Digitalisering in de geotechniek

Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want deze data kan heel waardevol zijn, onder meer om grondonderzoek te verbeteren. Het COB-netwerk heeft daarom onderzocht wat precies die meerwaarde van het combineren van data kan zijn.

Tegenwoordig zijn alle, aan bouw gerelateerde bedrijven, op een manier bezig met digitalisering. Uit lopende initiatieven is gebleken dat digitalisering kan helpen om onzekerheden en risico’s in bouwen in de ondergrond te verkleinen. Uit onderzoek van het COB-netwerk blijkt dat er op dit moment met name veel te winnen is door het registreren en toepassen van monitoringsdata. Met de juiste monitoringsdata kunnen geotechnisch specialisten onzekerheden verkleinen en modellen optimaliseren. Onder de vlag van het platform Geotechniek heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden. 

Nut en noodzaak digitalisering

Het rapport Nut en noodzaak digitalisering laat zien dat de maatschappelijke relevantie van het geotechnisch gebruik van monitoringsdata groot is. Wanneer geotechnische modellen, dankzij monitoringsdata beter kunnen voorspellen, leidt dat tot efficiënter te ontwerpen, bouwen en onderhouden van infrastructuur. In het rapport Nut en noodzaak digitalisering is een eenvoudige roadmap opgenomen. Deze roadmap diende als kapstok voor verder onderzoek.

Digitaliseren bouwtrillingen

Het rapport Digitaliseren bouwtrillingen gaat in op het opslaan en ontsluiten van data van zettingen, die optreden door het aanbrengen van belastingen op de ondergrond. Door trillingsprognoses zijn voorafgaand aan bouwactiviteiten de risico’s op schade dan wel hinder door trillingen te bepalen. Als er meer trillingsdata beschikbaar is, kunnen prognoses mogelijk worden verbeterd, wat leidt tot minder risico’s en lagere kosten. In dit project is onderzocht of bestaande modellen deze potentie hebben, waar de data aan moet voldoen en welke nieuwe technieken er zijn om met meer data voorspellingen te doen. 

Rapport Zettingen laten leven

In het rapport Zettingen laten leven is een verkenning gemaakt naar beschikbaar maken zettingsmetingen en ’fits’ van zettingsberekeningen. Partijen die op slappe Nederlandse bodem bouwen, berekenen vooraf hoe groot de grondzettingen zullen zijn. In dit project is onderzocht aan welke voorwaarden zettingsmetingen en de bijbehorende achtergrondinformatie (zoals grondwaterstand, maaiveldhoogte etc.), dienen te voldoen, om deze gegevens goed te kunnen ontsluiten en inzetten. 

Toekomst digitalisering geotechniek

Vanuit het COB-platform Geotechniek is onderzoek gedaan naar het registreren en inzetten van monitoringsdata voor het reduceren van geotechnische risico’s. Dit rapport geeft een beknopte samenvatting en een een visie op de toekomst. Een breed gedragen en samen op te pakken roadmap voor digitalisering vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid is noodzakelijk om digitaliseringsontwikkelingen succesvol te laten zijn.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Datacases – Ontwerpfase rapportage

Gereed
2a1

Datacases – Uitvoeringsfase rapportage – trillingen

Gereed
2a2

Datacases – Implementatie – trillingen

Gereed
2b

Datacases – Uitvoeringsfase rapportage – zettingen

Gereed
3

Uitbreiding roadmap Digitalisering geotechniek.

Gereed

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Remon Pot, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Arjen Ramkema, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Renger van de Kamp, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid