Naar aanleiding van een graafincident met een gasleiding voert het COB een onafhankelijke evaluatie uit. Het doel is om inzicht te krijgen in de stappen die alle betrokken partijen (hadden) kunnen nemen om graafschade te voorkomen. Deze evaluatie is niet bedoeld om een discussie over schuld en schuldigen te voeren; het gaat om het begrijpen en ervan leren. De inzichten worden vastgelegd in een kennisdocument, zodat de sector hier haar voordeel mee kan doen. 

Voor de betrokken partijen, maar ook voor de rest van de branche is een evaluatie een mooie manier om te leren. Daarnaast wordt voor betrokkenen duidelijk wat de (échte) reden van handelen is, waarmee begrip wordt gekweekt. Dit zal toekomstige samenwerkingen stimuleren.

Als kennisorganisatie heeft het COB met haar netwerk ervaring in het leren van de praktijk. In het project Samen zonder schade is onderzoek gedaan naar het verminderen van graafschade. Door een gedragswetenschapper gekeken is naar het gedrag van de betrokkenen. Hiervoor is een serious game ontwikkeld. Dit project is gericht op een verandering in cultuur en werkwijze in de ondiepe ondergrond. Door de tendens van ‘moeten’ binnen het graafproces te veranderen in een van ‘willen’, kunnen gezamenlijke doelen worden bereikt.
>> Bekijk de projectpagina

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Een interne evaluatie waarin op een gestructureerde manier wordt onderzocht hoe dit incident voorkomen had kunnen worden.

Q1 2023
2

Een openbaar kennisdocument waarin wordt uitgelegd waar risicomomenten zich bevinden en hoe incidenten voorkomen kunnen worden.

 

Q2 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Voorstel geschreven voor aanpak evaluatie.

1 en 2

Brownpapers evaluatie Leren van incidenten kabels en leidingen. Foto: COB