Digitalisering in de geotechniek

Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want deze data kan heel waardevol zijn om grondonderzoek te verbeteren. Het COB-netwerk heeft onderzocht wat precies de meerwaarde van het combineren van data kan zijn.

Veel ondergrondgegevens worden tegenwoordig vastgelegd in de Basisregistratie ondergrond (BRO). Er zijn al diverse praktijkvoorbeelden die laten zien dat het gebruiken van de BRO maatschappelijke meerwaarde oplevert. Uit onderzoek van het COB-netwerk blijkt dat er op dit moment met name veel te winnen is door het registreren en inzetten van monitoringsdata. Monitoringsdata is – naast bodemonderzoek – naar verwachting ook zeer interessant en belangrijk voor geotechnisch specialisten om onzekerheden te verkleinen en modellen te optimaliseren.

Uit onderzoek blijkt ook dat de maatschappelijke relevantie groot is. Wanneer geotechnische modellen beter voorspellen, kan infrastructuur efficiënter en met minder risico’s worden ontworpen, gebouwd en onderhouden. Monitoringsdata kan daar een grote bijdrage aan leveren. Voor twee veelvoorkomende en belangrijke situaties is het inzetten van monitoringsdata nader onderzocht: bij trillingen ten gevolge van het trillen of heien van funderingselementen en bij zettingen ten gevolge van het aanbrengen van belastingen op de ondergrond. 

Onderzoeksrapporten

In 2022 is een werkgroep vanuit het platform Geotechniek van het COB een onderzoek gestart naar de meerwaarde van digitalisering in de geotechniek. Dat heeft geleid tot het rapport Nut en noodzaak digitalisering geotechniek, dat het belang van het opslaan en ontsluiten van geotechnische data beschrijft. Naast het opstellen van dit rapport heeft de werkgroep besloten om voor twee veelvoorkomende datastromen het digitaliseren verder uit te werken. In 2022 is dit gedaan voor data van trillingsmetingen tijdens het trillen of heien van palen of damwanden. Het rapport Digitaliseren bouwtrillingen gaat in op het opslaan en ontsluiten van data van zettingen die optreden door het aanbrengen van belastingen op de ondergrond.

In 2023 heeft de werkgroep zich beziggehouden met het analyseren van het nut van gebruik van data voor zettingen op het programma. De uitkomsten van de analyse leidden tot een advies over de nut en noodzaak om (eventueel) zettingsdata op te slaan en beschikbaar te stellen in lijn met hoe BRO is opgezet. In het rapport Zettingen laten leven is een verkenning gemaakt naar beschikbaar maken zettingsmetingen en ’fits’ van zettingsberekeningen. 

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Opleveren rapportage Zettingen (geplande oplevering was 2022, uitgesteld)

Gereed
2

Uitbreiding roadmap Digitalisering geotechniek (geplande oplevering was 2022, uitgesteld)

Q4 2023

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Delft, Phoenixstraat 28C
Rik Honing, rol: Rapporteur
Jacco Haasnoot, rol: Projectleider

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Remon Pot, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Arjen Ramkema, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Renger van de Kamp, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid