Wat als melden loont?

Er geldt een wettelijke verplicht om een afwijkende ligging van kabels en leidingen te melden, maar slechts in één procent van de KLIC-meldingen gebeurt dit. Wat als we goed gedrag gaan belonen? Prestatieladders zijn bewezen effectieve middelen om bedrijven in beweging te krijgen. Het COB-netwerk wil daarom komen tot een soortgelijk stimulerend systeem voor een zorgvuldig graafproces.

Aanleiding

Ondergrondse kabels en leidingen liggen vaak niet waar je ze verwacht. Door drukte in de ondergrond en het hoge tempo waarmee projecten uitgevoerd moeten worden, zijn werkzaamheden in het verleden niet altijd zorgvuldig en planmatig uitgevoerd of vastgelegd. De afwijkende liggingen leiden tot schades aan de netten, vertraging in de uitvoering, een hoop discussie en zelfs rechtszaken. Iedereen heeft er last van en iedereen maakt onnodige kosten.

Het probleem is aangepakt door de registratie van netten verplicht te stellen en flinke boetes in het leven te roepen. In de praktijk dalen de schadecijfers echter niet. Er wordt geschat dat grondroerders afwijkingen slechts in één procent van de gevallen melden. De melding betekent namelijk vaak vertraging en veel werk voor allerlei partijen die daar niet voor betaald krijgen.

Doel van dit initiatief

Op het COB-congres 2019 is in een subsessie gesproken over een positieve oplossingsrichting voor dit probleem: het belonen van wél melden. Is het mogelijk een ‘prestatieladder zorgvuldig graafproces’ te ontwikkelen waardoor iedereen graag wil meedoen en alle betrokkenen er baat bij hebben? Het COB-netwerk is hiervoor een initiatief gestart.

Om te komen tot een verschuiving in de manier van denken over het zorgvuldig graafproces en een stimulerend systeem op te zetten, zijn mensen en organisaties nodig die bereid zijn om flink wat hordes te nemen. Wie gaat de uitdaging aan en wil graag meedenken? Wie pakt de handschoen op?

Voortgang

Een bont gezelschap kwam bijeen op vrijdag 27 maart 2020. Het KLO was erbij, een gemeente, een jurist, een kennisinstituut, een organisatiedeskundige, iemand van het het kadaster … De diverse organisaties hebben vastgesteld dat ieder op zichzelf al met dit onderwerp bezig is en dat het intelligent aan elkaar knopen van die initiatieven al een flinke stap zou zijn. De diverse projecten hebben bijvoorbeeld hetzelfde doel maar een net wat andere insteek. Er wordt gewerkt aan een keurmerk CROW500 door het KLO, terwijl er vanuit het COB onderzoek wordt gedaan naar een marktcode, waarbij de nadruk vooral ligt op sociale controle en het belonen van samenwerking. De komende periode gaat het team de initiatieven in detail naast elkaar leggen en kijken bij welke fase van het proces welk initiatief past. Alle out-of-the-box- én voor de hand liggende ideeën die naar voren komen, worden nader onderzocht.

Op vrijdag 22 november 2019 vond de kick-off van dit initiatief plaats. Vrijwel alle relevante partijen waren vertegenwoordigd. Initiatiefnemer Jarko van Bloois startte met het schetsen van de huidige situatie. De aanwezigen herkennen de problematiek. In eerste instantie wordt nog aan het huidige systeem vastgehouden en worden er aanscherpingen bedacht zoals voorwaarden meegeven in de opdrachten, zorgen voor een terugmeldsysteem en het melden vergemakkelijken. Vervolgens wordt verder gedacht: is het niet mogelijk om een ander systeem te bedenken, een dat uitgaat van voordelen? De deelnemers zijn in drie groepen uiteen gegaan om zich hierover te buigen. Dit leverde volle flip-overvellen op! De input gaat gebruikt worden om het onderzoeksproject vorm te geven.
>> Bekijk presentatie (pdf, 750 KB)

Illustratie: Cartoon Blanche