Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te verkrijgen over wat waar onder de grond ligt. Met deze informatie wordt vervolgens weinig meer gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

In het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase is onderzocht wat de levensvatbaarheid is van een proefsleuvendatabase met informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het project heeft de voor- en nadelen, kansen en bedreigingen en juridische en praktische randvoorwaarden in kaart gebracht. De rapportage wordt opgeleverd in januari 2023 en wordt gepresenteerd op de Kennisarenadag 2023.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapportage haalbaarheid proefsleuvendatabase. 

Q1 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Kick-off (4 oktober 2022).

1

Uitvraag expertteam (september-november 2022).

1

Update op platformbijeenkomst (november 2022).

1

Workshop expertteam (6 december 2022).

1

Beeld: Cartoon Blanche

Bijeenkomsten

Tweede bijeenkomst projectteam

Op 6 december 2022 was de COB-studio in Delft het toneel van de tweede bijeenkomst van dit expertteam. In een intensieve sessie bespraken representanten van netbeheerders, gebiedbeherende organisaties, projectontwikkelaars, ingenieursadviesbureaus en onderzoeksbureaus de waarde en noodzaak, obstakels, randvoorwaarden en te volgen stappen voor het opzetten van een proefsleuvendatabase. Projectleider Rob van Son deelde de inzichten die hij de afgelopen maanden heeft opgedaan bij het uitvragen van diverse stakeholders. Vervolgens ging het team gezamenlijk aan de slag om de toegevoegde waarde van het delen van informatie over de werkelijke ligging van kabels en leidingen in detail te duiden met behulp van het Value Proposition Canvas. Tot slot bespraken de deelnemers hoe een overtuigende demonstrator al snel ontwikkeld kan worden om de waarde van de proefsleuvendatabase inzichtelijk te maken en twijfelaars over de streep te trekken. Het team gaat hier nu verder mee aan de slag en kijkt ernaar uit om de resultaten met u te delen op de Kennisarenadag 2023 op 14 februari 2023.

Platform Kabels en leidingen

Op de laatste bijeenkomst van het jaar van het platform Kabels en leidingen op 29 september 2022 heeft Rob van Son een presentatie gegeven aan de platformleden over het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase. In de presentatie gaf hij een korte introductie van het onderwerp en een update over de stand van zaken en van de vervolgstappen. Ook vroeg hij de aanwezigen mee te denken.
>> Bekijk de presentatie hier. (pdf, 2MB)

Kick-off

Op 4 oktober 2022 vond in stadslab RAUM in Utrecht de kick-off plaats van het project Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase. Het werd een levendige bijeenkomst, waarin veel is besproken. Deelnemers vanuit verschillende achtergronden waren het eens dat het delen van proefsleufinformatie van toegevoegde waarde kan zijn proefsleuvendatabase en willen daar ook graag een steentje aan bijdragen. De energie was voelbaar, want iedereen voelt de urgentie gezien de opgaven die voor ons liggen. De hele grond zal in minder of meerdere mate opengaan vanwege de energietransitie en de klimaatopgave en dit lijkt hét moment om ervoor te zorgen dat verzamelde informatie niet verdwijnt maar ten goede komt aan diverse stakeholders in Nederland. Projectleider Rob van Son heeft vanuit eigen ervaring verteld hoe hij in Singapore heeft gewerkt aan dit onderwerp, wat een interessante discussie teweegbracht en het verder delen van praktijkervaringen van andere deelnemers. We zijn dankbaar voor  het enthousiasme van de deelnemers en hun bereidheid om het project verder te ondersteunen. Kortom: een geweldige kick-off! 

Deelnemers

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Alex van der Krabben, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid expertteam

HdB Tekenburo B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Danny Gevers, rol: Lid expertteam

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Harry de Haas, rol: Lid expertteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Anthonie van Grootheest, rol: Lid expertteam

MapXact -

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
John van Schijndel, rol: Lid expertteam

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Lid expertteam

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid expertteam

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid expertteam

TerraCarta B.V. -

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Projectleider

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Lid expertteam