Het jaarlijkse Flexival kan gezien worden als een underground scene. Een broedplaats van één dag waarin net even anders tegen de ondergrond en ruimtelijke planning wordt aangekeken. We zetten ons af tegen het gangbare. Niet als doel an sich, maar om te speuren naar waarde. We zoeken naar verdieping en meerwaarde die de ondergrond kan bieden. Het Flexival biedt u een mix van verdiepende lezingen, inspirerende sessies, film, excursies en boeken. Welcome to the underground!

Programma

9.00-9.30 uur – Inloop

9.30-11.00 uur – Sessieronde 1

Tien lessen van de Noord/Zuidlijn (hoorcollege)
“Van de Vijzelgracht hebben we geleerd dat je maar beter kunt zeggen hoe het zit.” Na de verzakkingen in 2008 is de projectorganisatie van de Noord/Zuidlijn wezenlijk anders gaan werken en communiceren. Die omslag is fascinerend. In dit hoorcollege schetst Kees Kapitein (omgevingsmanager Noord/Zuidlijn) die omslag en deelt hij de belangrijkste lessen. Lessen opgedaan door schade en schande. Lessen niet alleen voor Amsterdammers, maar ook voor de buitenwereld. De essentie van alle lessen: organiseer samenspel en tegenspraak!

De omgevingsvisie als kans (interactieve sessie)
In 2018 is het zover: de eerste volledig integrale omgevingsvisies zien het daglicht. De ruimte benaderd als 3D-ruimte. De onder- en bovengrond integraal verweven. Eindelijk! Maar dit integrale werken is niet direct vanzelfsprekend: een nieuwe wet leidt niet vanzelf tot nieuw gedrag. Met welke disciplines moet je wanneer samenwerken? Wat heb je nodig en wat moet je weten van andere partijen? Hoe geef je invulling aan maatschappelijke opgaven wanneer je de ruimte 3D benaderd?

Het uitgangspunt van deze sessie: tools, tips en trucs bepalen om met een omgevingsvisie de volledige integratie tussen boven- en ondergrond te bevorderen. Een zeer interactieve workshop begeleidt door een samenwerkingsverband van jong professionals werkzaam op het raakvlak van ondergrond en ruimte. Juul Osinga (TTE), Corinne Koot (Witteveen+Bos) en Anne Witteveen (H2Ruimte) nemen u mee naar de nabije toekomst. Zij formuleren de vragen en u de oplossingsrichtingen. Neem die mee naar huis en doe alsof de wet er nu al is!
>> Download de presentatie (pdf, 4.2 MB)

Praktijkgemeenschap Ondergrond: één jaar samen leren en doen! (interactieve sessie)
Hoe kun je bestaande praktijken écht veranderen? Hoe kun je je zelf echt ontwikkelen? Boeken lezen? Presentaties bijwonen? Cursussen volgen? Misschien. Gewoon stug door ploeteren in de eigen praktijk? Of: moet je deel uitmaken van een lerende gemeenschap? Wellicht… Op het Flexival 2014 werd het idee geboren voor de Praktijkgemeenschap Ondergrond: van papier naar de praktijk! Een jaar lang deelden deelnemers hun eigen praktijken en werkten ze aan hun ‘persoonlijke waanzinnig belangrijke doelstelling’. Hoe krijg ik mijn ‘visie op de ondergrond’ verankerd in de praktijk? Op het Flexival 2016 vertellen de deelnemers onder leiding van Henk Puylaert (H2Ruimte) en Astrid Slegers (Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant) hun ervaringen. En Erik Wissema (Topjob coaching) geeft als onafhankelijke coach zijn reflectie. Wat is uw leergemeenschap in 2016?

11.00-12.30 uur – Sessieronde 2

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ondergronds ruimtegebruik (interactieve sessie)
De inzet van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Niet in de laatste plaats in de wereld van gebiedsontwikkeling. De aantrekkingskracht van een mkba is de ogenschijnlijke eenvoud: alle effecten van een maatregel worden zo veel als mogelijk in euro’s uitgedrukt. Dit maakt de vergelijking tussen verschillende planvarianten makkelijker. Immers: de kosten zijn inzichtelijk (in euro’s) en de baten zijn inzichtelijk (in euro’s). Hoe kan je het gedachtegoed van de mkba toepassen op ondergronds ruimtegebruik?

