Catalogus bundelingstechnieken

Uit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentieel goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek ontwikkeld waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

In het co-creatietraject Vol onder maaiveld van de Bouwcampus en het COB heeft een aantal teams nagedacht over innovatieve oplossingen voor ondergrondse infra. Zeven teams hebben een plan van aanpak opgesteld, die op 17 april 2020 tijdens het Flexival gepresenteerd zijn. Een aantal van deze ideeën had te maken met de bundeling van kabels en leidingen in de ondergrond, waardoor er meer overzicht ontstaat en een betere verdeling van de schaarse ruimte. Hierdoor zou op termijn ook ruimte ontstaan voor nieuwe toepassingen (warmtenet, laadpalen, opslag van hemelwater, etc.), waardoor ook een bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

Om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen betrokken partijen nader kennis te laten maken met bundelingstechnieken en de voor- en nadelen daarvan, heeft het COB-netwerk een groeiboek ‘Catalogus bundelingstechnieken’ gemaakt. Dit groeiboek kan partijen helpen om na te gaan in hoeverre (welke van) de bundelingsmethoden geschikt zijn in hun situatie.

Groeiboek Catalogus bundelingstechnieken

In het groeiboek Catalogus bundelingstechnieken zijn eerder toegepaste bundelingstechnieken verzameld en toegelicht. De opstellers willen inspireren tot verdieping in de mogelijkheden van bundelingstechnieken. Dit groeiboek biedt behulpzame informatie voor het vinden van de juiste match tussen een specifieke opgave en de ter plaatse toepasbare bundelingstechniek(en). Het groeiboek biedt geen kant-en-klaar afwegingskader, maar laat wel zien welke techniek voor welke situatie geschikt kan zijn en welke factoren daarbij een rol spelen. Er wordt onder meer ingegaan op de verschillende belangen van de betrokken partijen, het proces, samenwerkingsaspecten, kosten en baten, en financiering.
>> Ga naar het groeiboek Catalogus bundelingstechnieken

Projectleider Arjan Visser praat samen met Patricia Byrne-Meijer van de gemeente Amsterdam over het gloednieuwe groeiboek over bundelingstechnieken.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eindproduct: eindredactie, laatste beeldmateriaal wordt verzameld, document wordt opgemaakt en gepubliceerd.

Q4 2022
2

Extra: promotie in de vorm van video en artikel.

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Presentatie en sessie op Kennisarenadag 2023.

1

Voorbereiding en opnames promotievideo in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Opname vond plaats in leidingentunnel Mahlerplein.

2

Artikel over het groeiboek in de Onderbouwing.

2

Meer over het project

Het groeiboek beschrijft zowel de relevante contextuele factoren, als de technische en niet-technische aspecten van de oplossingen. Hierbij is, waar mogelijk, aangegeven waar relevante ervaring is met de gewenste oplossing. Hiervoor was het nodig om informatie over verschillende bundelingstechnieken te verzamelen en te clusteren en de ervaringen op te tekenen.

De schrijver van het groeiboek is gestart met het in kaart brengen van de behoeften van stakeholders, zoals:

  • Welke informatie heeft een gemeente nodig om goede besluiten te nemen rondom bundelingen?
  • Wanneer wil c.q. kan een netbeheerder zijn leidingen in een gebundelde ligging kwijt en wanneer niet?
  • Wat heeft een adviesbureau of aannemer nodig om een goed plan te maken voor een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur?
  • Wat heeft een aannemer of uitvoerende partij nodig om kabels en leidingen gebundeld aan te kunnen/mogen leggen?

Doel en opzet van het groeiboek
Het doel van het groeiboek is te laten zien welke bundelingsmogelijkheden er zijn, zodat dit ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en implementeren van projecten gericht op toekomstbestendige ondergrondse infra. Opgedane ervaringen helpen om verkeerde beslissingen te voorkomen, koudwatervrees bij partijen met weinig ervaring wordt weggenomen en de branche wordt geholpen met de inrichting van de ondergrond. In het groeiboek is de technische kant van de bundelingstechnieken toegelicht en vertaald naar inzichtelijke, technische tekeningen. De bijbehorende informatie is duidelijk voor experts, maar ook voor minder ervaren betrokkenen. Hiermee weten stakeholders in welke situatie welke bundeling kan worden toegepast.

De inhoud
In het boek zijn de verschillende technische oplossingen (producten) terug te vinden, waaronder:

  • Boringen en persingen
  • Kabel-en-leidingengoten
  • Mantelbuis/putconstructies
  • Integrale leidingentunnels
  • Overig

Expertteam 
Een expertteam bestaand uit stakeholders heeft richting gegeven aan de invulling van het groeiboek. Tevens heeft de groep het groeiboek gereviewd.

(Illustratie: Cartoon Blanche)

Deelnemers

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Jorrit de Jong, rol: Geïnterviewd

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Christian Kivit, rol: Lid expertteam
Christian Kivit, rol: Geïnterviewd
Marc Hooijmans, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Lid expertteam

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Lid expertteam
Roel van Noort, rol: Geïnterviewd

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Geïnterviewd
Richard van Ravesteijn, rol: Geïnterviewd

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jaap Peters, rol: Geïnterviewd

J. van Toorenburg Adviesbureau voor warmte, koel en Electrotechniek -

Locatie: Den Haag, De Perponchersraat 134-136
Richard van Toorenburg, rol: Geïnterviewd

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Geïnterviewd
Thijs Wessels, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid expertteam