Leidingen sleufloos verwijderen

Mede door de druk op de ondergrond is er een groeiende behoefte om leidingen die buiten bedrijf worden gesteld en niet worden hergebruikt, uit de bodem te verwijderen. Dat kan zonder sleuven te graven, maar bij veel partijen zijn deze ‘sleufloze technieken’ nog onbekend. Het COB-netwerk heeft onderzocht hoe de technieken meer onder de aandacht gebracht kunnen worden.

Als kabels en leidingen buiten gebruik zijn, dan worden deze in principe verwijderd uit de ondergrond (beleid). Dit gebeurt alleen niet altijd, omdat het verwijderen kostbaar is (economische afweging) en overlast geeft voor de omgeving (maatschappelijk afweging). Het achterblijven van leidingen heeft nadelen: de kabels en leidingen bezetten ruimte die voor andere netwerken nodig is, er bestaat een risico op vervuiling van de ondergrond door toegepaste materialen, coatings of resten van het gebruik en de netbeheerder zal de kabels en leidingen moeten blijven registreren terwijl hij daar geen echt belang meer bij heeft.

Het COB-netwerk is daarom een initiatief gestart om inzicht te geven in technieken en (te ontwikkelen) kennis op het gebied van sleufloos verwijderen van leidingen. Een inventarisatie van kennisvragen en wensen kan leiden tot het agenderen van vervolgonderzoeken.

Het doel is om het volgende in kaart te brengen:

  • De technieken die er bestaan (state-of-the-art)
  • Mogelijkheden van het gebruik van de technieken, denk aan:
    • Welke leidingen kunnen worden verwijderd (type, soort, materiaal, diameter, op welke diepte)
    • Welke technieken kun je waarvoor gebruiken?
  • Aandachtspunten bij de toepassing (wat blijft er achter in de grond, benodigde ruimte, milieu, zettingen na verwijderen)
  • Kostenindicaties (geld, tijd en maatschappelijk) van de technieken
  • (Kennis)vragen en wensen

>> Download projectplan (pdf, 280 KB)

Stand van zaken

Tijdens de twee werkgroepbijeenkomsten en uit een aantal individuele gesprekken is gebleken dat het onderwerp voldoende potentie heeft, maar dat een onderzoeksproject nog niet gestart kan worden. Het onderwerp verdwijnt niet uit beeld; de projectleider zal een verdere inventarisatie doen naar de mogelijkheden voor een doorstart. Uit contacten binnen de kabel- en leidingenbranche blijkt dat dit onderwerp leeft, dus een extra onderzoek naar de mogelijkheden is gestart.