de parkeergarage komt het Nieuwe Universiteitsgebouw; op het westelijk deel wordt rekening gehouden met het later te bouwen Alliantiegebouw.Het gebouw moet straks voldoen aan hoge duurzaamheidscriteria. Daarom werd voor de parkeergarage bijvoorbeeld onderwaterbeton met 30% gerecycled granulaat gebruikt, waardoor er minder grind nodig was. De ondergrondse bouwactiviteiten vinden plaats in een elf meter diepe bouwkuip ter grootte van 95×75 vierkante meter, uitgevoerd met stalen damwanden en een door zestien buispalen ondersteund stempelraam. De in totaal twaalflaagse nieuwbouw wordt gefundeerd op basis van het paal-plaat-principe: een bijzonder ontwerp in Amsterdam, de ‘stad op palen’.

Spaarndammertunnel

In Amsterdam wordt met de Spaarndammertunnel een belangrijke schakel gerealiseerd tussen de Spaarndammerbuurt en het toekomstige woongebied in de Houthaven. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het buurtverkeer en ondergronds gebracht. Op de tunnel komt een park ter grootte van vier voetbalvelden.

De tunnel heeft een totale lengte van ca. achthonderd meter en krijgt twee rijbuizen met elk één rijstrook in één rijrichting. De bouw begint bij het midden van de tunnel, in oostwaartse richting (Centraal Station). Vervolgens start ook de bouw van de tunnel naar het westen, richting Station Sloterdijk. Naar verwachting zal de tunnel halverwege 2017 voor verkeer open gesteld worden.

>> Download presentatie Spaarndammertunnel Marco de Boer (PDF)
>> Download presentatie Spaarndammertunnel Jens Dederichs (PDF)

Editie 2014

In 2014 vond de Projectenmarathon plaats op woensdag 1 oktober. Het programma was als volgt:

  • We verzamelen om 9.00 uur in Utrecht, Catharijnesingel 30, 4e verdieping. U kunt met het openbaar vervoer komen of uw auto parkeren in parkeergarage P3 (Radbout) of parkeergarage P4 (Godebald).
  • Om 9.30 uur krijgen we in Utrecht een lezing over de parkeergarage van Nieuwbouw Hoog Catharijne en aansluitend een rondleiding op het bouwterrein.

Over het project:

In het centrum van Utrecht ondergaat Hoog Catharijne een ware metamorfose.Tussen de Catharijnesingel en het Vredenburgplein wordt het winkelcentrum uitgebreid en voorzien van een hotel en appartementen. Ook wordt de stadssingel in de oude staat teruggebracht. Onder het geheel bouwt BAM een vijflaagse parkeergarage, waarvan de contouren inmiddels te zien zijn.
Naast de omvang en locatie van het bouwwerk zijn ook de constructie en uitvoeringsmethodieken bijzonder. De cement-bentonietwand tot de laag van Kedichem (58 meter onder NAP), ‘grote-diameter-boorpalen’ en de top-down bouwfasering zijn voorbeelden hiervan. Op dit moment wordt de paalfundering gerealiseerd en gestart met de betonconstructie.

  • Rond 12.00 uur stappen we in de bus. Terwijl we lunchen, rijden we naar het project A2 Maastricht. Om 14.00 uur starten we in Maastricht met een presentatie. Daarna brengen we een bezoek aan de bouwplaats.

Over het project:

In 2011 is het consortium Avenue2 in Maastricht begonnen met de bouw van een tweelaags verkeerstunnel met vier aparte tunnelbuizen. Bovenop komt een langgerekt park met voet- en fietspaden. Voor de tunnelbouwers is 2014 een druk jaar. Van graven tot stempelen naar betonwerk: de ene klus volgt de andere op.
In het zuidelijke deel van het tunneltracé is het beton- en grondwerk zo goed als klaar en is de tijdelijke bouwkuip niet meer nodig. Op donderdag 4 september is de laatste A2-wand gestort. Over een paar weken volgt het laatste A2-dak, ook wel de tussenvloer genoemd. Het betonwerk voor de onderste tunnelbuizen zit er dan op, maar een niveau hoger wordt stug doorgewerkt aan de bovenste tunnelbuizen.

  • Na de excursie (ca. 16.30 uur) gaan we per bus terug richting Utrecht. Halverwege de reis zullen we een stop maken voor een hapje en een drankje.

Editie 2013

>> Bekijk het fotoalbum
>> Download presentatie A2 Maastricht (PDF)

De Projectenmarathon vond dit jaar plaats op woensdag 25 september. Het programma was als volgt:

  • We verzamelen om 9.00 uur in Leiden en vertrekken om 9.15 uur met een bus naar het informatiecentrum van het project A4 Leiderdorp. Om 10.00 uur krijgen we daar een lezing met aansluitend een rondleiding langs de tunnelbak in aanbouw.
  • Om 12.30 uur stappen we weer in de bus. Terwijl we lunchen, rijden we naar het project A4 Delft-Schiedam, waar we om 13.00 uur beginnen met een presentatie over het project. Vervolgens bezoeken we de bouwplaats.
  • Na de excursie in Schiedam, gaan we om 15.30 uur per bus terug naar het informatiecentrum in Leiderdorp voor een lezing over het het project A2 Maastricht. Van 17.00 tot 18.00 uur is er een borrel om de dag af te sluiten. Daarna brengen we u met de bus terug naar het verzamelpunt in Leiden.

>> Download het programma (pdf)

In Maastricht wordt gewerkt aan een bijzonder tunnelproject: gestapelde tunnelbuizen, dwars door een stad, in een bodem vol kalksteen. (Beeld: Strukton/Ballast Nedam)

Editie 2012

Dit jaar vond de Projectenmarathon plaats op woensdag 10 oktober. We gingen langs bij Spoorzone Delft en bekeken twee bouwlocaties van het nieuwe metrostation onder Amsterdam CS.
>> Lees meer over de Projectenmarathon 2012

Editie 2011

Op 6 oktober 2011 stonden er drie projecten op het programma: Parkeergarage Houtwal, Combiplan Nijverdal en de bijzondere keerwandconstructie op Arnhem Centraal Station.

Thomas Nijssen, student Geo-engineering aan de TU Delft, schreef een korte impressie over de dag:

“De vele aanmeldingen van dit jaar bewezen dat de projectenmarathon afgelopen jaren een groot succes was. De lat lag dan ook hoog dit jaar, maar werd probleemloos verder opgetild. Veertig deelnemers bezochten de parkeergarage Houtwal in Harderwijk, Combiplan Nijverdal en een keerwandconstructie bij het centraal station van Arnhem.

Waar bij het eerste project vol waardering werd gekeken naar een bijzonder mooi uitgevoerde ondergrondse parkeergarage en men zich in Nijverdal verbaasde over de omvang van het project werd in Arnhem de toegepaste ‘beschoeide sleuven’ techniek vooral met verbijstering en ongeloof ontvangen. De projectenmarathon wist dit jaar zelfs de meest ervaren deelnemers te verbazen. De groep, voornamelijk bestaande uit studenten en techneuten, kreeg tussendoor veel gelegenheid om elkaar te leren kennen en met een heerlijk diner werd een geslaagde dag in stijl afgesloten.”

Thomas Nijssen