Co-creëren voor ‘Vol onder maaiveld’

Ben jij een visionair, dwarsdenker, innovator, vernieuwende financier, geraffineerde ondernemer of ondernemende technicus met interesse voor herinrichting van de stedelijke ondergrond? Doe dan mee aan het co-creatietraject Vol onder maaiveld van het COB en De Bouwcampus en reserveer dinsdag 24 september en vrijdag 1 november in je agenda!

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op het ruimtebeslag in de ondergrond is in de praktijk extra groot omdat er geen regie is op de aanleg, beheer en onderhoud van alle afzonderlijke elementen. Er is een structurele verandering en integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren. Daar kun jij een bijdrage aan leveren!

Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten gaan we in co-creatie met de markt en kennisinstellingen op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor het realiseren van maatschappelijke ambities in de binnenstedelijke ondergrond. We zoeken betaalbare oplossingen die minder overlast geven bij aanleg en onderhoud en zo flexibel zijn dat de straat tien tot vijftien jaar niet meer open hoeft.

Het co-creatietraject is in twee fasen geknipt. Tijdens de eerste fase gaan we op zoek naar innovatieve (of zoals een van de kernteamleden zei: woest aantrekkelijke) oplossingen. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de schaal van straat of wijk getest in pilots en proeftuinen.

Dinsdag 24 september 2019 vindt de eerste sessie plaats. De ideeën die we daar ophalen, gaan we tijdens de tweede sessie op vrijdag 1 november 2019 verrijken. Er zullen circa vijf teams ontstaan die de oplossingsrichtingen verder gaan uitwerken (hiervoor is een klein budget beschikbaar). De oplossingsrichtingen vormen het startpunt van het innovatieprogramma (fase 2).

“Ik heb nachtmerries over een situatie waarbij geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt en dat het drie tot vier keer te duur wordt.”
Marten Klein, gemeente Amsterdam

(Beeld: Cartoon Blanche)