Voorkomen van graafschades in de praktijk

Het project Samen zonder schade heeft inzicht gegeven in de redenen waarom in het graafproces bepaalde keuzes worden gemaakt of nagelaten. De volgende stap is volledig gericht op het uitwerken, testen en evalueren van de interventies.

Toepassing in proeftuinen is in dit vervolgproject een speerpunt. Er zijn gesprekken gaande met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en het KLO. Daarnaast werkt CROW aan de verbeterpunten voor de CROW500; zij houden het COB-netwerk hierover op de hoogte. Het Kadaster heeft UTwente gevraagd onderzoek te doen naar detectietechnieken, omdat hiermee het aantal graafbewegingen verminderd kan worden

Samen met de betrokken gedragswetenschapper werkt het COB aan een plan om alle organisaties die bezig zijn met het verminderen van graafschade, bij elkaar te brengen. Het doel is een plan te maken waarbij elke organisatie vanuit haar eigen invalshoek een steentje bijdraagt, zodat het werk elkaar aanvult en het lukt om de graafschades écht naar beneden te krijgen.

De uitkomsten van de tweede fase kunnen worden gebruikt voor een eventuele derde fase: het zorgen voor commitment en eenheid in de graafketen, door de interventies onderdeel te maken van standaard processen.

(Foto: COB)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Draagvlak creëren bij belangenorganisaties.

Q3 2023
2

Uitwerken samenwerking met RDI.

Q3 2023
3

Creëren proeftuinen voor het testen van interventies.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Plan van aanpak geschreven.

Alle deliverables

Regelmatig contact met RDI.

1,2

Deelnemers

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Timo Jansen, rol: Inhoudelijk Expert

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Ties Dammers, rol: Deelnemer