Maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels

Participeren of contact opnemen?

Hieronder vindt u links naar formulieren om maatregelen en suggesties in te dienen:

>> Naar het formulier om maatregelen in te dienen
>> Naar het formulier om overige suggesties in te dienen

Wilt u bijdragen aan dit groeiboek? Heeft u een idee voor een nieuw onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het COB per mail info@cob.nl of telefonisch 085 – 4862 410. We horen graag van u!

Bijlage: DRUPS als mogelijk alternatief

Een dynamic rotating uninterruptable power supply (DRUPS) combineert de functionaliteit van de (statische) uninterruptible power supply (UPS) en het noodstroomaggregaat (NSA), en mag als directe vervanging van de netaansluiting worden gezien. Met de gecombineerde functionaliteit wordt bedoeld: de NSA als back-up voor het uitvallen van de reguliere energievoorziening (netaansluiting) en de UPS voor het opvangen van de tijdelijke uitval van de energievoorziening (‘door het donker gaan’) tijdens het opstarten van de NSA (typisch ongeveer tien seconden). Volgens de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) heeft de UPS daarnaast ook de functie om energie te leveren bij het afsluiten van een tunnel in geval van falen van zowel de netaansluiting als ook de NSA (niet starten).

Het rendement van de noodstroomvoorziening kan in de stand-bysituatie (tijdens het normaal aanwezig zijn van de netaansluiting) beter zijn dan de combinatie NSA en statische UPS, maar is sterk afhankelijk van de verhouding tussen het benodigde no-breakvermogen (voor de kritische verbruikers) en het NSA vermogen (voor de niet-kritische grootverbruikers).

Energie-efficiëntievoordelen

Dit is een item voor een verdere bureaustudie. In het verleden zijn wel vergelijkingen gemaakt tussen NSA/UPS en DRUPS, maar deze zijn doorgaans gericht op total cost of ownership, operationele kosten en onderhoudskosten. Een vergelijking gebaseerd op energie-efficiency gedurende bijvoorbeeld tien jaar dient nader te worden onderzocht.

Past deze maatregel in de LTS?

Op dit moment is het toepassen van een DRUPS volgens de LTS niet toegestaan. In de LTS worden specifieke oplossingen voorgeschreven die als noodstroomvoorziening mogen worden ingezet. De functie ‘noodstroomvoorziening’ is in de LTS als volgt omschreven: “Als de primaire energiebron uitvalt, dient automatisch te worden omgeschakeld naar vervangende energiebronnen. Vervangende bronnen kunnen zijn een redundante netaansluiting, noodstroomaggregaten (NSA’s) en no-breaks (UPS)”. Het toepassen van DRUPS als noodstroomvoorziening zou als mogelijk alternatief in de standaard kunnen worden opgenomen.

Wat zijn de consequenties van deze maatregel m.b.t. beschikbaarheid/betrouwbaarheid/onderhoudbaarheid?

Beschikbaarheid van de DRUPS kent een relatie met het veiligheidsniveau van de tunnel (zie item hieronder). Immers, de DRUPS dient bij netuitval de elektrische energievoorziening voor de veiligheidsvoorzieningen in de tunnel te waarborgen. Het falen bij aanspraakgedrag (starten wanneer noodzakelijk) is van een DRUPS doorgaans beter dan van een NSA. Echter, de totale betrouwbaarheid dient gelijk (of beter) te zijn dan de combinatie NSA/statische UPS.

Wat zijn de veiligheidsconsequenties?

Toepassen van DRUPS als alternatief voor NSA/UPS heeft mogelijk een beperkt gevolg voor het veiligheidsniveau in de tunnel. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in faalgedrag. Bij de UPS/NSA is een beperkte redundantie aanwezig tussen de UPS en de NSA. Bij het niet-starten van de NSA (falen bij aanspraak) kan door het aanwezig zijn van de aparte UPS, een beperkt aantal voorzieningen in de tunnel voor een beperkte tijd in stand worden gehouden, waardoor beheerst afsluiten en leeg rijden van de tunnel geborgd is. De DRUPS kent een dergelijke redundantie niet. Het niet-starten van de diesel zal bijna onmiddellijk leiden tot uitval van de voorzieningen in de tunnel. Beheerst afsluiten is in dat geval niet mogelijk. In een nadere vergelijking van de DRUPS met NSA/UPS zal dit faalgedrag moeten worden meegenomen.

Klap uit Klap in