Pauzeprogramma

Vier nieuwe zeepkisten

Vorig jaar kon u voor het eerst luisteren naar zogenaamde ‘zeepkisttoespraken’, die luidden toen de start in van acht nieuwe onderzoeksprojecten. Dit jaar hebben we vier kandidaten. De sprekers vragen uw aandacht voor een vraagstuk waar zij uw hulp goed bij kunnen gebruiken. Ziet u wat in hun verhaal en wilt u meedoen aan het initiatief? Lever dan uw visitekaartje in. Bij voldoende animo gaat het COB met het plan aan de slag en nemen we contact met u op.

Platform Veiligheid

Thijs Ruland is sinds juni 2011 bij het COB actief als platformcoördinator Veiligheid en Veiligheidsbeleving met een aantal goedlopende projecten en startups. Maar een platform moet méér zijn dan een verzameling werkgroepen; het moet een samenwerkingsverband zijn van en voor het COB-netwerk. Daarom wil Ruland een vaste groep mensen verzamelen die geregeld samenkomt om te praten over actuele kwesties. Op het Technologiesymposium gaat hij hiervoor ‘op de zeepkist’. Hij zal zijn plannen met u delen, op zoek naar enthousiaste professionals met een passie voor veiligheid in ondergrondse bouwwerken. Voelt u zich aangesproken? Dan bent u van harte welkom bij het platform, om contacten te leggen en te onderhouden, vrij te discussiëren over vraagstukken en nieuwe initiatieven op te starten.

Brandveiligheid in ondergrondse bouwwerken

Steeds meer functies gaan ondergronds en hierdoor bevinden mensen zich steeds vaker in bouwwerken waarbij de vluchtroute gecompliceerder is dan bovengronds. Vooral verstikkingsgevaar bij brand is buitengewoon groot. Tjip Koopmans, directeur van Kiwa Fire Safety & Security B.V., vraagt daarom op de zeepkist uw aandacht voor brandbeveiliging bij ondergrondse bouwwerken. Zijn er passende NEN-normen beschikbaar en worden deze ook toegepast? Wat zijn de uitgangspunten bij het ontwerpen van een ondergrondse brandbeveiliging en zijn beoordelaars van deze documenten wel voldoende deskundig en ervaren? Hierover wil Koopmans graag met u in gesprek.

Referentiekader voor nieuwe meetmethoden

Ondergronds bouwen is onlosmakelijk verbonden met beïnvloeding van de bestaande gebouwde omgeving. Recent ontwikkelde meetmethoden, zoals de rijdende M3DM-techniek van Advin BV (marktteam Geo-informatie), bieden op dit gebied vele voordelen. Er is geen discussie over de definitie van punten en meetfrequenties, en de technieken sluiten goed aan bij ontwikkelingen in het ruimtelijk Bouw Informatie Model (BIM). Er is echter nog geen duidelijk referentiekader voor het beoordelen van praktijkresultaten en hier blijkt wel behoefte aan te zijn. Erik Siemer, marktteammanager bij Advin, gaat daarom ‘op de zeepkist’. Hij vertelt u meer over de onderzoeksvraag en hoort dan graag wie er wil meewerken aan een referentiekader voor de nieuwe dimensies in meten en monitoren.

Tijdens de parallelsessies op het Technologiesymposium vertelde Maarten Nypels en Francisco Freyre over de uitdagingen bij de gebiedsontwikkeling van Stadshavens Rotterdam. Wilt u hierover meedenken? Neem dan contact op het met het COB, want dit is ook een van onze nieuwe zeepkisten:

Onder- en bovengrondse visie voor Stadshavens Rotterdam

Maarten Nypels en Francisco Freyre, Gemeentewerken Rotterdam

In 2010 heeft de Rotterdamse gemeenteraad unaniem de Structuurvisie Stadhavens Rotterdam vastgesteld. Een buitendijks gebied van zestienhonderd hectare binnen de ‘Rotterdamse ruit’ wordt deels van haven naar gemengd stedelijk gebied getransformeerd. Waarbij de transformatie energieneutraal, klimaatbestendig en met optimale inzet van de ondergrond moet plaatsvinden. In zijn presentatie vertelt Maarten Nypels meer over de visie van de gemeente en gaat hij in op de vraagstukken die er liggen. Met betrekking tot de ondergrond zijn er talloze uitdagingen. De buitendijkse situatie vraagt bijvoorbeeld om innovatieve oplossingen: alles omdijken, of alles een meter of meer ophogen is geen optie. Wat biedt de ondergrond aan kansen op dit gebied? En de havenbekken hebben veel kademuren die zich mogelijkerwijs lenen voor andere (ondergrondse) toepassingen. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Nypels hoort graag uw ideeën en nodigt iedereen uit om mee te denken.