G23 netwerkdag voor stadsingenieurs

Op donderdag 12 april was de eerste G23 Netwerkdag voor stadsingenieurs: een dag vol inspirerende workshops om kennis op te doen en te delen. Het thema van de dag was ondergronds bouwen. De G23 vroeg daarom het COB om invulling te geven aan het programma.

Bouwen in stedelijk gebied is een vak apart. Het vraagt om een combinatie van technische en lokale kennis, extra aandacht voor de omgeving en samenwerking met veel partijen. Iets wat technisch makkelijk is, kan in de stad ineens ingewikkeld blijken. Een civiel ingenieur verdient in dit vakgebied daarom een aparte titel: de stadsingenieur.

De G23 – een netwerk van de G4 en negentien andere grote gemeenten – wil de stadsingenieur verder helpen. Want hoe verschillend gemeenten ook zijn, veel van hun ruimtelijke opgaven komen overeen. De G23 wil daarom kennisuitwisseling stimuleren, zodat de ingenieurs van elkaar kunnen leren. Dat gebeurt al online via LinkedIn en een internetforum. De praktijk leert echter dat een fysieke ontmoeting vaak meer oplevert. Daarom organiseerde de G23 op donderdag 12 april de eerste G23 Netwerkdag voor stadsingenieurs.

>> Lees het verslag

Een volle zaal tijdens de G23 Netwerkdag in Utrecht. (Foto: IBU Stadsingenieurs)

Thema van de dag: ondergronds bouwen

Als onderwerp van deze eerste bijeenkomst was gekozen voor ondergronds bouwen. Niet verwonderlijk: zeker in de stad is de bodem van groot belang voor gebiedsontwikkeling. Het COB verzorgde een aantal workshops over aspecten die juist voor de stadsingenieur interessant zijn:

 • Workshop Procesverbetering projecten
  Door Jantien van den Berg, coördinator Ordening en Ondergrond en Martin van Staveren, projectleider Procesverbetering projecten
  De schijn wordt vaak gewekt dat bouwprojecten volledig voorspelbaar verlopen, waardoor onvoorziene verrassingen, zoals faalkosten, vertragingen en verstoorde verhoudingen, commotie veroorzaken. De werkgroep Procesverbetering werkt op diverse punten aan verbetering van de voorbereiding van dit soort projecten. Tijdens de workshop leggen we uit waarom schijnzekerheden juist bij ondergrondse projecten een risico zijn en horen we graag uw ervaringen. Wat zou u helpen om de voorbereidingen beter te laten verlopen? Heeft het COB deze oplossing misschien al voor u op de plank liggen of wilt u hier verder over praten met ervaren collega’s tijdens een speciale bijeenkomst? Aan het eind van deze workshop heeft u in ieder geval helder hoe het COB u hierbij kan helpen.
  >> Lees het verslag
 • Workshop Kabels en leidingen
  Door Richard van Ravesteijn, coördinator Kabels en Leidingen
  Kabels en leidingen zijn vitaal voor het leveren van basisvoorzieningen. De Nederlandse ondergrond ligt er vol mee. Hoe zorgen we voor een goede inpassing en een duurzame groei van deze ondergrondse infrastructuur? Tijdens de workshop vertellen we hoe de deelnemers van het platform Kabels en Leidingen hieraan werken. Daarnaast zijn we benieuwd naar de manier waarop u in het voortraject van een project nadenkt over de kabels en leidingen in de grond. Waar loopt u tegenaan? Wellicht kan het COB iets voor u betekenen.
  >> Lees het verslag
 • Workshop Veiligheid stadstunnels
  Door Brenda Berkhout, coördinator Tunnels en Bouwputten en Thijs Ruland, coördinator Veiligheid en Veiligheidsbeleving 
  Bij veel tunnelprojecten is er discussie over veiligheid. Hoe veilig is veilig genoeg? Hoe moet veiligheid worden aangetoond en wie is er verantwoordelijk? Deze vragen maken deel uit van de evaluatie van de tunnelwetgeving en het onderzoek van de Landelijk Tunnelregisseur, waar het COB bij betrokken is. Daarnaast werken we in eigen projecten aan tunnelvraagstukken. In de workshop zullen we hier meer over vertellen. Zo hoort u over het project Korte tunnels en stadstunnels, waarin we ons richten op tunnels die vaak buiten de landelijke wet- en regelgeving vallen. We delen wat we weten en waar we nog aan werken. Ook geven we aan hoe u in ons onderzoek kunt participeren.
  >> Lees het verslag
 • Workshop Geocommunicatie
  Door Karin de Haas, coördinator Kennis en Communicatie, en projectleider bij Geo-Impuls
  Overheid, markt en kenniswereld werken in Geo-Impuls samen om geotechnisch falen in de bouw te verminderen, en zodoende faalkosten, ergernis en tijdsoverschrijdingen tegen te gaan. Hiervoor richten we ons onder andere op het verbeteren van communicatie en samenwerking. Dat doen we bij bestaande projecten, waar we samen met ingenieurs, communicatiedeskundigen en omgevingsmanagers effectieve communicatieplannen en –producten rondom risico’s ontwikkelen. Het project draait al in Den Haag, Delft en Maastricht. Meedoen? Geleerde lessen oppikken en meenemen? U kunt uw project inbrengen om ook te profiteren van het hulpteam van Geo-Impuls. Tijdens deze workshop krijgt u ruim de gelegenheid kennis te halen en te brengen.
  >> Lees het verslag