Renoveren kun je leren
Geleerde lessen:
  Geleerde lessen

  Participeren of contact opnemen?

  Hieronder vindt u links naar formulieren om maatregelen en suggesties in te dienen:

  >> Naar het formulier om maatregelen in te dienen
  >> Naar het formulier om overige suggesties in te dienen

  Wilt u bijdragen aan dit groeiboek? Heeft u een idee voor een nieuw onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het COB per mail info@cob.nl of telefonisch 085 – 4862 410. We horen graag van u!

  Bijlage: Bereikbaarheidswebsite Renovatie Velsertunnel

  Draagvlak

  Omgevingsmanager RWS: “De website heeft de nodige voeten in de aarde gehad en was technisch ook een flinke uitdaging. Dat we het toch (tijdig) hebben weten te realiseren, is van grote invloed geweest op het draagvlak voor het renovatieproject.”

  Actuele reisinformatie over de tijdelijke situatie was een belangrijk onderdeel van het bereikbaarheidsplan voor de Velsertunnel. Het bedrijfsleven had dit als een van de belangrijkste issues bestempeld. In nauw overleg en samenwerking met dat (regionaal) bedrijfsleven (verenigd in het platform IJmond Bereikbaar) is er een tijdelijke bereikbaarheidswebsite ontwikkeld: www.ijmondbereikbaar.nl/routekaart-bedrijven.

  Tijdens de intensieve gesprekken die Rijkswaterstaat voerde met de regionale stakeholders kwam een sterke behoefte aan betrouwbare en actuele reisinformatie naar voren. Veel medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers van aanwezige bedrijven en publiekstrekkende locaties zijn na sluiting van de tunnel genoodzaakt gebruik te maken van de tijdelijke nieuwe routes. Hoe straal je als bedrijf straks uit nog steeds goed bereikbaar te zijn? Weten klanten en leveranciers straks hoe ze op een specifiek tijdstip het snelst van A naar B komen? En: hoe kan iemand een goede keuze maken om een keer thuis te werken of de fiets te pakken? Betrouwbare en actuele reisinformatie is voor de bereikbaarheid essentieel. Bovendien versterkt reisinformatie het effect van de andere bereikbaarheidsmaatregelen, met name de aanleg van de tijdelijke wegen.

  Uitdaging tijdelijke infrastructuur
  Speciaal voor de renovatie van de Velsertunnel heeft Rijkswaterstaat vier zogeheten keerlussen aangelegd: tijdelijke verbindingswegen in de oksels van de kruispunten Velsen en Beverwijk. Dankzij de keerlussen bereiken weggebruikers sneller de hoofdomleidingsroute die door de naburige Wijkertunnel (A9) loopt. Dat scheelt een eind omrijden via het Rottepolderplein of Heemskerk.

  Het komt in Nederland zelden voor dat een wegennet voor negen maanden zo drastisch wordt aangepast. Voor de communicatie over de juiste routes en actuele reisinformatie ligt hier een grote uitdaging. Alle noord-zuidbewegingen blijven tijdens de tunnelsluiting beschikbaar, maar de capaciteit van het wegennet neemt af en belangrijker nog: al dat wegverkeer krijgt te maken met compleet andere routes waarbij de kans op files en vertragingen aanzienlijk toeneemt.

  Onderliggend kaartmateriaal
  Idealiter zouden in alle bestaande navigatiesystemen op 15 april 2016, de eerste dag van de sluiting van de Velsertunnel, de aanpassingen in het wegennet zijn geïmplementeerd. Uit verschillende gesprekken met aanbieders van navigatiesystemen en met name het onderliggend kaartmateriaal bleek dat dit in de praktijk momenteel niet haalbaar was. Updates van navigatiesystemen gaan gepaard met een bepaalde ververstijd, soms oplopend tot enkele maanden. Daarbij vinden lang niet alle updates automatisch plaats; bij sommige aanbieders moet de klant er zelfs voor betalen. De businessmodellen van verschillende marktpartijen laten tijdelijke wijzigingen van het kaartmateriaal dus nog niet toe. Het grote aantal kaartleveranciers en aanbieders van navigatiesystemen maakt de opgave extra complex. Voor Rijkswaterstaat reden om zélf regie te nemen rond actuele reisinformatie tijdens de tunnelsluiting.

  Tijdelijke website
  Het team van de Velsertunnel heeft het initiatief genomen om een tijdelijke website te ontwikkelen met daarop de actuele routes en reistijden tijdens de sluiting van de tunnel. Een site die het tijdelijke weggennet correct weergeeft en bovendien snel inzicht geeft in de drukte op de weg. Het resultaat is www.ijmondbereikbaar.nl/routekaart-bedrijven, ontwikkeld samen met platform IJmond Bereikbaar, een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten. De website omvat een interactieve kaart waarop bedrijven en publiekstrekkende locaties relevante regionale routes naar strategische locatie in het wegennet, zoals knooppunten, kunnen instellen.

  Wat maakt deze website zo uniek?

  • Om een website van én voor de IJmond te maken, is het bedrijfsleven in de vorm van een klankbordgroep nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan.
  • De website laat zowel voor als tijdens de tunnelsluiting routes van en naar het bedrijfsleven zien die op dat moment correct zijn, inclusief relevante alternatieven. Dit betekent dat het tijdelijke wegennet integraal was opgenomen zodra de tunnel sloot.
  • Alle routes die bedrijven kunnen instellen lopen via vooraf met de verschillende wegbeheerders afgestemde voorkeursroutes. Sluipverkeer, bijvoorbeeld via het sluizencomplex in IJmuiden, wordt hierdoor niet aangemoedigd.
  • Gezien de hoeveelheid transportbedrijven in de regio en het grote aantal (inter)nationale vrachtwagens dat normaal gebruikmaakt van de Velsertunnel, biedt de website de mogelijkheid om te kiezen voor zowel personen- als vrachtautoreistijden.

  Een bedrijf kan de (responsive) website geheel naar eigen wens instellen en implementeren, bijvoorbeeld op grote tv’s in de lobby, in een planningsafdeling, op de website of op het intranet. Personeel, klanten en leveranciers zien op de kaart vervolgens actuele reistijden op verschillende routes van of naar het bedrijf. Daarmee kunnen ze zelf een slimme reiskeuze maken. Er hebben zich meer dan honderd bedrijven aangemeld voor de interactieve website, wat laat zien dat de toepassing aansloot en -sluit bij de vraag uit de regio.