Renoveren kun je leren
Geleerde lessen:
  Geleerde lessen

  Participeren of contact opnemen?

  Hieronder vindt u links naar formulieren om maatregelen en suggesties in te dienen:

  >> Naar het formulier om maatregelen in te dienen
  >> Naar het formulier om overige suggesties in te dienen

  Wilt u bijdragen aan dit groeiboek? Heeft u een idee voor een nieuw onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het COB per mail info@cob.nl of telefonisch 085 – 4862 410. We horen graag van u!

  Bijlage: Actoren bij tunnelrenovatie

  De wettelijke definitie van de belangen en doelstellingen van actoren bij tunnelprojecten zijn – indien van toepassing – gegeven in de Warvw. Onderstaand overzicht geeft een samenvatting op basis van ervaringen uit diverse projecten.

  PartijenBelang / doelstelling

  Tunnelbeheerder (TB)

  In Warvw gedefinieerde rol.

  Verantwoordelijk voor veilige exploitatie van de tunnel, hiermee verantwoordelijk voor veiligheidsdocumentatie (tunnelveiligheidsplan, bouwplan, veiligheidsbeheerplan), voor een functionerend technisch tunnelsysteem en voor een getrainde beheer- en calamiteitenorganisatie.

  Veiligheidsbeambte (VB)

  In Warvw gedefinieerde rol.

  Levert gevraagd en ongevraagd advies aan de tunnelbeheerder over de tunnelveiligheid. Heeft hierbij nadrukkelijk ook aandacht de controle op opleiding, training en oefening (OTO) van de beheer- en calamiteitenorganisatie en is betrokken bij de evaluatie van incidenten. Bij de aanvraag van tunnelveiligheid-gerelateerde vergunningen moet wettelijk een advies van de VB gevoegd worden.

  Bevoegd college van B en W

  In Warvw gedefinieerde rol, ook wel ‘bevoegd gezag’ (BG) genoemd.

  Verantwoordelijk voor verlening van de diverse tunnelveiligheid-gerelateerde vergunningen, op basis van een toets aan de wettelijke kaders. Daarnaast verantwoordelijk voor handhaving van de wettelijke kaders, met als ultiem middel het intrekken van de vereiste vergunningen voor bouw en gebruik van de tunnel.
  Brandweer/hulpdiensten (BRW)De brandweer of veiligheidsregio fungeert als adviseur van het bevoegd gezag bij de beoordeling van de aangevraagde vergunningen. Daarnaast is het calamiteitenbestrijdingsplan het resultaat van samenwerking tussen de brandweer, TB en overige partijen die een rol hebben bij de calamiteitenbestrijding (waaronder de andere hulpdiensten).

  Opdrachtgever (OG)

  Projectorganisatie, gelieerd aan TB

  Opdrachtgeversorganisatie die verantwoordelijk is voor het laten uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden. Stelt hiertoe een contract op, zet dit in de markt, stuurt de uitvoering van het contract aan en draagt de gerenoveerde tunnel over aan de TB. Zorgt ervoor dat de juiste scope van werkzaamheden geleverd wordt tegen gestelde financiële en planningsrandvoorwaarden.

  Opdrachtnemer (ON)

  (Consortium van) aannemer(s).

  Verantwoordelijk voor het realiseren van de renovatiewerkzaamheden die in het contract van OG zijn vastgelegd tegen een overeengekomen prijs en planning. Hierbij behoort in de regel het (nader) ontwerp, de uitvoering, inbedrijfstellen en testen (verificatie); soms ook onderhoud. In de regel tevens verantwoordelijk voor aanvraag omgevingsvergunning (voor bouwen) en leverancier van input voor de openstellingsvergunning.

   Weggebruikers

  Automobilisten en beroepschauffeurs.

  Gebruiken de te renoveren tunnel en de wegverbinding die daar doorheen gaat. Ervaren overlast (gewijzigd verkeersbeeld, omleidingen, vertragingen) van afsluitingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden.

  Omgeving

  Bedrijven, instellingen en bewonersgroeperingen in de omgeving van de tunnel.

  Zijn voor de bereikbaarheid van hun locaties (deels) afhankelijk van de te renoveren tunnel en de wegverbinding die daar doorheen gaat. Ervaren overlast (omleiding, vertraging, onbereikbaarheid) van afsluitingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden.