Slimme aanpak kabels en leidingen

Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? En hoe organiseer je dit?  Er is niet één juiste aanpak; er zijn er vele! Op het COB-congres 2016 is de aftrap gegeven voor een nieuw initiatief gericht op projectleren.

Projecten kunnen veel van elkaar leren over het omgaan met ondergrondse kabels en leidingen. In een subsessie op het COB-congres 2016 presenteerden drie grote projecten hun ervaringen: de ontsluiting van het Leiden Bio Science Park, de Rotterdamsebaan en  de Gaasperdammerweg (A9, onderdeel SAA). Ze lieten zien hoe zij het kabels-en-leidingenvraagstuk binnen hun project hebben georganiseerd: wie was er 'leading' en waarom, en wat was daarvoor nodig?

In 2017 gaat het COB verder met het onderwerp. Wat is nodig om van een worsteling naar een slimme aanpak te gaan? Zijn dat andere contracten of andere afwegingen? Hoe ga je om met verschillende verleggingsregelingen? Zijn kabels en leidingen lastig of een kans?
 

Bijeenkomst Worstelen met kabels en leidingen bij grote projecten

Het was een bont gezelschap dat op 25 januari 2017 bijeenkwam voor de kick-off! De 27 deelnemers waren afkomstig van Rijkswaterstaat, gemeenten, netbeheerders, ingenieursbureaus, Bouwend Nederland, Gasunie, ProRail en het Havenbedrijf. Frans Taselaar (Hompe en Taselaar) zette het onderwerp neer met een presentatie over de plek van kabels en leidingen in een veranderende omgeving. Mede door compensatieregelingen (meer groen en water bij bouwprojecten) neemt de ruimtedruk toe, en stedenbouwkundige plannen stroken niet altijd met die voor kabels en leidingen. Frans pleit ervoor naar elkaar te luisteren en wederzijds begrip te hebben.
>> Samenvatting presentatie Frans Taselaar (pdf, 230 KB)

COB-coördinator Richard van Ravesteijn ging vervolgens in op het doel van het nieuwe COB-project: een andere mindset, waardoor grote (infra)projecten en kabel- en leidinginfrastructuur voor elkaar geen bedreiging vormen, maar meerwaarde. Hij vroeg de aanwezigen wat hun stip op de horizon is. Dit leidde tot een discussie met duidelijke taal: uniformiteit, regelingen, juridische oplossingen, kabels en leidingen in MIRT, stedenbouwkundige visies… De discussie boog om richting de vraag wat je van elkaar kunt eisen. We moeten naar een integrale aanpak: lukt dat met functionele beschrijvingen voor aanbestedingen? Wie is bereid te bewegen? Kunnen we met elkaar eens praten over een gedragscode? Er is in kleine groepen verder gepraat over verschillende aanpakken voor kabels en leidingen.
>> Download complete presentatie (pdf, 1.3 MB)

Het onderwerp blijkt veel meningen op te roepen, maar ook veel bereidheid om er met elkaar over na te denken. De deelnemers waren enthousiast en gaan het COB-project uitdragen binnen hun organisaties. Diverse aanwezigen hebben projecten aangedragen die we nader kunnen onderzoeken, en er zijn mensen die gaan meedenken over de vragen die inzicht zullen geven in de besluitvorming. Op basis waarvan zijn er besluiten genomen en is daarbij ook gekeken naar de beste oplossing voor de netbeheerders en de aannemers? Het  projectteam komt in de eerste week van februari bij elkaar voor de  volgende stappen.

Doe ook mee!
Om het project tot een succes te maken, kan het COB de inbreng van grote infrastructurele projecten en aannemers goed gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met projectleider Pedro Kooistra (zie rechts).

(Foto's: COB)

Ook interessant:

Studenten gezocht!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten die aan de slag willen met evaluaties van infraprojecten.
>> Lees meer
>> Download oproep (pdf, 1 MB)

Projectleider


Pedro Kooistra is sinds september 2016 projectmanager Data bij Antea Group. Hij werkt aan allerlei data-vraagstukken in de ondergrondse infra. In 1998 begon Pedro bij ProRail met het verleggen van alle kabels en leidingen die in de weg lagen voor de aanleg van de Betuweroute. Sindsdien is hij betrokken geweest bij diverse grote projecten met de ondergrondse infra en rail. De laatste jaren werkte Pedro voornamelijk aan de registratie van kabels en leidingen ten gevolge van de WION. (Foto: COB)

Neem contact op via pedro.kooistra@anteagroup.com of 085 4862 410 (COB).

Anders verlegd

Op het COB-congres 2016 werd ook gesproken over het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP). Bijzonder is hier is dat de netbeheerders niet zelf vóóraf de kabels en leidingen verleggen, maar dat er één aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering van het gehele project, inclusief de verleggingen.
>> Bekijk presentatie (pdf, 860 KB)
>> Zie publicatie Anders verlegd (kennisbank)

20 april 2017: Middagsymposium
De gemeente Leiden, netbeheerders Dunea, Liander, Liandon, Nuon en aannemer Heijmans willen hun ervaringen met de vernieuwende aanpak graag met u delen. U bent daarom van harte welkom op het middagsymposium Anders verlegd op 20 april 2017 in Leiden.
>> Download flyer (pdf, 80 KB)

Projectplan

Tijdens de bijeenkomst op 25 januari 2017 is onder meer het plan van aanpak besproken.
>> Download PvA (pdf, 390 KB)

Netbeheerders gezocht!

Een belangrijke vraag is of netbeheerders eerder bij een project betrokken moeten worden. Vroege betrokkenheid biedt meer tijd en mogelijkheden voor goede afstemming. Dit komt de bruikbaarheid en toekomstbestendigheid van de oplossing ten goede. Netbeheerders hebben echter vaak moeite met zo'n langdurig proces en wachten liever tot het definitieve ontwerp en de uitvraag beschikbaar zijn. Het COB nodigt netbeheerders van harte uit om mee te denken over het aanpakken van dit dilemma.

'Van een zaal vol naar een handvol'

Eén van de sprekers op het COB-congres 2016 was Henk Hogenbirk, projectleider Inpassing Binckhorst en conditionering voor de Rotterdamsebaan. Bijna vier kilometer aan kabel- en leidingtracés moet worden verlegd. Regie houden, inleven in de belangen van anderen en transparantie in de communicatie waren de drie belangrijkste succesfactoren.
>> Lees meer