Voor grondonderzoek bestaan allerlei richtlijnen, rapporten en modellen. Deze kennis wordt echter niet altijd op de juiste manier of op het juiste moment gebruikt. Het COB-netwerk heeft een digitaal stappenplan ontwikkeld dat gebruik maakt van bestaande kennis voor het uitzetten van grondonderzoek en het opstellen van een ondergrondmodel.

Uit een digitale rondvraag tijdens een bijeenkomst van het platform Geotechniek bleek dat een groot deel van de geotechnici het Geo-Impulsrapport Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel (2015) niet kent, terwijl dit document een goed overzicht biedt van de kennis en instrumenten die beschikbaar zijn voor het opzetten van grondonderzoek en/of een ondergrondmodel. Daarnaast zijn er diverse verbeterpunten te bedenken met betrekking tot het proces van grondonderzoek in de praktijk. Zo zijn de onderzoeksresultaten van een opdrachtgever vaak niet toereikend, wordt er te laat gestart met het onderzoek, is er te weinig laboratoriumonderzoek of wordt er onvoldoende gecommuniceerd tussen de ontwerper en uitvoerder van veldonderzoek.

Het COB-netwerk pakt deze opgave aan door een digitaal stappenplan te ontwikkelen op basis van de eerdere Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel. Deze aanpak sluit aan bij de verbreding van de COB-kennisbank die in het najaar van 2021 is afgerond. In dat project is de huidige kennisbank aangevuld met items (rapporten, websites, video’s, etc.) die relevant zijn voor de Basisregistratie ondergrond (BRO), wat betekent dat er ook veel geotechnische kennis is toegevoegd. Die kennis, of althans een deel daarvan, wordt via het stappenplan met elkaar in verband gebracht, toegelicht en ontsloten. Zo fungeert het stappenplan als extra toegangspoort.
>> Naar het groeiboek

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Contact leggen met diverse onderwijsinstanties, zoals PAO/KIVI, TUDelft, HBO en Deltares.

Gereed
2

Uitgewerkt voorbeeld toevoegen aan het groeiboek.

Gereed
3

Bij twee onderwijsinstanties een gastles over het groeiboek verzorgen.

Q4 2022

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Lancering en presentatie van het groeiboek tijdens platformbijeenkomst.

-

Lunchlezing over groeiboek.

-

Enquête gehouden over wensen gebruikers tijdens lunchlezing.

-

Contact gehad met KIVI, TUDelft, HBO en Deltares. Er zijn een aantal presentatie sheets gemaakt die toelichten wat het groeiboek is die docenten kunnen gebruiken in hun les. Er zijn sheets gemaakt voor het HBO, voor TUDelft en voor Deltares.

1

Er is een compleet voorbeeld uitgewerkt en toegevoegd aan het groeiboek.

2

Er is een presentatie gegeven voor hbo-docenten Geotechniek.

3

Update eind 2022

De focus ligt op implementatie via opnemen in het curriculum cq gastlessen bij diverse onderwijsinstellingen, waarbij een beperkte aanvulling nodig is om een voldoende voldragen groeiboek te hebben. Na implementatie kan verder gewerkt worden aan verbetering en aanvulling (2023). De lunchlezing kan hier worden teruggekeken.

Het projectteam heeft nog geen contact gehad met PAO (vanwege personeelswijzigingen). Er is wel contact gelegd met de werkgroep Kansen en Risico’s over het groeiboek en hoe samenwerking kan worden vormgegeven, met name ten aanzien van educatie en training van geotechnici om daarmee het vakgebied te versterken. 

Ontbijtsessie woensdag 18 mei 2022

Bij de presentatie van het nieuwe groeiboek was er in maart slechts plek voor dertig mensen, wat natuurlijk zonde is voor zo’n nuttig product. Een ontbijtsessie op woensdag 18 mei 2022 van 8.30 tot 9.30 uur bood het hele (geotechnische) netwerk de kans om kennis te maken met het groeiboek. Projectleider Rogier van Dee nam de deelnemers mee door het digitale stappenplan dat bestaande kennis over het uitvoeren van betrouwbaar grondonderzoek beter toegankelijk maakt. Ook was er aandacht voor de CUR162, een richtlijn over het construeren met grond, die zeer relevant is voor het doen van grondonderzoek.
>> Presentatie groeiboek (pdf, 420 KB)
>> Presentatie CUR162 (pdf, 540 KB)

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jos Wessels, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rogier van Dee, rol: Projectleider

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Arjan Venmans, rol: Lid

Geobest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Casper van Laerhoven, rol: Secretaris

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Steenbrink, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Agnes van Uitert, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Henkjan Beukema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Joost van der Schrier, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid