Zaal 3: Passie voor projecten

Het parallelprogramma is verdeeld over drie zalen met elk een eigen invalshoek. Op deze pagina vindt u informatie over de presentaties in zaal 3: Passie voor projecten. De presentaties duren steeds een veertig minuten, waarna u eventueel van zaal kunt wisselen.

Spoorzone Delft: ondergronds bouwen in de stad

Peter Gossink, Combinatie Crommelijn
Bekijk de presentatie in .pdf

Delft is sinds 2008 het werkgebied van Combinatie CrommeLijn. Zij is de uitdaging aangegaan een tunnel dwars door het stadscentrum van Delft te bouwen. Geen geboorde tunnel dit keer, maar een tunnel die met behulp van twee bouwmethoden wordt geconstrueerd: de traditionele open bouwkuip met damwanden en de wanden-dakmethode met diepwanden. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen technisch een uitdaging is, maar tevens hoge eisen stelt aan het handhaven van bereikbaarheid, zorg voor panden in de omgeving, bouwlogistiek en communicatie. Projectdirecteur Peter Gossink deelt met u de ‘lessons learned’, onder andere opgedaan als praktijkproject voor Geoimpuls, en vertelt wat het betekent om een technisch project ‘een menselijk gezicht’ te geven en in een complexe omgeving te realiseren.

Onder- en bovengrondse visie voor Stadshavens Rotterdam

Maarten Nypels en Francisco Freyre, Gemeentewerken Rotterdam
Bekijk de presentatie in .pdf

In 2010 heeft de Rotterdamse gemeenteraad unaniem de Structuurvisie Stadhavens Rotterdam vastgesteld. Een buitendijks gebied van zestienhonderd hectare binnen de ‘Rotterdamse ruit’ wordt deels van haven naar gemengd stedelijk gebied getransformeerd. Waarbij de transformatie energieneutraal, klimaatbestendig en met optimale inzet van de ondergrond moet plaatsvinden. In zijn presentatie vertelt Maarten Nypels meer over de visie van de gemeente en gaat hij in op de vraagstukken die er liggen. Met betrekking tot de ondergrond zijn er talloze uitdagingen. De buitendijkse situatie vraagt bijvoorbeeld om innovatieve oplossingen: alles omdijken, of alles een meter of meer ophogen is geen optie. Wat biedt de ondergrond aan kansen op dit gebied? En de havenbekken hebben veel kademuren die zich mogelijkerwijs lenen voor andere (ondergrondse) toepassingen. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden? Nypels hoort graag uw ideeën en nodigt iedereen uit om mee te denken.

Dit is een van de nieuwe zeepkisten van het COB! Als u wilt meedoen in de werkgroep horen wij het graag. Neem contact op via info@cob.nl of bel 0182 540 660.

Fehrmarnbelttunnel: van alternatief naar voorkeursoplossing

Wim Janssen, TEC
Bekijk de presentatie in .pdf

Op 3 september 2008 hebben Denemarken en Duitsland een verdrag getekend voor de bouw van een vaste oeververbinding tussen de twee landen. De twintig kilometer lange verbinding bestaat uit een wegtunnel met twee keer twee rijstroken en een tweesporige treintunnel. Op basis van een haalbaarheidsstudie ging de voorkeur aanvankelijk uit naar een tuibrug, met als alternatief een afgezonken tunnel. Beide oplossingen zijn uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en op basis hiervan is in februari 2011 gekozen voor de tunnelvariant. Wat waren de argumenten voor deze keuze en hoe ziet het ontwerp eruit? Wim Janssen vertelt het u in zijn presentatie.