Duurzaamheid

Van een ondergrondse constructie die iets kost, naar een ondergrondse constructie die iets oplevert. Dat is in een notendop wat het COB voor ogen heeft bij het thema Duurzaamheid. Het inspiratiedocument Duurzaamheid (juni 2014) biedt een kader dat om verdere uitwerking in de praktijk vraagt. De Rotterdamsebaan was de eerste, wie neemt het stokje over? Hoe gaan we iedere tunnel in Nederland een beetje duurzamer maken?

Het veranderende energielandschap is binnen duurzaamheid een belangrijk element. Het gebruik van duurzame energievormen neemt toe, wat ook gevolgen heeft voor het gebruik van de ondergrond. Participanten van het COB spelen een rol in de transitie naar een duurzame omgeving. Het COB ziet het dan ook als taak om bij te dragen aan kennisontwikkeling op dit gebied. Wat zijn de kansen en risico’s?

KennisvraagDoel in 2020
Hoe kunnen nutsvoorzieningen effectief ingepast worden bij duurzame gebiedsinrichting?Er is een toolbox voor slimme regie waarmee winstmaximalisatie en waardecreatie worden bereikt.
Hoe zorgen we ervoor dat de ingezette trend naar geheel duurzame tunnels wordt uitgebouwd?Noodzakelijke innovaties zijn ontwikkeld en worden in combinatie met opgestelde duurzaamheidsaspecten toegepast in praktijkprojecten.
Hoe vertalen we de begrippen ‘flexibiliteit’ en ‘adaptief gebruik’ naar ondergrondse toepassingen?Er is een visie op flexibiliteit en deze komt tot uitdrukking in praktijkprojecten.
Wat zijn de kansen en risico’s voor ander bodemgebruik wanneer er gebruikgemaakt wordt van bodemenergie?Gebruikmaken van bodemenergie is een vanzelfsprekende afweging bij ondergronds bouwen.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Hier ziet u de projecten die de afgelopen drie jaar zijn afgerond.