Koplopergemeenten

In 2019 namen veertien gemeenten het initiatief voor het co-creatietraject Vol onder maaiveld om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Dat traject is afgerond, maar de koplopergemeenten gaan door! De groep komt geregeld bij elkaar om kennis uit te wisselen en vraagstukken te signaleren.

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. De kwaliteit van de leefomgeving komt onder hoge druk te staan gezien de huidige drukte in de ondergrond én de maatschappelijke opgaven. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle ambities te realiseren. De Bouwcampus en het COB hebben in Vol onder maaiveld de krachten gebundeld op zoek naar oplossingen. Het co-creatietraject heeft zeven innovatieplannen opgeleverd. Op Flexival-tv, 17 april 2020, hebben de innovatieteams hun plannen gepresenteerd. Daarmee was het project voor het COB afgerond, maar er blijft contact met teams én de koplopergemeenten. Het doel is tenslotte de kansrijke ideeën in praktijk te gaan brengen.

Tijdens een bijeenkomst op 1 september 2020 werd vastgesteld dat de meeste koplopergemeenten zich kunnen vinden in de gedachte dat het niet uitmaakt vanuit welk aspect de verandering wordt aangejaagd. Als er maar ontwikkeld gaat worden. Het werk van alledag legt echter al zo’n druk dat het doorzetten van alle zeven initiatieven onmogelijk is. De koplopergemeenten hebben ervoor gekozen te prioriteren en de schouders te zetten onder twee ideeën. De betrokkenen realiseren zich dat het maken van een objectieve afweging door de onvergelijkbaarheid van de ideeën een studie op zich wordt, en daar willen zij hun schaarse tijd en geld niet in steken. Dan liever kiezen voor het idee dat het meest aanspreekt en waar al actief aan gewerkt wordt. Er zijn twee innovaties gekozen:

Op 7 december 2020 kwamen de koplopergemeenten bij elkaar voor een update van de twee projecten. Ook werden ze bijgepraat over twee andere innovaties die zijn voortgevloeid uit Vol onder maaiveld:

Ook in het nieuwe jaar gaan de koplopers door. Op 17 februari 2021 werden ze weer bijgepraat over de innovatieprojecten. Daarnaast is geïnventariseerd tegen welke vraagstukken gemeenten aan lopen, zoals het ‘ieder voor zich’ ontwikkelen van een visie op de ondergrond. Een ander onderwerp voor een volgende bijeenkomst is het project Samen zonder schade.
>> Lees verslag (pdf, 135 KB)

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Alphen aan den Rijn

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Ed Wesenaar, rol: Deelnemer
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer

Gemeente Amersfoort

Locatie: Amersfoort, Stadhuisplein 1
Cora van Zwam, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jan van Schooten, rol: Deelnemer
Mark van den Putte, rol: Deelnemer
Marten Klein, rol: Deelnemer
Patricia Byrne-de Meijer, rol: Deelnemer
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Breda

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Alette Barel, rol: Deelnemer
Anton Maas, rol: Deelnemer
Huub Wirken, rol: Deelnemer
Ruben Klijn, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Deelnemer
Henk Hogenbirk, rol: Deelnemer
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Marloon Kooij, rol: Deelnemer
Martin Khouw, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer
Jos van Wersch, rol: Deelnemer
Pieter van Leeuwen, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ronald Zandbergen, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Dienst Gebiedsontwikkeling

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Rob Heijer, rol: Deelnemer

Gemeente Zoetermeer

Locatie: Zoetermeer, Stadhuisplein 1
Albert Slingerland, rol: Deelnemer
Arthur Verhaar, rol: Deelnemer
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Deelnemer

Gemeente Zwolle

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Pepijn Quik, rol: Deelnemer
Peter Schut, rol: Deelnemer