Catalogus bundelingstechnieken

Uit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentieel goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

In het co-creatietraject Vol onder maaiveld van de Bouwcampus en het COB heeft een aantal teams nagedacht over innovatieve oplossingen voor ondergrondse infra. Zeven teams hebben plan van aanpak en een presentatie opgesteld, die op 17 april 2020 tijdens het Flexival gepresenteerd zijn. Een aantal van deze ideeën hebben te maken met de bundeling van kabels en leidingen in de ondergrond, waardoor er meer overzicht ontstaat en een betere verdeling van de schaarse ruimte. Hierdoor zou op termijn ook ruimte ontstaan voor nieuwe toepassingen (warmtenet, laadpalen, opslag van hemelwater, etc.), waardoor ook een bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

Het bundelen van ondergrondse kabels en leidingen lijkt dus een kansrijke oplossing. Om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen betrokken partijen nader kennis te laten maken met bundelingstechnieken en de voor- en nadelen daarvan, wil het COB-netwerk een groeiboek ‘Catalogus bundelingstechnieken’ maken. Dit groeiboek kan partijen helpen om na te gaan in hoeverre (welke van) de bundelingsmethoden geschikt zijn in hun situatie.

Aanpak

Het groeiboek moet zowel de relevante contextuele factoren, als de technische en niet-technische aspecten van de oplossingen beschrijven en hierbij, indien mogelijk, aangeven waar relevante ervaring is met de gewenste oplossing. Hiervoor is het nodig om informatie over verschillende bundelingstechnieken te verzamelen en te clusteren en de ervaringen op te tekenen.

De schrijver van het groeiboek start met het in kaart brengen van de behoeften van stakeholders, zoals:

  • Welke informatie heeft een gemeente nodig om goede besluiten te nemen rondom bundelingen?
  • Wanneer wil c.q. kan een netbeheerder zijn leidingen in een gebundelde ligging kwijt en wanneer niet?
  • Wat heeft een adviesbureau of aannemer nodig om een goed plan te maken voor een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur?
  • Wat heeft een aannemer of uitvoerende partij nodig om kabels en leidingen gebundeld aan te kunnen/mogen leggen?

Aan de hand van de uitkomsten gaat de schrijver aan de slag met de inhoud van het groeiboek. Hiervoor moet hij/zij interviews afnemen, bureauonderzoek doen en de informatie zo vertalen dat deze zowel geschikt is voor de inhoudelijke expert, als een middel waarop gewogen besluitvorming plaatsvindt. Het groeiboek moet zo een plek worden waar relevante, praktische en eerlijke informatie te vinden is over de diverse bundelingstechnieken.

Doel en opzet van het groeiboek
Het doel is te laten zien welke bundelingsmogelijkheden er zijn, zodat dit ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en implementeren van projecten gericht op toekomstbestendige ondergrondse infra. Opgedane ervaringen helpen om verkeerde beslissingen te voorkomen, koudwatervrees bij partijen met weinig ervaring wordt weggenomen en de branche wordt geholpen met de inrichting van de ondergrond. In het groeiboek wordt de technische kant van de bundelingstechnieken toegelicht, vertaald naar inzichtelijke, technische tekeningen en de informatie die daarbij hoort is duidelijk voor experts én minder ervaren betrokkenen. Hiermee weten stakeholders in welke situatie welke bundeling toegepast kan worden, met daarbij – voor zover bekend – de consequenties van dit besluit.

De inhoud van het groeiboek
De basis van het boek zijn de verschillende technische oplossingen (producten), die onderverdeeld zijn in vijf hoofdstukken:

  1. Boringen en persingen
  2. Kabel-en-leidingengoten
  3. Mantelbuis/putconstructies
  4. Integrale leidingentunnels
  5. Overig

Begeleidingscommissie

Er is een begeleidingscommissie ingesteld om de stakeholders voor toepassen van bundelingstechnieken te vertegenwoordigen, of daarmee de verbinding te leggen. De commissie ziet ook toe op de invulling van het groeiboek door middel van een review.

Deelnemers

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Arjan Visser, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Dunea NV Duin & Water

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Klaas Sipma, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Lid expertteam

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Lid expertteam

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V.

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid expertteam

(Illustratie: Cartoon Blanche)