Catalogus bundelingstechnieken

Vanuit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentiële goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

In het co-creatietraject Vol onder maaiveld van de Bouwcampus en het COB heeft een aantal teams nagedacht over innovatieve oplossingen voor ondergrondse infra. Zeven teams hebben plan van aanpak en een presentatie opgesteld, die op 17 april 2020 tijdens het Flexival gepresenteerd zijn. Een aantal van deze ideeën hebben te maken met de bundeling van kabels en leidingen in de ondergrond, waardoor er meer overzicht ontstaat en een betere verdeling van de schaarse ruimte. Hierdoor zou op termijn ook ruimte ontstaan voor nieuwe toepassingen (warmtenet, laadpalen, opslag van hemelwater, etc.), waardoor ook een bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

Het bundelen van ondergrondse kabels en leidingen lijkt dus een kansrijke oplossing. Om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen betrokken partijen nader kennis te laten maken met bundelingstechnieken en de voor- en nadelen, is een van de teamleden, Lex Halsema, gevraagd om een plan van aanpak te maken voor een groeiboek ‘Catalogus Bundelingstechnieken’. Dit groeiboek kan partijen helpen om na te gaan in hoeverre (welke van) de bundelingsmethoden geschikt zijn in hun situatie.

Inmiddels is begonnen met een eerste inventarisatie van reeds bestaande informatie(bronnen). Daarnaast wordt afgestemd met de verschillende teams over de plannen die zij eerder gepresenteerd hebben. Het plan van aanpak wordt naar verwachting deze zomer opgeleverd.