Visie ontwerpende aannemers

De realisatie van een project is het einde van een lang proces van initiatief, haalbaarheid, ontwerp en uitvoering (bouw). In een traditioneel proces komt de aannemer pas in de laatste fase in beeld. Tegenwoordig is het ontwerp doorgaans onderdeel van de scope van een opdrachtnemer. Een aannemer kan hierdoor nog slimme aanpassingen doen in het ontwerp. Hoe kijken deze ‘ontwerpende aannemers’ aan tegen ondergronds bouwen?

Voor ondergrondse bouwprojecten is het van groot belang om de kansen en risico’s vanuit de ondergrond zo vroeg mogelijk in het realisatieproces inzichtelijk te maken. De werkgroep Visie ontwerpende aannemers heeft daarom speerpunten geformuleerd voor het verbeteren van ondergrondse bouwprojecten, vanuit het perspectief van aannemers en ingenieurs. Door de visie van ontwerpende aannemers op papier zetten, wil de werkgroep bijdragen aan:

  • Kennis van bodem en techniek zo vroeg mogelijk in het (beslissings)proces inbrengen.
  • Meerwaarde optimaliseren.
  • Efficiënter en duurzamer bouwen.

Deliverable 2021

Begin 2022 heeft de werkgroep een concrete visie opgeleverd, die te downloaden is van de COB-kennisbank. Deze visie levert een bijdrage aan verdere professionalisering van de realisatie van ondergrondse bouwprojecten. Er worden verbeterpunten aangereikt om efficiënter te bouwen door faalkosten en realisatiekosten te reduceren. Ook worden kansen benoemd om de meerwaarde voor de omgeving en opdrachtgever te vergroten. De werkgroep is geformeerd vanuit het COB-platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik. De visie richt zich op binnenstedelijk ondergronds bouwen in Nederland. Denk hierbij aan parkeergarages, kelders en ondergrondse uitbreidingen van publieke gebouwen. De grote tunnelprojecten (buiten de bebouwde kom) en kabels en leidingen vallen buiten de scope.
>> Download hier de gehele visie (pdf, 3 MB)

De bevindingen uit dit project worden meegenomen in het COB-project 4D-bouwenvelop, dat in 2022 onder het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik wordt uitgevoerd.

Volgens Architectenweb is er in Nederland geen pand van zo’n omvang en complexiteit te vinden waar architectuur en constructie zo nauw verweven zijn als bij Forum Groningen. (Foto: NL Architects/ABT/Marcel van der Burg)

Bijeenkomsten

Visie in de maak

Op donderdag 4 november 2021 heeft de werkgroep Visie ontwerpende aannemers een sessie voor ingenieursbureaus en aannemers gehouden bij ARCAM Amsterdam. De werkgroep had speerpunten opgesteld om ondergrondse bouwprojecten in onze binnensteden te verbeteren, van de eerste planvorming tot aan de oplevering. Na een inspirerende rondleiding langs de expositie Sub terra – New roots for underground urbanism zijn de speerpunten gepresenteerd aan de aanwezigen. Hun frisse blik leverde waardevolle feedback op, waarmee de visie zal worden aangescherpt. Een sneakpreview van deze visie zal worden getoond in een parallelsessie op het COB-congres. De netwerkbijeenkomst is afgesloten met een broodjesbuffet.

Filtering ingekomen aanbevelingen verbetering ondergronds bouwen

Weer een stap dichter bij het doel! Op dinsdag 14 september 2021 hebben de leden van de werkgroep Visie ontwerpende aannemers elkaar eindelijk voor het eerst in levenden lijve ontmoet. Tijdens en op basis van eerdere online overleggen is al veel input verzameld. Onder leiding van Ruud Arkesteijn zijn de verzamelde aanbevelingen voor het visiedocument nader besproken en gefilterd tot een tiental speerpunten. Deze worden nu verder uitgeschreven, zodat ze dit najaar kunnen worden voorgelegd op een netwerkbijeenkomst voor aannemers en ingenieursbureaus. Hierover later meer!

De werkgroep Visie ontwerpende aannemers voor het eerst in levenden lijve samen bij het COB in Delft. Foto: COB

Startbijeenkomst

In maart 2021 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. De werkgroep gaat nu input ophalen uit de eigen achterban. Deze ideeën worden gebundeld en besproken op het volgende overleg, dat in juni zal plaatsvinden.

Deelnemers

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Thomas Nijssen, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Stan Uyland, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gijsbert Schuur, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid
Korneel de Jong, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Alex Greeuw, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Franck Stroomer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Bart Peerdeman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Falco van Dijck, rol: Lid

Van Wijnen West B.V. -

Locatie: Dordrecht, Calandstraat 4
Cor Simons, rol: Lid