Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? Dit heeft het platform Duurzaamheid samen met het netwerk onderzocht in drie digitale zomersessies.

Op 16 juli, 20 augustus en 17 september 2020 organiseerde het platform Duurzaamheid drie digitale zomersessies over circulaire tunnels. De deelnemers werden meegenomen in de onderwerpen circulair ontwerpen, circulair aanbesteden en circulaire initiatieven. Er werd geen voorkennis verwacht, wel interactie!

In de loop van de sessies werd gezamenlijk kennis opgebouwd over de mogelijkheden voor circulaire tunnels. Alle sessies vonden plaats op een donderdag om 10.30 uur en duurden maximaal 1,5 uur. Een leuke en leerzame invulling van zomerse ochtenden.

De resultaten van elke sessie werden verwerkt in een ‘lerend document’ dat telkens vooraf naar de deelnemers is toegestuurd. Het eindresultaat is te vinden op de kennisbank, zie hieronder.