In deze sessie wordt onder leiding van Olaf Koops (Netherlands Economic Observatory) en Henk Puylaert (H2Ruimte) de essentie van de mkba kort neergezet in vier handzame principes. Ook de niet-econoom kan hiermee zijn voordeel doen! Daarna oefenen we met deze mkba-principes op een concrete casus: moeten we nu wel of niet kiezen voor ondergronds parkeren in de binnenstad? In een handomdraai brengen we de maatschappelijke baten in beeld!

Mutual Gains Approach… Of toch niet? (interactieve werksessie)
De Mutual Gains Approach (MGA) is een onderhandelingsbenadering op basis van consensus. De benadering is ontwikkeld door Harvard University en er zijn (inter)nationaal al een groot aantal successen mee geboekt. In Nederland wordt deze werkwijze veel gebruikt bij gebiedsontwikkeling. Rudy van Stratum (Stratum Strategie) werkt regelmatig met de MGA-benadering: “In mijn ogen is MGA soms een wat technocratische formele aanpak. Gelukkig kan niemand je verbieden zelf een toevoegingen en veranderingen aan te brengen.” Op het Flexival 2016 geeft Rudy samen met Stijn van Liefland (Liefland Milieu) tekst en uitleg, plaatst kanttekeningen en geeft werkbare alternatieven. En u gaat aan de slag! Waar gaat het u écht om in uw werk?
>> Download de presentatie (pdf, 1.1 MB)

Excursie Noord/Zuidlijn
Wilt u een ondergrondse kathedraal zien? U zult verstelt staan tijdens dit bezoek aan een metrostation. U daalt diep af om een unieke blik te werpen in de ondergrond. De excursie wordt voorafgegaan van een korte inleiding van dit drie miljard kostende project. Een project dat definitief de structuren van Amsterdam verandert.

12.30-13.30 uur – Lunch

13.30-14.00 uur – Manifest Ruimte 2040

Het Jaar van de Ruimte werd op 15 december 2015 feestelijk afgesloten. Het resultaat: de twaalf ruimtelijke opgaven van de toekomst zijn vastgelegd. Het zal doorwerken in de nationale, regionale en lokale omgevingsvisies. De ruimtelijke vraagstukken zullen zo doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Maarten Hoorn (Platform31) zal op het Flexival het Manifest presenteren. Vervolgens zoeken we in een interactieve sessie naar de manier waarop de ondergrond hieraan kan bijdragen (zie sessieronde 3).

14.00-15.30 uur – Sessieronde 3

Het ontstaan van het moderne Nederland (hoorcollege)
Het huidige China toont wat Europa na 1850 meemaakte: de razendsnelle wording van een economische grootmacht. Deze economische omwenteling was en is tegelijk een sociale en culturele revolutie. Emeritus hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis Auke van der Woud laat zien dat de aanleg van nieuwe infrastructuur en nieuwe netwerken hiervoor cruciaal zijn. Hoor hoe Auke van der Woud beschrijft hoe de splinternieuwe infrastructuur het armoedige, slapende Nederland wakker schudde en in de machtige westerse netwerken integreerde: het ontstaan van het moderne Nederland. En: Wat kunnen we leren van al die ingenieurs uit de 19e en begin 20e eeuw om ondergronds ruimtegebruik steviger op de agenda te krijgen?

Auke van der Woud won in 2007 met zijn boek Een nieuwe wereld de prijs voor Het Beste Geschiedenisboek. In 2010 ontving hij voor zijn baanbrekende boeken over de negentiende eeuw de prestigieuze Rotterdam Maaskantprijs. “Auke van der Woud schreef op een fenomenale wijze de geschiedenis van het veranderende Nederland, met de gedrevenheid van iemand die weten wil wat er werkelijk gebeurd is”, aldus Michaël Zeeman in de Volkskrant. Prof. dr. ir. Louise O. Fresco: “Van der Woud is een van onze beste historici. Een nieuwe wereld is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de invloed van techniek, bouwen en ruimtelijke ordening.”

Manifest Ruimte 2040: dé ruimtelijke opgaven voor Nederland (interactieve werksessie)
De twaalf ruimtelijke opgaven van de toekomst zijn vastgelegd in het Manifest Ruimte 2040. Zal de underground scene aansluiten bij een van de leergemeenschappen? Of moeten we er zelf één starten? Maarten Hoorn (Platform31) gaat graag met u in gesprek.

Excursie Noord/Zuidlijn
Zie omschrijving hierboven

15.30-18.00 uur – Underground scene

Borrel en berichten uit de underground scene.