Projecten 2012

De projectenmarathon voerde dit keer langs Spoorzone Delft en twee bouwlocaties van het nieuwe metrostation onder Amsterdam CS.

Spoorzone Delft

Het gebied aan weerszijden van de spoorlijn die Delft een halve eeuw in tweeën gesneden heeft, gaat ingrijpend op de schop. Het spoorviaduct dat voor die tweedeling heeft gezorgd, verdwijnt. Daarvoor in de plaats wordt een tunnel gebouwd die aan vier sporen ruimte biedt. De spoortunnel loopt langs enkele monumentale of op staal gebouwde panden, wat hoge eisen stelt aan de bouwmethode en het vakmanschap. Voor het grootste gedeelte van de spoortunnel wordt gebruikt gemaakt van de wanden-dakmethode in combinatie met diepwanden. Sommige plekken van het tunneltracé lenen zich niet voor het aanleggen van diepwanden, zoals bij de tunnelmonden. Op die plekken wordt de damwandtechniek gebruikt.

Amsterdam

Onder Amsterdam Centraal Station wordt sinds 2003 gebouwd aan het metrostation voor de Noord/Zuidlijn. Hoewel dat station maar ongeveer driehonderd meter lang is, wordt er een waaier aan ondergrondse bouwtechnieken toegepast. Zo zijn er pneumatische caissons, een afzinktunnel, microtunneling en een sandwichwand bestaande uit tubexpalen met grout ertussen. Tijdens de Projectenmarathon bekijken we twee onderdelen van dit project:

Voorplein Amsterdam CS

Stationsdeel Voorplein is gebouwd volgens de wanden-dakmethode, met diepwanden en betonnen voorzetwanden. De horizontale stempeling wordt verzorgd door het dak, een tijdelijk betonnen stempelraam, de diepe vloer en een in de grond gevormde groutstempel.

De Ruyterkade

Stationsdeel De Ruyterkade bestaat uit bouwkuipen van dam- en combiwanden met onderwaterbeton en twee stalen stempelramen. Het betonwerk wordt op traditionele wijze aangebracht. Dit bouwdeel is gefundeerd op boorpalen die tot zestig meter diep reiken.

Tussen de bouwdelen De Ruyterkade en het Voorplein is onder het Centraal Station een tunnel afgezonken. De voegen tussen de genoemde delen worden met behulp van vriezen gerealiseerd. Omdat tijdens de aanleg het treinstation, de bussen en trams gewoon operationeel moeten zijn, is de bouwfasering zeer belangrijk. De fasering is dermate belangrijk dat dit de bouw vaak dicteert en tevens veel complexer maakt.