Catalogus bundelingstechnieken

Vanuit het traject Vol onder maaiveld is naar voren gekomen dat bundelen een potentiële goede oplossing is voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

In het co-creatietraject Vol onder maaiveld van de Bouwcampus en het COB heeft een aantal teams nagedacht over innovatieve oplossingen voor ondergrondse infra. Zeven teams hebben plan van aanpak en een presentatie opgesteld, die op 17 april 2020 tijdens het Flexival gepresenteerd zijn. Een aantal van deze ideeën hebben te maken met de bundeling van kabels en leidingen in de ondergrond, waardoor er meer overzicht ontstaat en een betere verdeling van de schaarse ruimte. Hierdoor zou op termijn ook ruimte ontstaan voor nieuwe toepassingen (warmtenet, laadpalen, opslag van hemelwater, etc.), waardoor ook een bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

Het bundelen van ondergrondse kabels en leidingen lijkt dus een kansrijke oplossing. Om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en anderen betrokken partijen nader kennis te laten maken met bundelingstechnieken en de voor- en nadelen daarvan, wil het COB-netwerk een groeiboek ‘Catalogus bundelingstechnieken’ maken. Dit groeiboek kan partijen helpen om na te gaan in hoeverre (welke van) de bundelingsmethoden geschikt zijn in hun situatie.

Aanpak

De werkgroep is gestart met het in kaart brengen van de stakeholders en hun behoeften:

  • Gemeenten: rol als initiatiefnemer, vergunningverlener, beheerder en gebruiker
  • Provincies: rol als initiatiefnemer en vergunningverlener
  • Adviesbureaus: rol planschrijver, inrichting van de onder- en bovengrond
  • Netwerkbeheerders: rol als gebruiker, beheerder

Uit de studie blijkt bij de besluitvorming voor het toepassen van bundelingstechnieken voor het merendeel een afweging gemaakt wordt op basis van ambities, hinder, ruimte en kosten. In het groeiboek zal deze afweging nader worden toegelicht. Ook de stakeholders en belangen worden beschreven.

Vervolgens wordt er inzicht gegeven in de verschillende soorten bundelingstechnieken. Het team gaat uit van zes verschillende groepen bundelingstechnieken:

  • Klassieke methodes
  • Kabels-en-leidingen-goten
  • Mantelbuis-putconstructies
  • Integrale leidingentunnels
  • Klimaatadaptieve constructies
  • Overig

Om een beeld te vormen van bundelingstechnieken in de praktijk, zullen in het groeiboek ook voorbeeldprojecten opgenomen worden. Per project wordt onder meer omschreven welke oplossing is gekozen en waarom, wat de voor- en nadelen waren en hoe de kosten en baten zich verhouden. Het groeiboek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Begeleidingscommissie

Er is een begeleidingscommissie ingesteld om de stakeholders voor toepassen van bundelingstechnieken te vertegenwoordigen, of daarmee de verbinding te leggen. De commissie ziet ook toe op de invulling van het groeiboek door middel van een review.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Lidwien Besselink, rol: Lid expertteam
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Locatie: Amsterdam, Buikslotermeerplein 2000
Eric van den Beuken, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Lid expertteam

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Lid expertteam

Kragten B.V.

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Projectleider

(Illustratie: Cartoon Blanche)