Flexival 2014: Ter lering einde vermaek

Op 28 januari 2014 vond het Flexival Ondergrond & Ordening plaats in Delft. Ruim 75 mensen hebben zich die dag gelaafd aan inspirerende en verdiepende sessies én aan heerlijk biologische streekproducten uit Midden-Delfland. Moeten en kunnen we verslag doen van zo’n heerlijke en leerzaam Flexival? Neen, dus we volstaan met een korte impressie: sfeerbeelden met een korte tekst en de presentaties (zo ver beschikbaar).

Sessie: ondergrondscan als bruikbare tool?
m.m.v. Geiske Bouma (SKB), Christiaan Paping (Ambient), Joost Martens (Gemeente Rotterdam)

De gemeenten Dordrecht en Rotterdam deelden hun ervaring met het uitvoeren van de ondergrondscan. Bruikbaar? Zeker, oordeelde de deelnemers. Begrijpen voor ingrijpen!

Excursie Spoorzone Delft
m.m.v. Prorail en gemeente Delft

Herschikking en ordening van de ondergrond in de praktijk: op een gebied van derde hectare in het hartje van Delft wordt de aarde binnenste buiten gekeerd. Tunnelbuizen van meer dan twee kilometer lang, kilometers kabels en leidingen, ondergrondse parkeergarages voor auto’s en fietsen, archeologische vondsten, grondverzet. De excursie bood een verrijkende blik in de grond.

Sessie: Visie op de ondergrond

m.m.v. Jasper Lackin (Witteveen+Bos), Coen Bernoster (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid), Trudy van den Berg (gemeente Apeldoorn), Jeroen Brouwer (gemeente Katwijk), Jan van Hagen (provincie Zuid Holland)

Inspirerende en openhartige praktijkervaringen passeerden de revue, waarin verschillende trajecten om tot een ondergrondvisie te komen werden belicht. Het feit dat de toehoorders zowel uit de ruimtelijke ordening als het bodemwerkveld kwamen, zorgde voor een prikkelend gesprek waarbij men (soms onbewust) een kijkje in elkaars keuken kreeg. We mochten meekijken met de gemeente Katwijk (pdf) en Apeldoorn (pdf) en de provincie Zuid-Holland (pdf).

Sessie: TED Talk
m.m.v. John de Ruiter (gemeente Rotterdam)

De deelnemers geven het toe: TED Talks zijn redelijk verslavend. In deze sessie geen vragen over ‘hoe’ en ‘wat’ maar over ‘waarom’. Waarom doe je wat je doet? Waarom die passie voor de ondergrond? John de Ruiter had zijn eigen TED Talk gemaakt. Hulde! Verder kwamen voorbij: inspirerende leidersdansende leider en TEEB stad.

Boeken Top 1

Welk boek moet je hebben gelezen als je werkzaam bent op het raakvlak van ondergrond en RO? Met stip verkozen: Bodemboek Katwijk (pdf)! Het won met zo veel stippen (en niet alleen stemmen uit Katwijk) dat alle andere stippen in het niet verdwenen. Geen boeken top 10 dus, maar een top 1.

Hoorcollege Jan-Hendrik Bakker

m.m.v. Auke Oostra (Ministerie van IenM)

Naar aanleiding van zijn boek Grond pleitte filosoof Jan-Hendrik Bakker met passie voor aards denken en een groene stad. Van Heidegger tot versteende tuinen (in een verharde maatschappij). Voer voor verhitte debatten en warme gedachten.
>> Presentatie van Jan-Hendrik Bakker (pdf)

Lunch: eten van eigen bodem

Al het eten was gezond en biologisch, en bijna allemaal geteeld in Midden-Delfland. Door Indigo (Schipluiden) zijn de gewassen grootgebracht op eigen bodem en de vleeswaren uit eigen stal gehaald.

Hoorcollege Martijn van der Steen

m.m.v. Auke Oostra (Ministerie van IenM)

Naar aanleiding van zijn essay Nieuwe beelden (pdf) reflecteerde Martijn van der Steen op bestuurlijke afwegingen over de bodem. De spanning tussen politieke logica en de trage natuurlijke dynamiek van de ondergrond was voelbaar.

Sessie: Businesscases en verdienmodellen

m.m.v. Stijn van Liefland (LieflandMilieu / slimmefinanciering.nl)

Verdienen met de ondergrond is nog niet zo makkelijk. Deelnemers verdiepten hun inzicht in het uitvoeren van financiële analyses.De discussie ging over rendement, verdienmogelijkheden, partijen en belangen, en financieringsconstructies.

Sessie: Slimme regie op de ondergrond

m.m.v. Jantien van den Berg (COB) en John Nieuwmans (Gemeente Den Haag)

Wie gaat er over de ondergrond? Wie voert de regie op de ondergrondse ruimteclaims? Stof voor inspirerende discussies en praktijkverhalen. Het denkmodel ‘regie op de ondergrond’ structureerde de voorrangregels in de ondergrond.
>> Handreiking Slimme regie op de ondergrond
>> Bekijk de presentatie (pdf)

Sessie: Communicatie over de ondergrond

m.m.v. Marc van der Burght (gemeente Arnhem) en Erik Kolkman (Daelinck organisatie voor communicatie)

De presentatie bood deelnemers naast een vakinhoudelijke introductie van de unieke Arnhemse ondergrond vooral inzage in de wijze waarop Arnhem tot een breed gedragen communicatiestrategie komt.

Voor menig deelnemer was met name de aandacht voor de organisatie van het proces en de beantwoording van de Waarom-vraag een eye opener. Klassieke communicatievragen rondom Wie, Wat en Waar bleken algemeen bekend. Het formuleren van doelstellingen op basis van Kennis, Houding en Gedrag was echter nieuw voor velen.

Opvallend en hoopgevend was de onderlinge herkenbaarheid van de ondergrondse vakgenoten: zij moeten in de praktijk een grote mate van zendingsdrang hebben en over een lange adem beschikken om anderen binnen de (gemeentelijke) organisatie bereid te vinden tot samenwerking op basis van gezamenlijke belangen.
>> Bekijk de presentatie (pdf)