Evaluatie mantelbuizenputconstructie

De gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt in een pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie voor het droog, gebundeld, veilig en ondergronds aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. Een evaluatie onder leiding van het COB moet inzicht geven in de toepasbaarheid van de constructie en de mogelijke standaardisatie van het systeem.

Kabels en leidingen zijn de levensaders van onze maatschappij. Ze zorgen ervoor dat huishoudens, bedrijven en publieke instellingen voorzien worden in (basis)behoeften als elektriciteit, gas, water en internet. Een geordende ligging verkleint de kans op schade door werkzaamheden en voorkomt dat straten open moeten voor onderhoud of reparatie van de kabels en leidingen. De gemeente Alphen aan den Rijn is een proef gestart met een mantelbuizenputconstructie om te onderzoeken of dat een goede manier is om kabels en leidingen gebundeld, veilig en bereikbaar ondergronds aan te brengen en te beheren.


De mantelbuizenputconstructie wordt aangebracht onder het Thorbeckeplein. De openbare ruimte wordt de komende jaren geheel vernieuwd. (Beeld: via CityWorks)


De gemeente zet in op het realiseren van een standaardoplossing die breed toepasbaar is, en niet op een maatwerkoplossing voor de specifieke locatie. Het COB gaat de proef daarom evalueren. Werkt de constructie zoals beoogd? In welke situaties is de oplossing technisch mogelijk? Welke beheervoorschriften gelden er voor het systeem? Er zijn vragen geformuleerd binnen vijf thema's:

  • Ontwerptechnisch (functionaliteit, techniek en toekomstvisie)
  • Kosten en baten (kosten, baten en verdeling, inclusief maatschappelijke aspecten)
  • Juridisch (eigendom, beheer, gemeentelijke regelgeving en landelijke regelgeving)
  • Technische normering (standaardisatie van het systeem)
  • Proces (aanpak van het project)

De evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van interviews en beschikbaar gestelde projectinformatie. Voor de belangrijkste leer- en knelpunten die uit de evaluatie naar voren komen ten aanzien van toepasbaarheid en standaardisatie, wordt in een werksessie met deskundigen naar een oplossingsrichting gezocht.

De uitkomsten van de interviews en de werksessie worden uitgewerkt tot een rapportage. Hierin zal ook aan de orde komen welke vervolgstappen er nog nodig zijn om tot een breed toepasbaar (gestandaardiseerd) systeem te komen.

Ook interessant:

Meer informatie

Voor meer informatie over de evaluatie kunt u contact opnemen met projectleider Raymond Krukkert: r.krukkert@4kantadvies.nl of 085 4862 410 (COB).

Start

De start van het proefproject werd feestelijk gevierd. Burgemeester Liesbeth Spies, wethouder Tseard Hoekstra en Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, kwamen op dinsdag 21 juni 2016 naar het Thorbeckeplein om een toelichting te geven op het project. Vanuit het COB waren Merten Hinsenveld (directeur) en Richard van Ravesteijn (coördinator Kabels en leidingen) aanwezig.