Aanpak grondonderzoek

Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei richtlijnen, rapporten en modellen. Deze kennis wordt echter niet altijd gebruikt, of niet op de juiste manier of op het juiste moment. Het COB-netwerk werkt aan een digitaal stappenplan dat inzicht geeft in de bestaande kennis, zodat geotechnici daar goed gebruik van kunnen maken.

Uit een digitale rondvraag tijdens een bijeenkomst van het platform Geotechniek bleek dat een groot deel van de geotechnici het Geo-Impulsrapport Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel (2015) niet kent, terwijl dit document een goed overzicht biedt van de kennis en instrumenten die beschikbaar zijn voor het opzetten van grondonderzoek en/of een ondergrondmodel. Daarnaast zijn er in de praktijk diverse verbeterpunten zichtbaar met betrekking tot grondonderzoek. Zo zijn de onderzoeksresultaten van een opdrachtgever vaak niet toereikend, wordt er te laat gestart met het onderzoek, is er te weinig laboratoriumonderzoek of wordt er onvoldoende gecommuniceerd tussen de ontwerper en uitvoerder van veldonderzoek.

Het COB-netwerk pakt deze opgave aan door een digitaal stappenplan te ontwikkelen op basis van de eerdere Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel. Deze aanpak sluit aan bij de verbreding van de COB-kennisbank die in het najaar van 2021 is afgerond. In dat project is de huidige kennisbank aangevuld met items (rapporten, websites, video’s, etc.) die relevant zijn voor de Basisregistratie ondergrond (BRO), wat betekent dat er ook veel geotechnische kennis is toegevoegd. Die kennis, of althans een deel daarvan, wordt via het stappenplan met elkaar in verband gebracht, toegelicht en ontsloten. Zo fungeert het stappenplan als extra toegangspoort.
>> Naar het stappenplan

Ontbijtsessie woensdag 18 mei 2022

Bij de presentatie van het nieuwe groeiboek was er in maart slechts plek voor dertig mensen, wat natuurlijk zonde is voor zo’n nuttig product. Een ontbijtsessie op woensdag 18 mei 2022 van 8.30 tot 9.30 uur bood het hele (geotechnische) netwerk de kans om kennis te maken met het groeiboek. Projectleider Rogier van Dee nam de deelnemers mee door het digitale stappenplan dat bestaande kennis over het uitvoeren van betrouwbaar grondonderzoek beter toegankelijk maakt. Ook was er aandacht voor de CUR162, een richtlijn over het construeren met grond, die zeer relevant is voor het doen van grondonderzoek.
>> Presentatie groeiboek (pdf, 420 KB)
>> Presentatie CUR162 (pdf, 540 KB)

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Rogier van Dee, rol: Projectleider

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Arjan Venmans, rol: Lid

Geobest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Casper van Laerhoven, rol: Secretaris

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Steenbrink, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Agnes van Uitert, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Henkjan Beukema, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Joost van der Schrier, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid