COB Academy

De COB-academy is een toegankelijke, maar diepgaande vorm van kennisoverdracht om het netwerk beter bekend te maken met de kennis die binnen het COB wordt ontwikkeld.

Het COB ontwikkelt kennis en ontsluit die via de digitale kennisbank. Via congressen, lezingen, artikelen in vakbladen, de Onderbouwing en de nieuwsbrief wordt actief met de markt gecommuniceerd over de kennis. Maar is ontsluiten van kennis en erover communiceren wel voldoende? Kan het COB-netwerk zo de kennis in praktijk toepassen of is er meer nodig?

Met de COB-academy wil het COB de stap van theorie (een rapport) naar praktijk verkleinen, zodat alle partijen optimaal profiteren van de uitgevoerde projecten. De kennisoverdracht vindt plaats via korte cursussen en kleine bijeenkomsten, toegespitst op actuele vraagstukken, voorbeelden uit de praktijk en veel interactie.

Doelgroep

Gezien het academische karakter van onze kennis, de rapporten en het netwerk, richten we ons met de COB-academy op een multidisciplinaire doelgroep op HBO en universitair niveau. Zowel technisch specialisten als managers en bestuurders kunnen bij ons terecht.

Voorbeelden

Er is geen vast aanbod aan activiteiten, omdat deze worden aangepast op de behoeften van het COB-netwerk en de ontwikkelde kennis. Hieronder ziet u voorbeelden van activiteiten die hebben plaatsgevonden.

KENNISDAG Gaasperdammertunnel
Rijkswaterstaat, IXAS en het COB organiseren op 30 maart 2017 een speciale kennisdag voor medewerkers van tunnelprojecten en -tenders. We presenteren de lessen van de Gaasperdammertunnel tot nu toe, en gaan we met de aanwezigen in gesprek. Kunnen zij de lessen gebruiken in hun eigen project? Kunnen zij de Gaasperdammertunnel nog ergens voor behoeden?
>> Lees meer

MINICONGRES Big data
Op het gebied van ondergronds bouwen wordt nog weinig gebruikgemaakt van big data. Wellicht laat het COB-netwerk kansen onbenut. Het COB is daarom een initiatief gestart om big data onder de aandacht te brengen. Als eerste stap werd op 26 oktober 2016 een minicongres over big data georganiseerd.
>> Lees meer

WORKSHOP Monitoring in de praktijk
Op maandag 27 juni 2016 is het rapport Monitoring in de praktijk gepresenteerd in een workshop met de betrokken experts. De gasten kregen korte presentaties over de drie praktijkprojecten en konden daarna met de experts om tafel om hun vragen, dilemma’s en suggesties op het gebied van monitoring te bespreken.

MASTERCLASSES COB-congres 2014
Op het COB-congres 2014 organiseerden we vier masterclasses:

  • Wederzijdse nieuwsgierigheid
  • Geo-Impuls in praktijk: leren van Spoorzone Delft
  • Handboek Tunnelbouw
  • Slimme omgaan met afwijkende tunnels

MASTERCLASSES Zorgvuldig afwegen
Eind oktober 2013 verscheen de COB-publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging, waarin handvatten worden gegeven voor het afwegen van boven- en ondergrondse oplossingen voor ruimtelijke opgaven. In de masterclasses worden deze handvatten verder toegelicht met praktische voorbeelden.
>> Meer informatie