Visie ontwerpende aannemers

De realisatie van een project is het einde van een lang proces van initiatief, haalbaarheid, ontwerp en uitvoering (bouw). In een traditioneel proces komt de aannemer pas in de laatste fase in beeld. Tegenwoordig is het ontwerp doorgaans onderdeel van de scope van een opdrachtnemer. Een aannemer kan hierdoor nog slimme aanpassingen doen in het ontwerp. Hoe kijken deze ‘ontwerpende aannemers’ aan tegen ondergronds bouwen?

Voor ondergrondse bouwprojecten is het van groot belang om de kansen en risico’s vanuit de ondergrond zo vroeg mogelijk in het realisatieproces inzichtelijk te maken. De werkgroep Visie ontwerpende aannemers wil speerpunten formuleren voor het verbeteren van ondergrondse bouwprojecten, vanuit het perspectief van aannemers en ingenieurs. Door de visie van ontwerpende aannemers op papier zetten, wil de werkgroep bijdragen aan:

  • Kennis van bodem en techniek zo vroeg mogelijk in het (beslissings)proces inbrengen.
  • Meerwaarde optimaliseren.
  • Efficiënter en duurzamer bouwen.

Dit kan bijvoorbeeld door het delen van best practices, technische innovaties en mogelijke valkuilen. De oplevering van het eindproduct wordt beoogd voor het einde van 2021.

Volgens Architectenweb is er in Nederland geen pand van zo’n omvang en complexiteit te vinden waar architectuur en constructie zo nauw verweven zijn als bij Forum Groningen. (Foto: NL Architects/ABT/Marcel van der Burg)

Bijeenkomsten

Filtering ingekomen aanbevelingen

Weer een stap dichter bij het doel! Op dinsdag 14 september hebben de leden van de werkgroep Visie ontwerpende aannemers elkaar eindelijk voor het eerst in levenden lijve ontmoet. Tijdens en op basis van eerdere online overleggen is al veel input verzameld. Onder leiding van Ruud Arkesteijn zijn de verzamelde aanbevelingen voor het visiedocument nader besproken en gefilterd tot een tiental speerpunten. Deze worden nu verder uitgeschreven, zodat ze dit najaar kunnen worden voorgelegd op een netwerkbijeenkomst voor aannemers en ingenieursbureaus. Hierover later meer!

De werkgroep Visie ontwerpende aannemers voor het eerst in levenden lijve samen bij het COB in Delft. Foto: COB

Startbijeenkomst

In maart heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. De werkgroep gaat nu input ophalen uit de eigen achterban. Deze ideeën worden gebundeld en besproken op het volgende overleg, dat in juni zal plaatsvinden.

Deelnemers

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Thomas Nijssen, rol: Lid
BetonBallon

BetonBallon

Locatie: Soesterberg, Veldmaarschalk Montgomeryweg 25
Stan Uyland, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Gijsbert Schuur, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V.

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Alex Greeuw, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Franck Stroomer, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Bart Peerdeman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Falco van Dijck, rol: Lid

Van Wijnen West B.V.

Locatie: Dordrecht, Calandstraat 4
Cor Simons, rol: Lid