Hoogspanning ondergronds

Het COB wil samen met het netwerk een afwegingskader opstellen voor het ondergronds brengen van hoogspanning. Dit afwegingskader is bruikbaar bij de ontwikkeling van hoogspanningsverbindingen.

Op een neutrale en belangeloze wijze zijn verschillende partijen hiermee bezig. De projectgroep bestaat uit deelnemers van TenneT, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Kema. Deskundigen worden bij het project betrokken via workshops, waarin aspecten en thema’s verzameld en getoetst worden. De projectgroep interpreteert en verwerkt deze gegevens tot een afwegingskader.

De projectgroep verwacht een rapportage te presenteren, waarin aspecten benoemd worden voor het maken van de afweging om hoogspanning ondergronds te brengen. Er worden kennisleemten benoemd, die tot vervolgonderzoeken kunnen leiden.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Richard van Ravesteijn, rol: Projectleider
Richard van Ravesteijn, rol: Coordinator

DNV GL

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
John Weebers, rol: Lid

TenneT Holding B.V.

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Henk Sanders, rol: Lid
Patrick van de Rijt, rol: Lid
Peter Sibbald, rol: Lid