Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase

Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te verkrijgen over wat waar onder de grond ligt. Met deze informatie wordt vervolgens weinig meer gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

Het project “Haalbaarheidsonderzoek Proefsleuvendatabase” onderzoekt de levensvatbaarheid van een database met informatie over de werkelijke ligging van kabels en leidingen verkregen door middel van proefsleuven en andere technieken zoals sleufloze detectie. Het is aannemelijk dat het verzamelen en delen van deze informatie nieuwe kansen en voordelen oplevert. Het project brengt de voor- en nadelen, kansen en bedreigingen en juridische en praktische randvoorwaarden in kaart, die uit interviews en workshops met belanghebbenden naar voren komen. Als een database kansrijk blijkt worden de opgedane inzichten vertaald naar een concreet plan van aanpak voor de verdere uitrol en organisatie ervan.

Beeld: Cartoon Blanche

Deelnemers

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Alex van der Krabben, rol: Lid expertteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Dunea NV Duin & Water

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Vis, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid expertteam

HdB Tekenburo B.V.

Locatie: 's-hertogenbosch, De Diepteweg 16
Danny Gevers, rol: Lid expertteam

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Peter van Gerwen, rol: Lid expertteam

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Anthonie van Grootheest, rol: Lid expertteam
Jarko van Bloois, rol: Coordinator

MapXact

Locatie: Harfsen, Holtmark 2
John van Schijndel, rol: Lid expertteam

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Lid expertteam

Siers Infraconsult B.V

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid expertteam

TerraCarta B.V.

Locatie: Hoogeveen, Edisonstraat 6
Rob van Son, rol: Projectleider

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V.

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Tjerk Postmus, rol: Lid expertteam