Co-creëren voor ‘Vol onder maaiveld’

Visionairs, dwarsdenkers, innovators, vernieuwende financiers, geraffineerde ondernemers en ondernemende technici met interesse voor herinrichting van de stedelijke ondergrond doen mee aan het co-creatietraject Vol onder maaiveld van het COB en De Bouwcampus. Na twee sessies liggen er zeven kansrijke onderwerpen.

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren.

Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten zijn De Bouwcampus en het COB in co-creatie met de markt en kennisinstellingen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor het realiseren van maatschappelijke ambities in de binnenstedelijke ondergrond. We zoeken betaalbare oplossingen die minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat de straat tien tot vijftien jaar niet meer open hoeft.

“Ik heb nachtmerries over een situatie waarbij geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt en dat het drie tot vier keer te duur wordt.”
Marten Klein, gemeente Amsterdam

Het co-creatietraject is in twee fasen geknipt. De eerste fase richt zich op innovatieve (of zoals een van de kernteamleden zei: woest aantrekkelijke) oplossingen. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de schaal van straat of wijk getest in pilots en proeftuinen.

Dinsdag 24 september 2019 vond de eerste sessie plaats. Een volle zaal, met ruim honderd deelnemers! Dat was maar goed ook, want er lag nogal een opgave klaar voor de deelnemers: kom met elkaar tot innovatieve oplossingen voor het ondergrondse inpassingsvraagstuk in binnenstedelijke gebied. De initiatiefnemer, Marten Klein van de gemeente Amsterdam, schetste het probleem heel duidelijk, waarna de deelnemers hard aan het werk gingen om tot slimme oplossingen te komen. Na drie rondes nadenken, schrijven, rouleren, debatteren en clusteren, zijn er een aantal ideeën uitgerold; die gingen door naar de tweede ronde.
>> Lees het verslag
>> Bekijk wat er aan ideeën is opgehaald (pdf, 2 MB)

Op 1 november 2019, tijdens de tweede co-creatiesessie, werden achttien ideeën gepitcht. Elke pitcher kreeg één minuut om zoveel mogelijk mensen naar haar of zijn idee te lokken, om daar verder te praten over de gepresenteerde innovatie. Er is nagedacht, doorgevraagd en gestemd en uiteindelijk zijn er zeven ideeën overgebleven. Voor elk van deze zeven is er een groep deelnemers die het idee verder gaat uitwerken tot een gedragen, gedetailleerde slimme oplossing.
>> Lees het verslag en bekijk de pitches
>> Bekijk de gepitchte ideeën en de zeven uitkomsten (pdf, 2 MB)