Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te verbeteren. Het COB-netwerk werkt aan een proof-of-concept om de meerwaarde van het combineren van data te laten zien.

Veel ondergrondgegevens worden tegenwoordig vastgelegd in de Basisregistratie ondergrond (BRO). Er zijn al diverse praktijkvoorbeelden die laten zien dat het gebruiken van de BRO maatschappelijke meerwaarde oplevert. Monitoringsdata is – naast bodemonderzoek – naar verwachting ook zeer interessant en belangrijk voor geotechnisch specialisten om onzekerheden te verkleinen en modellen te optimaliseren. Het hoofdrapport van dit COB-project laat zien dat de maatschappelijke relevantie ook groot is. Wanneer geotechnische modellen beter voorspellen, kan infrastructuur efficiënter en met minder risico’s worden ontworpen, gebouwd en onderhouden. Monitoringsdata kan daar een grote bijdrage aan leveren.

In het rapport wordt een eenvoudige roadmap gepresenteerd als kapstok voor verder onderzoek. Voor twee veelvoorkomende en belangrijke situaties wordt het inzetten van monitoringsdata nader onderzocht: bij trillingen ten gevolge van het trillen of heien van funderingselementen en bij zettingen ten gevolge van het aanbrengen van belastingen op de ondergrond. De technische onderzoeken gaan aantonen of voor beide onderwerpen (trillingen en zettingen) een proof-of-concept haalbaar is: of het mogelijk is om monitoringsdata te hergebruiken, welke data moet worden bewaard en in welk format.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Datacases – Ontwerpfase rapportage.

Q4 2022
2a1

Datacases – Uitvoeringsfase rapportage – trillingen.

Q4 2022
2a2

Datacases – Implementatie – trillingen.

Q4 2022
2b

Datacases – Uitvoeringsfase rapportage – zettingen.

Q2 2023
3

Roadmap Digitalisering geotechniek (uitbreiding).

Q2 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Werk verricht om het project aan een TKI-traject rondom zettingen van Deltares te koppelen voor financiering; dit is gelukt. Het is nog wachten op formele opdrachtverlening door Deltares.

Alle deliverables

Team samengesteld en plan van aanpak gemaakt om na opdrachtverstrekking aan de slag te gaan met de datacase zettingen. Team staat in de startblokken!

Alle deliverables

Er is contact gezocht met BRO voor een afspraak voor de toetsing van de haalbaarheid van opname in de BRO. De BRO staat daar positief tegenover en de afspraak zal  hoogstwaarschijnlijk in juni of juli plaatsvinden.

Alle deliverables

Eerste opzet is gemaakt en afhankelijk van resultaat 2a2 zal dit worden opgepakt.

Alle deliverables

Rapportages zijn klaar gemaakt voor nadere invulling na zettingscasus.

2

Gesprek met BRO en werkgroepoverleggen over roadmap hebben tot input geleid.

3

Update eind 2022

Niet alle deliverables uit dit project zijn op tijd af gekomen. Door het uitblijven van de financiering is de werkgroep tijdelijk slapend geweest. Nu de opdracht vanuit TKI Deltatechnologie is verstrekt (via Deltares) is de werkgroep weer actief. Deliverable 2b Datacase zettingen is i.s.m. Deltares in een project ondergebracht. Het afsluiten van de overeenkomst heeft veel tijd in beslag genomen. Daardoor kon ook de uitbreiding van de roadmap (deliverable 3) niet worden opgeleverd. De deliverables zijn verplaatst naar 2023.

Downloads

De twee opgeleverde deliverables zijn te downloaden vanaf de kennisbank: Digitaliseren bouwtrillingen en Nut en noodzaak digitalisering geotechniek.

Technisch onderzoek: trillingen

Bij aanvang van dit project is nader onderzoek gedaan naar het inzetten van monitoringsdata bij het trillen of heien van funderingselementen. Door trillingsprognoses zijn voorafgaand aan bouwactiviteiten de risico’s op schade dan wel hinder door trillingen te bepalen. Als er meer trillingsdata beschikbaar is, kunnen prognoses mogelijk verbeterd worden, wat leidt tot minder risico’s en lagere kosten. Met het meest gehanteerde prognosemodel (CUR166) zijn drie praktijkcases uitgewerkt om te bepalen wat de meerwaarde is van het beschikbaar hebben van een database met trillingsmetingen. Uit de cases, en een beschouwing van de toegepaste statistische methode, volgt dat het inzetten van trillingsdata leidt tot een veel kleiner invloedsgebied en predicties die beter bij de praktijk aansluiten.
>> Naar rapport op de kennisbank

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Delft, Phoenixstraat 28C
Jacco Haasnoot, rol: Projectleider

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Marcel Visschedijk, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Projectleider

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid