Aanpak grondonderzoek

Voor grondonderzoek bestaan allerlei richtlijnen, rapporten en modellen. Deze kennis wordt echter niet altijd op de juiste manier of op het juiste moment gebruikt. Het COB-netwerk heeft een digitaal stappenplan ontwikkeld, toegankelijk als groeiboek, dat bestaande kennis voor het uitzetten van grondonderzoek en het opstellen van een ondergrondmodel overzichtelijk en direct bruikbaar maakt.

Uit een digitale rondvraag tijdens een bijeenkomst van het platform Geotechniek bleek dat een groot deel van de geotechnici het Geo-Impulsrapport Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel (2015) niet kent, terwijl dit document een goed overzicht biedt van de kennis en instrumenten die beschikbaar zijn voor het opzetten van grondonderzoek en/of een ondergrondmodel. 

Het COB-netwerk heeft deze opgave opgepakt door een digitaal stappenplan (groeiboek) te ontwikkelen op basis van de eerdere Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel. Deze aanpak sloot aan bij de verbreding van de COB-kennisbank die in het najaar van 2021 is afgerond. Toen is de huidige kennisbank aangevuld met items (rapporten, websites, video’s, etc.) die relevant zijn voor de Basisregistratie ondergrond (BRO), wat betekent dat er ook veel geotechnische kennis is toegevoegd. Die kennis, of althans een deel daarvan, wordt via het stappenplan met elkaar in verband gebracht, toegelicht en ontsloten. Zo fungeert het stappenplan als extra toegangspoort.
>> Naar het groeiboek

Vervolg in 2023

In het eerste half jaar van 2023 is gekeken of er gebruikgemaakt wordt van het groeiboek en welke hiaten er worden gemeld. Ook wordt voeling gehouden met de hbo-initiatieven om eventueel nieuw lesmateriaal te ontwikkelen in gezamenlijkheid. Als hieruit zinvolle activiteiten ontstaan, zal in de tweede helft van 2023 het gereserveerde (beperkte) budget hieraan worden besteed op basis van een op te stellen projectplan.

Ontbijtsessie woensdag 18 mei 2022

Bij de presentatie van het nieuwe groeiboek was er in maart slechts plek voor dertig mensen, wat natuurlijk zonde is voor zo’n nuttig product. Een ontbijtsessie op woensdag 18 mei 2022 van 8.30 tot 9.30 uur bood het hele (geotechnische) netwerk de kans om kennis te maken met het groeiboek. Projectleider Rogier van Dee nam de deelnemers mee door het digitale stappenplan dat bestaande kennis over het uitvoeren van betrouwbaar grondonderzoek beter toegankelijk maakt. Ook was er aandacht voor de CUR162, een richtlijn over het construeren met grond, die zeer relevant is voor het doen van grondonderzoek.
>> Presentatie groeiboek (pdf, 420 KB)
>> Presentatie CUR162 (pdf, 540 KB)

Deelnemers