Aanpak grondonderzoek

Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei richtlijnen, rapporten en modellen. Deze kennis wordt echter niet altijd gebruikt, of niet op de juiste manier of op het juiste moment. Het COB-netwerk werkt aan een digitaal stappenplan dat inzicht geeft in de bestaande kennis, zodat geotechnici daar goed gebruik van kunnen maken.

Uit een digitale rondvraag tijdens een bijeenkomst van het platform Geotechniek bleek dat een groot deel van de geotechnici het Geo-Impulsrapport Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel (2015) niet kent, terwijl dit document een goed overzicht biedt van de kennis en instrumenten die beschikbaar zijn voor het opzetten van grondonderzoek en/of een ondergrondmodel. Daarnaast zijn er in de praktijk diverse verbeterpunten zichtbaar met betrekking tot grondonderzoek. Zo zijn de onderzoeksresultaten van een opdrachtgever vaak niet toereikend, wordt er te laat gestart met het onderzoek, is er te weinig laboratoriumonderzoek of wordt er onvoldoende gecommuniceerd tussen de ontwerper en uitvoerder van veldonderzoek.

Het COB-netwerk pakt deze opgave aan door een digitaal stappenplan of stroomschema te ontwikkelen op basis van de eerdere Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel. Deze aanpak sluit aan bij de verbreding van de COB-kennisbank die in het najaar van 2021 is afgerond. In dat project wordt de huidige kennisbank aangevuld met items (rapporten, websites, video’s, etc.) die relevant zijn voor de Basisregistratie ondergrond (BRO), wat betekent dat er ook veel geotechnische kennis wordt toegevoegd. Die kennis, of althans een deel daarvan, zal via het stappenplan met elkaar in verband worden gebracht, toegelicht en ontsloten. Zo fungeert het stappenplan als extra toegangspoort. Naar verwachting zal het stappenplan in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zijn.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Rogier van Dee, rol: Projectleider

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Arjan Venmans, rol: Lid

Geobest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Casper van Laerhoven, rol: Secretaris
Ruud Steenbrink, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Agnes van Uitert, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Henkjan Beukema, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Joost van der Schrier, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid