Thema's - kennisagenda 2015-2020

De wereld verandert, en daarmee het profiel van het vakgebied en (de behoeftes van) de participanten van het COB. We bekijken geregeld wat deze veranderingen betekenen voor ons huidige en toekomstige werk. In het COB-programma 2015-2020 zijn binnen vier thema’s vijftien kennisvragen geformuleerd die ons de komende jaren richting geven. Daarbij is er uiteraard nog volop ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken.

Verbinden

Assetmanagament

Duurzaamheid

Waardering

Het COB-programma 2015-2020 is ook gepubliceerd als cahier. In dit boekje leest u meer over de relevante trends in de sector, de werkwijze van het COB en de uitvoering.
>> Download cahier als pdf