Digitalisering in de geotechniek

Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te verbeteren. Het COB-netwerk werkt aan een proof-of-concept om de meerwaarde van het combineren van data te laten zien.

Veel ondergrondgegevens worden tegenwoordig vastgelegd in de Basisregistratie ondergrond (BRO). Er zijn al diverse praktijkvoorbeelden die laten zien dat het gebruiken van de BRO maatschappelijke meerwaarde oplevert. Het COB-netwerk denk dat ook monitoringsdata bruikbaar kan worden gemaakt voor algemeen maatschappelijk belang. Hiertoe wordt een specifieke casus uitgewerkt als proof-of-concept.

Er is gekozen voor een casus rondom trillingen. De volgende stappen worden voorzien:

  1. Inventariseren welke data nodig is om de huidige (voorspellende) rekenmodellen te verbeteren.
  2. Onderzoeken hoe deze data centraal verzameld kan worden en beschikbaar kan worden gemaakt voor toepassingen.
  3. Bepalen welke (huidige) rekenmethoden er zijn om de voorspelling te verbeteren, gebruikmakende van de additioneel beschikbare data.
  4. Aanbevelingen doen voor de manier waarop het proof-of-concept (indien succesvol) verder kan worden uitgewerkt.

De hypothese is dat door het beschikbaar stellen en gebruiken van trillingsdata de kans op schade (met name aan oude objecten) zal afnemen, de maatschappelijke acceptatie van het ondergrondse project zal vergroten en de levensduur van deze objecten (bv. kademuren of monumenten) zal toenemen. Het ontsluiten van monitoringsdata voor algemeen gebruik is vooralsnog uniek. De ontwikkeling van sensortechnologie gaat dermate hard dat de verwachting is er de komende jaren steeds meer data verzameld wordt: als de cases positieve resultaten geven (proof-of-concept), dan biedt dit dan ook grote kansen.

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V.

Locatie: Delft, Phoenixstraat 28C
Jacco Haasnoot, rol: Projectleider

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Marcel Visschedijk, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Léon Tiggelman, rol: Projectleider

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid