Masterclasses Zorgvuldig afwegen

Eind oktober 2013 verscheen de COB-publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging, waarin handvatten worden gegeven voor het afwegen van boven- en ondergrondse oplossingen voor ruimtelijke opgaven. In de masterclasses worden deze handvatten verder toegelicht met praktische voorbeelden.

In de ochtend krijgt u een toelichting op de zeven sleutels. Enerzijds gaan we in op de theorie, maar we stappen al snel over naar de praktijk. Hierbij is de inbreng van uw eigen projecten en ervaringen van belang. We bekijken voor elke sleutel hoe hij kan helpen bij uw praktische opgaven.

’s Middags werkt u in kleine subgroepen aan een concrete casus. Stap voor stap maakt u mee wat de zeven sleutels voor u en het project kunnen betekenen. Daarna analyseren we gezamenlijk de resultaten en bespreken we de do’s en don’ts. Aan het einde van de masterclass heeft u meer inzicht in de zeven sleutels en kunt u de zeven sleutels toepassen op uw eigen projecten.

Programma:

 • 8.30 uur – Inloop
 • 9.00 uur – Start masterclass: kennismaking en verkenning projecten en ervaringen van deelnemers
 • 9.45 uur – Verkenning zeven sleutels in vogelvlucht
 • 10.30 uur – Pauze
 • 11.00 uur – Verdieping zeven sleutels vanuit de praktijk: wat is het onderliggend mechanisme bij afweging en besluitvorming?
 • 12.30 uur – Lunch
 • 13.30 uur – Aan de slag met de praktijk: behandeling praktijkcases in subgroepen. In welke film zit je? Waarom je meer dan gebruikelijk van stakeholders moet weten.
 • 14.45 uur – Pauze
 • 15.00 uur – Aan de slag met de praktijk: behandeling praktijkcases in subgroepen. Hoe richt je een proces tot besluitvorming in? Welke instrumentarium zet je in en waarom? Oefenen met de zeven sleutels.
 • 16.00 uur – Reflectie: delen resultaten, do’s en dont’s. Waar kunnen de zeven sleutels worden toegepast? Op welke aspecten is het nuttig ze verder uit te breiden of te verdiepen?
 • 17.00 uur – Borrel

De masterclass in Amsterdam: