Flexival 2015: Bodembeats

Op 20 januari 2015 vond het Flexival Ondergrond & Ordening plaats op de Kop van Zuid in Rotterdam. Ruim 70 mensen deinsden op bodembeats: ze bezochten verdiepende sessies, speelden een ondergrondgame, keken een film, volgden een hoorcollege of gingen op excursie naar De Rotterdam en de basculekelder van de Erasmusbrug. Het Flexival werd in stijl afgesloten door DJ dr. W Manshanden.

We kunnen natuurlijk geen verslag doen van het Flexival. Je had er gewoon moeten zijn. We volstaan daarom met een korte impressie: sfeerbeelden met een korte tekst en de presentaties (voor zover beschikbaar).

Sessie: maak kennis met de Omgevingswet
Met Willem Bosma (advocaat-partner Van der Feltz advocaten)

Een heldere introductie op de grootschalige ‘stelselherziening en paradigmawisseling’ die de Omgevingswet heet. En hoe past de ondergrond daarin?
>> Presentatie Willem Bosma (pdf, 500 KB)

Excursie: Kop van Zuid
Met de gemeente Rotterdam

Een spectaculaire excursie naar De Rotterdam en de basculekelder van de Erasmusbrug. Dit alles voorafgegaan door een inleiding op de onder- en bovengrondse ontwikkeling van de Kop van Zuid in de afgelopen decennia. XL bovengronds = XL ondergronds!
>> Presentatie Ignace van Campenhout (pdf, 2 MB)

Hoorcollege: Klimaatverandering in geologische perspectief
Met Salomon Kroonenberg (emeritus hoogleraar Geologie)

Salomon Kroonenberg verhaalde over ijstijden en 120 meter zeespiegelrijzing, en diende Al Gore van repliek. Boeiend en uitdagend! Deze opfrissing van ons geologisch geheugen gaf een ander perspectief op klimaatverandering dan we gewend zijn. Kroonenberg: “De natuur kent geen nulpunt en pas je dus aan”.
>> Presentatie De menselijke maat (pdf, 4.7 MB)

Sessie: Maak een bodempitch!
Met Joris Nuiver (strateeg-partner Lapublique)

Hoe zet je een krachtige bodempitch op? Joris Nuiver ging samen met het publiek aan de slag met deze vraag. Eerst een korte uiteenzetting van de theorie en vervolgens in duo’s een bodempitch opstellen. En: pitchen maar! De feedback: pak die 100%-aandacht bij de start. Kom op in je hardloopoutfit. Laat je hardloopdata zien. En schakel dan door naar je onderwerp: bodemdata.
>> Presentatie van Joris Nuiver (Prezi)

Ondergrondgame
Met Christian Paping (StrateGis/RO2), Marco van Hoek (StrateGis/RO2), Fred Neef (Grontmij) en Rob Heijer (Grontmij)

In een virtuele wereld speelden deelnemers aan een RO-opgave vanuit het perspectief van de ondergrond. Twaalf plots, vier spelers en vier spelronden. De virtuele wereld werd vervolgens in het Ondergrond Stratego verder uitgediept.
>> Presentatie Ondergrond Stratego (pdf, 400 KB)

Sessie: De Alliantiebenadering
Met Ron Nap en Vincent Grond (De AlliantieVereniging)

De Alliantiebenadering brengt ondergrond, water en grond samen. De SKB-showcase Amersfoort heeft de rol van de ondergrond expliciet en effectief gemaakt. In deze sessie een korte terugblik op de showcase en daarna aan de slag: hoe kunnen we de gidsmodellen in hoogstedelijk gebied worden toegepast?
>> Presentatie AlliantieVereniging (pdf, 1.5 MB)

Hoorcollege: mythologie van de ondergrond
Met Salomon Kroonenberg (emeritus hoogleraar Geologie)

Een meeslepend college over de ondergrond als onvervangbaar archief en levend ecosysteem waarvan we nog maar nauwelijks de rijkdom hebben kunnen peilen. Kroonenberg: “De lucht moet schoon, zeggen we, het water moet schoon en de bodem moet schoon. Maar moet de ondergrond dan niet schoon?”
>> Presentatie Waarom de hel naar zwavel stinkt (7 MB) 

Te koop: dood paard
Met John de Ruiter (gemeente Rotterdam)

Trekken aan beleid voor de ondergrond = trekken aan dood paard? John de Ruiter over versnelde integratie boven- en ondergrond. Een enthousiast gesprek en interessante discussie!

Bodemlounge: DJ dr. W. Manshanden

Praten, kletsen, luisteren, borrelen, genieten, netwerken in de Bodemlounge. DJ dr. W. Manshanden zorgde voor de juiste sfeer. Beats uit de underground, vervlogen discodeuntjes en andere nostalgische (niet-)hitjes.